Committee Against Bird Slaughter (CABS) & Foundation Pro Biodiversity (SPA)
 
Δελτίο τύπου – Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013
 
Οι περιβαλλοντιστές απαιτούν την αυστηρή εφαρμογή της διακηρυγμένης πολιτικής μηδενικής ανοχής από την Κυπριακή Κυβέρνηση ενάντια στην παράνομη και μη-επιλεκτική παγίδευση και θανάτωση προστατευόμενων άγριων πτηνών!
 
Η Committee Against Bird Slaughter (CABS – Επιτροπή Ενάντια στη Σφαγή των Πουλιών) και το Foundation Pro Biodiversity (SPA – Ίδρυμα για την Προστασία της Βιοποικιλότητας) καταδικάζουν με τον πιο απερίφραστο και κατηγορηματικό τρόπο την πολιτική απόφαση για άμεσο τερματισμό της έρευνας πεδίου που διενεργούσαν ενάντια στην παράνομη και μη-επιλεκτική παγίδευση και θανάτωση προστατευόμενων άγριων πτηνών στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου. Ο τερματισμός της παροχής υποστήριξης από την Κυπριακή Αστυνομία και συγκεκριμένα ο τερματισμός της στενής συνεργασίας που είχαν στο πεδίο με το Κλιμάκιο Πάταξης Λαθροθηρίας (ΚΠΛ) αποτελεί μία συνθηκολόγηση δειλίας με μία εγκληματική μειονότητα, η οποία παραβιάζει κατάφωρα και συστηματικά τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Η διεθνής περιβαλλοντική οργάνωση CABS, σε συνεργασία με το SPA, πραγματοποιεί περιοδείες προστασίας πουλιών στην Κύπρο κάθε άνοιξη και φθινόπωρο, από το 2008. Οι περιοδείες προστασίας πουλιών αποτελούν ταυτόχρονα έρευνες πεδίου ευρείας κλίμακας και εκστρατείες πάταξης της λαθροθηρίας, οι οποίες διοργανώνονται δύο φορές το χρόνο, κατά τη διάρκεια των περιόδων αποδήμησης των πουλιών. Οι βασικοί στόχοι των περιοδειών είναι:
 
Ø  Η συλλογή ερευνητικών δεδομένων για την αξιολόγηση του πραγματικού αντίκτυπου της μαζικής χρήσης παράνομων και μη-επιλεκτικών μέσων παγίδευσης και θανάτωσης πουλιών (συγκεκριμένα ξόβεργων, διχτυών και ηλεκτρονικών ηχομιμητικών συσκευών) στα είδη και στους πληθυσμούς των άγριων πτηνών ·
 
Ø  Ο εντοπισμός και η υπόδειξη στις αρμόδιες αρχές πάταξης της λαθροθηρίας σημείων παγίδευσης πουλιών, με στόχο τη συλλογή στοιχείων για την καταγγελία των λαθροθήρων, την κατάσχεση των μέσων παγίδευσης από τις αρμόδιες αρχές πάταξης της λαθροθηρίας και τη διασφάλιση ενός ασφαλέστερου αποδημητικού περάσματος για τα πουλιά.
 
Οι περιοδείες προστασίας πουλιών διοργανώνονται σε πλήρη συνεννόηση και με τη στενή συνεργασία όλων των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών και αρχών πάταξης της λαθροθηρίας.
 
Η Ανοιξιάτικη Περιοδεία Προστασίας Πουλιών 2013 ξεκίνησε στις 5 Απριλίου και, υπό κανονικές συνθήκες, θα διαρκούσε μέχρι τις 5 Μαΐου. Από τις αρχές Φεβρουαρίου και έπειτα, το προσωπικό της CABS ήταν σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές πάταξης της λαθροθηρίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Απευθύναμε έκκληση, η οποία και ικανοποιήθηκε, για παροχή υποστήριξης στο πεδίο από το ΚΠΛ της Κυπριακής Αστυνομίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των συμμετεχόντων στην έρευνα πεδίου, η άμεση κατάσχεση των παράνομων μέσων παγίδευσης, καθώς επίσης και η άμεση και αποτελεσματική δίωξη των παρανομούντων.
 
Οι τρεις πρώτες εβδομάδες της Ανοιξιάτικης Περιοδείας Προστασίας Πουλιών 2013 πέρασαν χωρίς να σημειωθεί το παραμικρό αξιοσημείωτο περιστατικό. Αυτό οφείλεται κυρίως στην παροχή καθημερινής συνοδείας από το ΚΠΛ και της συνεπακόλουθης πλήρους και αποτελεσματικής εφαρμογής της νομοθεσίας. Το Σάββατο, 27 Απριλίου, και μετά από διαμαρτυρία στο Παραλίμνι, κατά τη διάρκεια της οποίας κατακρατήθηκαν οι κάλπες και καταστράφηκαν ψηφοδέλτια από άτομα που συνδέονται με το παράνομο κύκλωμα παγίδευσης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης διέταξε τον άμεσο τερματισμό της κοινής εκστρατείας ενάντια στην παράνομη παγίδευση πουλιών που διενεργούσαν διεθνείς περιβαλλοντικές οργανώσεις και η Κυπριακή Αστυνομία. Αυτή η υποχώρηση στην πίεση αντιδημοκρατικών και εγκληματικών στοιχείων συνιστά μία κατάφωρη περιβαλλοντική αδικία και παραβίαση της δημόσιας τάξης – το ακριβώς αντίθετο δηλαδή από τη βασική αποστολή του αρμόδιου υπουργείου. Αν δεν αντιστραφεί η εν λόγω απόφαση, η Κυπριακή Κυβέρνηση θα φέρει την ευθύνη για τη δημιουργία μίας απαγορευμένης περιοχής, όπου το οργανωμένο έγκλημα ενάντια στην προστασία της άγριας ζωής θα μπορεί να ανθήσει χωρίς κανένα απολύτως εμπόδιο, ενώ παράλληλα η κυπριακή και η ευρωπαϊκή νομοθεσία θα μπορούν να παραβιάζονται συστηματικά, χωρίς καμία ανησυχία πιθανής δίωξης.
 
Ο Κλείτος Παπαστυλιανού, επιστημονικός συνεργάτης των δύο διεθνών περιβαλλοντικών οργανώσεων ενάντια στη λαθροθηρία στην Κύπρο, δηλώνει χαρακτηριστικά: «Είναι περισσότερο από εμφανές σε όλες και όλους μας, Κύπριους και Ευρωπαίους περιβαλλοντιστές, ότι υπάρχει μία ισχυρή υποστήριξη της παράνομης θανάτωσης άγριων πτηνών σε πολιτικό επίπεδο, παρά τις συνεχείς δεσμεύσεις για εφαρμογή της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, όπως προβλέπεται από τους σχετικούς νόμους και τις σχετικές οδηγίες για την προστασία των άγριων πουλιών. Κατά αυτόν τον τρόπο, η ίδια η Κυπριακή Κυβέρνηση ουσιαστικά παραβιάζει την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις της. Τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο Παραλίμνι το περασμένο Σάββατο, σε συνδυασμό με τις συνεπακόλουθες αποφάσεις που λήφθηκαν σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο, καταδεικνύουν ξεκάθαρα ότι οι αρμόδιες πολιτικές αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι διατεθειμένες να αναλάβουν μία αυστηρή πολιτική μηδενικής ανοχής ενάντια στη λαθροθηρία και κυρίως την παράνομη και μη-επιλεκτική παγίδευση και θανάτωση προστατευόμενων άγριων πτηνών. Αποτελεί ντροπή και μακροπρόθεσμα συνιστά μία απειλή απέναντι στις δημοκρατικές διαδικασίες, στις οποίες όλα τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν αναλάβει αμοιβαίες δεσμεύσεις, να γίνεται υποχώρηση σε πολιτικούς εκβιασμούς, οι οποίοι μάλιστα αποδεδειγμένα προέρχονται από μία εγκληματική μειονότητα. Αυτού του είδους η εξυπηρέτηση πελατειακών σχέσεων, τα μικροπολιτικά συμφέροντα της οποίας παραγνωρίζουν και παραβιάζουν τα θεμελιώδη κοινωνικά και περιβαλλοντικά δικαιώματα όλων των Κύπριων και Ευρωπαίων πολιτών, είναι επιεικώς απαράδεκτη και θλιβερή».
 
Οι διεθνείς περιβαλλοντικές οργανώσεις Committee Against Bird Slaughter και Foundation Pro Biodiversity καλούν την Κυπριακή Αστυνομία και κυρίως το αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης να αναλάβουν πλήρως τις νομικές ευθύνες που τους αναλογούν, επιδεικνύοντας ότι η πολιτική της μηδενικής ανοχής ενάντια στην παράνομη και μη-επιλεκτική παγίδευση και θανάτωση προστατευόμενων άγριων πτηνών στην Κύπρο δεν αποτελεί απλά μία ρητορική πολιτική πράξη, αλλά μία συστηματική και επίμονη προσπάθεια των αρμόδιων αρχών πάταξης της λαθροθηρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας να διασφαλίσουν την απονομή περιβαλλοντικής δικαιοσύνης.
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες:
Κλείτος Παπαστυλιανού
Επιστημονικός Συνεργάτης Ενάντια στη Λαθροθηρία στην Κύπρο
Committee Against Bird Slaughter (CABS) & Pro Biodiversity Foundation (SPA)