Η παγίδευση πουλιών παρέμεινε σε επίπεδα ρεκόρ για 2ο συνεχόμενο έτος – μεγάλη απογοήτευση μετά από τις υποσχέσεις των αρμοδίων αρχών για μηδενική ανοχή

Λευκωσία, 23 Δεκεμβρίου 2011. Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου [1] μόλις έχει ολοκληρώσει την αναφορά του για το φθινόπωρο του 2011 [2] για την παγίδευση πουλιών, συμπληρώνοντας 10 χρόνια από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα παρακολούθησης. Τα επίπεδα παγίδευσης πουλιών παρέμειναν σε επίπεδα ρεκόρ για 2ο συνεχόμενο φθινόπωρο, αποτελώντας μεγάλη απογοήτευση μετά από τις υποσχέσεις των αρμοδίων αρχών κατά την διάρκεια του συνεδρίου της Συνθήκης της Βέρνης (Ιούλιος 2011, Λάρνακα) για εφαρμογή ‘μηδενικής ανοχής’ [3].

Με βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, υπολογίζεται ότι υπήρχαν 15 χιλιόμετρα από ενεργούς διαδρόμους για παγίδευση με δίχτυα εν «λειτουργία» κατά το Φθινόπωρο του 2011, στις δύο περιοχές όπου διεξάγει καταγραφές ο Πτηνολογικός , που έχουν συνολική έκταση γύρω στα 400 τ.χλ. Το μόνο θετικό ήταν μια μείωση 41% στις περιοχές της Δημοκρατίας, οι οποίες περιπολούνται από το Ταμείο Θήρας και τον Ουλαμό Πάταξης Λαθροθηρίας της Αστυνομίας Κύπρου. Τα επίπεδα παγίδευσης με δίχτυα στις Βρετανικές Βάσεις ήταν δέκα φορές πιο υψηλά από ότι ήταν στη Δημοκρατία, εντός των δύο περιοχών μελέτης. Ξόβεργα εντοπίστηκαν μόνο στη Δημοκρατία και σε αυξημένα επίπεδα για τρίτο συνεχόμενο Φθινόπωρο.

Η εκτίμηση για τον αριθμό των πουλιών που θανατώθηκαν ξεπερνά το 1,4 εκατομμύρια πουλιά εντός των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου και σχεδόν 2 εκατομμύρια σε όλη την Κύπρο. Οι κατασχέσεις από την Αστυνομία των Βάσεων, το Ταμείο Θήρας και τον Ουλαμό Πάταξης Λαθροθηρίας της Αστυνομίας Κύπρου υπολογίζεται ότι έσωσαν περίπου 600 000 πουλιά.

Η παράνομη παγίδευση παραμένει ένα σοβαρό και επίμονο οικολογικό πρόβλημα. Η μη-επιλεκτική φύση της παγίδευσης σημαίνει ότι σκοτώθηκαν χιλιάδες απειλούμενα πουλιά κατά το Φθινόπωρο του 2011.

Η κατανάλωση ακριβών αμπελοπουλιών συνεχίζεται, ενθαρρύνοντας έτσι την παγίδευση. Οι πρόσφατοι, συντονισμένοι έλεγχοι σε εστιατόρια που σερβίρουν αμπελοπούλια το Δεκέμβριο 2011 και η δικαστική ποινή των €10 000 που επιβλήθηκε σε εστιατόριο για κατοχή αμπελοπουλιών τον περασμένο Νοέμβριο αποτελούν καλή αρχή.

Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου αναγνωρίζει τις προσπάθειες των αρμοδίων αρχών (Ταμείο Θήρας, Κλιμάκιο Πάταξης Λαθροθηρίας και Αστυνομία των Βάσεων) αλλά οι άντρες των διωκτικών αρχών παραμένουν λίγοι και αντιμετωπίζουν όλο και πιο καλά οργανωμένους και αδίστακτους παγιδευτές. Ελπίζουμε πως θα συνεχιστεί αυτή η κινητοποίηση και οι αρμόδιες αρχές θα κάνουν συχνές, συντονισμένες επιδρομές στους  μεγάλους παγιδευτές  καθώς και στα εστιατόρια, ενώ θα ξεκινήσουν να επιβάλλονται αποτρεπτικές ποινές από τα δικαστήρια.

«Παρά τις υποσχέσεις για ‘μηδενική ανοχή’ που έγιναν στο Ευρωπαϊκό συνέδριο στη Λάρνακα πριν λίγους μόνο μήνες, δεν είδαμε ουσιαστική μείωση στην παγίδευση και δεν είδαμε ουσιαστική δράση για να τερματιστεί η κατανάλωση αμπελοπουλιών,» δηλώνει η Εκτελεστική Διευθύντρια του Πτηνολογικού, Κλαίρη Παπάζογλου.

Η ‘Διακήρυξη της Λάρνακας’ και οι εισηγήσεις από το συνέδριο της Συνθήκης της Βέρνης συμπεριλαμβάνουν τα κύρια στοιχεία για να εξαλειφθεί αποτελεσματικά η παράνομη παγίδευση πτηνών στην Κύπρο. Στην πράξη, η Κυπριακή Δημοκρατία και το Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται: α) να ενδυναμώσουν την πάταξη και να εφαρμόσουν ‘μηδενική ανοχή’, β) να αναγνωρίσουν τα εγκλήματα κατά των πτηνών ως ένα σημαντικό κίνδυνο για τις προσπάθειες προστασίας και της διατήρησης των πληθυσμών των πτηνών και συνεπώς να επιβάλλονται αποτρεπτικές δικαστικές ποινές, και να υπάρξει ένδειξη πραγματικής πολιτικής βούλησης, και γ) να δημιουργήσουν και να υποστηρίξουν επικοινωνιακή στρατηγική μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων και του ευρύτερου κοινού π.χ. την προώθηση ενημερωτικής εκστρατείας για την αλλαγή της κοινής γνώμης.

Σημειώσεις για τον συντάκτη

1. Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου είναι εγγεγραμμένος, μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με κύριο στόχο την προστασία των άγριων πτηνών και των οικοτόπων τους. Ιδρύθηκε το 2003 από τη σύμπραξη των δύο κυπριακών Ορνιθολογικών Συνδέσμων, εδρεύει στη Λευκωσία και απαρτίζεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. http://www.birdlifecyprus.org/

2. Σύνδεσμος για την ηλεκτρονική μορφή της αναφοράς:  http://www.birdlifecyprus.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=38&Itemid=56&lang=el

3. http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/Bern/News/Cyprus/Cyprus_en.asp