Πάφος: Η προστασία, η ορθολογική διαχείριση της Χερσονήσου του Ακάμα και η οικονομική αναζωογόνηση της περιοχής, αποτελούν κύριες προτεραιότητες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, δήλωσε ο πολιτικός προϊστάμενος του Υπουργείου Σοφοκλής Αλετράρης. Σε χαιρετισμό του χθες στα εγκαίνια του Βοτανικού Κήπου Ακάμα, ο κ. Αλετράρης είπε ότι η Κυβέρνηση έχει ήδη διορίσει Διευθυντή του έργου του Ακάμα και τη Διαχειριστική Επιτροπή του έργου της περιοχής, ενώ πρόσφατα κατακύρωσε τις προσφορές για εκπόνηση του Διαχειριστικού Σχεδίου της περιοχής NATURA 2000 Ακάμα.

« Μέσα στο τρέχον έτος αναμένεται να ετοιμαστούν προσφορές για το Σχέδιο Ανάπτυξης των Κοινοτήτων του Ακάμα», αποκάλυψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, «που θα περιλάβει έργα που θα αναδεικνύουν και θα προστατεύουν τον χαρακτήρα της περιοχής, αλλά ταυτόχρονα θα αξιοποιούν τις δυνατότητες για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία ενός σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας.

Σκοπός είναι η μακροπρόθεσμη, ορθολογική ανάπτυξη των Κοινοτήτων του Ακάμα. Οι στόχοι του κράτους για την περιοχή ταυτίζονται με τους στόχους των τοπικών Αρχών και για την επίτευξή τους είναι απαραίτητο να υπάρχει μια στενή συνεργασία μεταξύ κυβερνητικών υπηρεσιών, Τοπικών Αρχών αλλά και Μη Κυβερνητικών Οργανισμών».

Αναφορικά με τον Βοτανικό Κήπο Ακάμα, που βρίσκεται στην είσοδο των Λουτρών της Αφροδίτης, ο κ. Αλετράρης είπε ότι η δημιουργία του Κήπου συντείνει στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και τη διεύρυνση των ευκαιριών αναψυχής του επισκέπτη. «Συμβάλλει δε στην περιβαλλοντική ενημέρωση του κοινού και στην προσπάθεια για διατήρηση της πλούσιας χλωρίδας της περιοχής», είπε.

Θεοπέμπτου ρύπανση απόβλητα ανακύκλωση ΑΠΕ ανανεώσιμες νερό ΤΑΥ Υδάτων, μαρίνα, βροχόπτωση, κλιματικές, σκουπίδια, ρύποι, δέντρα, δάσος, φράκτη, φράκτης, ζώα

Read Full Article