Η λίμνη Ορόκλινης αποτελεί έναν από τους εφτά μόνο φυσικούς υγροτόπους της Κύπρου ενώ έχει μεγάλη οικολογική σημασία για την άγρια ζωή του νησιού αλλά και της Ευρώπης. Το ντοκιμαντέρ αυτό είναι μια ματιά στην ποικιλία πουλιών της λίμνης, στη σπάνια βλάστησή της αλλά και μια αναδρομή στην προσπάθεια αποκατάστασης της λίμνης με το έργο...

(English below) Η λίμνη Ορόκλινης αποτελεί έναν από τους εφτά μόνο φυσικούς υγροτόπους της Κύπρου ενώ έχει μεγάλη οικολογική σημασία για την άγρια ζωή του νησιού αλλά και της Ευρώπης. Το ντοκιμαντέρ αυτό είναι μια ματιά στην ποικιλία πουλιών της λίμνης, στη σπάνια βλάστησή της αλλά και μια αναδρομή στην προσπάθεια αποκατάστασης της λίμνης με το έργο LIFE Oroklini. Οι εικόνες μας ταξιδεύουν στο έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον της λίμνης ανάλογα με τις εποχές ενώ αποκαλύπτουν μοναδικές στιγμές από τη ζωή στη λίμνη. Το ντοκιμαντέρ δημιουργήθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος (Υπουργείο Γεωργίας , Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος) στα πλαίσια του έργου 'Αποκατάσταση και Διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας λίμνη Ορόκλινης, Λάρνακα' με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Oroklini Lake is one of only seven natural wetlands in Cyprus and has great value for biodiversity, both on a Cyprus and a pan-European level. This documentary is a glimpse of the bird diversity of the lake, its rare vegetation as well as providing an overview of actions to protect the wetland under the LIFE Oroklini project. The footage captures the changeable habitats of the lake through the seasons, showing unique moments from life at the lake. This documentary was produced by the Environment Department (Cyprus Ministry of Agriculture, Natural Resources and the Environment) within the framework of the project "Restoration and Management of Oroklini Lake Special Protection Area, in Larnaca" with the contribution of the LIFE financial instrument of the European Union. Δημιουργία / Creation: Cosmepa Media Pro Ltd ©2013 Τμήμα Περιβάλλοντος / Environment Department