38 υποθέσεις λαθροθηρίας κατήγγειλαν τα μέλη του Ταμείου Θήρας κατά το μήνα Δεκέμβριο.

Αναλυτικά:

1.    Την 1/12/2011 καταγγέλθηκε, στον Αστυνομικό Σταθμό Ξυλοφάγου, σε συνεργασία με μέλη του Κλιμακίου Πάταξης Λαθροθηρίας της ΜΜΑΔ (ΚΠΛ), ένα πρόσωπο διότι σε έρευνα που έγινε στην οικία του, κατόπιν δικαστικού εντάλματος, ανευρέθηκαν 87 σκοτωμένα άγρια πτηνά.

2.    Την 1/12/2011 καταγγέλθηκε, στον Αστυνομικό Σταθμό Ξυλοφάγου, σε συνεργασία με μέλη του ΚΠΛ, ένα πρόσωπο διότι σε έρευνα που έγινε στην οικία του, κατόπιν δικαστικού εντάλματος, ανευρέθηκαν 351 σκοτωμένα άγρια πτηνά.

3.    Την 1/12/2011 καταγγέλθηκε, στον Αστυνομικό Σταθμό Ξυλοφάγου, σε συνεργασία με μέλη του ΚΠΛ, ένα πρόσωπο διότι σε έρευνα που έγινε στην οικία του, κατόπιν δικαστικού εντάλματος, ανευρέθηκαν 11 δίκτυα σύλληψης άγριων πτηνών.

4.    Στις 4/12/2011 καταγγέλθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Κάμπου ένα πρόσωπο διότι σε έρευνα που έγινε στο όχημα του οποίου επέβαινε, ανευρέθηκαν ένας σιγαστήρας και 8 πλήρη φυσίγγια απαγορευμένου τύπου τα οποία κατασχέθηκαν ως τεκμήρια.

5.    Στις 4/12/2011 καταγγέλθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Παναγιάς ένα πρόσωπο, διότι κυνηγούσε με τη χρήση ηχοπαραγωγού συσκευής που εκπέμπει κελαηδήματα άγριων πτηνών. Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια ένα ΔΟΚΟ, 42 πλήρη φυσίγγια, μία ηχοπαραγωγός συσκευή και 2 φρεσκοσκοτωμένες τσίχλες .

6.    Στις 5/12/2011 καταγγέλθηκαν στον Αστυνομικό Σταθμό Κιτίου δύο πρόσωπα  διότι κυνηγούσαν με τη χρήση συσκευής που εκπέμπει κελαηδήματα άγριων πτηνών. Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια, 2 ΔΟΚΟ, 15 πλήρη φυσίγγια και μία ηχοπαραγωγός συσκευή.

7.    Στις 7/12/2011 καταγγέλθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Κοφίνου ένα πρόσωπο διότι κυνηγούσε χωρίς να είναι κάτοχος ανανεωμένης άδειας κυνηγίου. Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια, 1 ΔΟΚΟ και 34 πλήρη φυσίγγια.

8.    Στις 7/12/2011 καταγγέλθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Κοκκινοτριμιθιάς ένα πρόσωπο διότι κυνηγούσε σε απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου. Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια ένα ΔΟΚΟ, 2 πλήρη φυσίγγια και ένα φρεσκοσκοτωμένο αγριοπερίστερο.

9.    Στις 7/12/2011, καταγγέλθηκαν στον Αστυνομικό Σταθμό Πέγειας δύο πρόσωπα διότι κυνηγούσαν σε απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου. Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια, 2 ΔΟΚΟ και 21 πλήρη φυσίγγια.

10.    Στις 10/12/2011 καταγγέλθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Ξυλοφάγου ένα πρόσωπο  διότι κυνηγούσε με τη χρήση συσκευής που εκπέμπει κελαηδήματα άγριων πτηνών. Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια, 1 ΔΟΚΟ, 43 πλήρη φυσίγγια και μία ηχοπαραγωγός συσκευή.
 
11.    Στις 11/12/2011 καταγγέλθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Κοφίνου ένα πρόσωπο διότι κυνηγούσε χωρίς να είναι κάτοχος ανανεωμένης άδειας κυνηγίου. Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια, 1 ΔΟΚΟ και 26 πλήρη φυσίγγια.

12.    Στις 11/12/2011 καταγγέλθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Κοφίνου ένα πρόσωπο διότι κυνηγούσε χωρίς να είναι κάτοχος ανανεωμένης άδειας κυνηγίου. Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια, 1 ΔΟΚΟ και 17 πλήρη φυσίγγια.

13.    Στις 11/12/2011 καταγγέλθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Κοκκινοτριμιθιάς ένα πρόσωπο διότι κυνηγούσε χωρίς να είναι κάτοχος ανανεωμένης άδειας κυνηγίου. Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια ένα ΔΟΚΟ, μία φρεσκοσκοτωμένη τραχήλα και 122 πλήρη φυσίγγια.

14.    Στις 11/12/2011 καταγγέλθηκαν στον Αστυνομικό Σταθμό Μονής τρία  πρόσωπα διότι κυνηγούσαν σε απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου. Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια 3 ΔΟΚΟ και 15 πλήρη φυσίγγια.

15.    Στις 14/12/2011 καταγγέλθηκε στον Αστυνομικό Επισκοπής ένα πρόσωπο, διότι κυνηγούσε με τη χρήση ηχοπαραγωγού συσκευής που εκπέμπει κελαηδήματα άγριων πτηνών. Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια ένα ΔΟΚΟ και 58 πλήρη φυσίγγια.

16.    Στις 14/12/2011 καταγγέλθηκαν στον Αστυνομικό Σταθμό Ευρύχου τρία  πρόσωπα διότι κυνηγούσαν σε απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου. Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια 3 ΔΟΚΟ και 65 πλήρη φυσίγγια.

17.    Στις 14/12/2011 καταγγέλθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίου Νήσου ένα πρόσωπο διότι κυνηγούσε χωρίς να είναι κάτοχος ανανεωμένης άδειας κυνηγίου. Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια ένα ΔΟΚΟ και 9 πλήρη φυσίγγια.

18.    Στις 16/12/2011 καταγγέλθηκε, στον Αστυνομικό Σταθμό Κοφίνου, σε συνεργασία με μέλη του ΚΠΛ, ένα πρόσωπο διότι σε έρευνα που έγινε στο εστιατόριο του οποίου είναι ιδιοκτήτης ανευρέθηκαν 62 σκοτωμένα άγρια πτηνά.

19.    Στις 16/12/2011 καταγγέλθηκε, στον Αστυνομικό Σταθμό Λακατάμιας, σε συνεργασία με μέλη του ΚΠΛ, ένα πρόσωπο διότι σε έρευνα που έγινε στο εστιατόριο του οποίου είναι ιδιοκτήτης ανευρέθηκαν 40 σκοτωμένα άγρια πτηνά και κομμάτια λαγού.

20.    Στις 16/12/2011 καταγγέλθηκε, στον Αστυνομικό Σταθμό Αγίου Ιωάννη, σε συνεργασία με μέλη του ΚΠΛ, ένα πρόσωπο διότι σε έρευνα που έγινε στο εστιατόριο του οποίου είναι ιδιοκτήτης ανευρέθηκαν 44 σκοτωμένα άγρια πτηνά.

21.    Στις 16/12/2011 καταγγέλθηκε, στο Τμήμα Μικροπαραβάσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας, σε συνεργασία με μέλη του ΚΠΛ, ένα πρόσωπο διότι σε έρευνα που έγινε στο εστιατόριο του οποίου είναι ιδιοκτήτης ανευρέθηκαν 187 σκοτωμένα άγρια πτηνά.

22.    Στις 16/12/2011 καταγγέλθηκε, στον Αστυνομικό Σταθμό Γερμασόγειας, σε συνεργασία με μέλη του ΚΠΛ, ένα πρόσωπο διότι σε έρευνα που έγινε στο εστιατόριο του οποίου είναι ιδιοκτήτης ανευρέθηκαν 110 σκοτωμένα άγρια πτηνά.

23.    Στις 16/12/2011 καταγγέλθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Ζυγίου  ένα πρόσωπο διότι κυνηγούσε με τη χρήση ξόβεργων και συσκευής που εκπέμπει κελαηδήματα άγριων πτηνών. Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια, 150 ξόβεργα και μία ηχοπαραγωγός συσκευή.

24.    Στις 18/12/2011 καταγγέλθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Αραδίππου ένα πρόσωπο διότι κυνηγούσε με τη χρήση συσκευής που εκπέμπει κελαηδήματα άγριων πτηνών. Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια, 1 ΔΟΚΟ, 21 πλήρη φυσίγγια και μία ηχοπαραγωγός συσκευή.

25.    Στις 18/12/2011 καταγγέλθηκαν στον Αστυνομικό Σταθμό Κλήρου δύο πρόσωπα διότι κυνηγούσαν σε απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου με τη χρήση ηχοπαραγωγού συσκευής που εκπέμπει κελαηδήματα άγριων πτηνών. Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια 2 ΔΟΚΟ μία ηχοπαραγωγός συσκευή, 5 πλήρη φυσίγγια και μία φρεσκοσκοτωμένη τσίχλα. Επίσης το ένα πρόσωπο δεν ήταν κάτοχος ανανεωμένης άδειας κυνηγίου.

26.    Στις 18/12/2011, καταγγέλθηκαν στον Αστυνομικό Σταθμό Πόλης Χρυσοχούς, δύο πρόσωπα διότι μετέφεραν ΔΟΚΟ εντός οχήματος σε ώρα που δεν επιτρεπόταν. Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια, 2 ΔΟΚΟ και 13 πλήρη φυσίγγια.

27.    Στις 18/12/2011, καταγγέλθηκαν στον Αστυνομικό Σταθμό Κελοκεδάρων, δύο πρόσωπα διότι μετέφεραν συναρμολογημένο ΔΟΚΟ εντός του οχήματος τους και είχαν στην κατοχή τους μια συσκευή που εκπέμπει κελαηδήματα άγριων πτηνών. Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια, 1 ΔΟΚΟ, 2 πλήρη φυσίγγια και 1 ηχοπαραγωγός συσκευή.

28.    Στις 21/12/2011, καταγγέλθηκαν στον Αστυνομικό Σταθμό Κουκλιών δύο πρόσωπα διότι μετέφεραν ΔΟΚΟ εντός του οχήματος τους χωρίς να έχουν άδεια κατοχής του όπλου.  Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια, 1 ΔΟΚΟ και 17 πλήρη φυσίγγια.

29.    Στις 21/12/2011 καταγγέλθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Λακατάμιας ένα πρόσωπο διότι μετέφερε συναρμολογημένο ΔΟΚΟ εντός οχήματος. Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια 1 ΔΟΚΟ και 8 πλήρη φυσίγγια.

30.    Στις 24/12/2011 καταγγέλθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίου Νήσου ένα πρόσωπο διότι κυνηγούσε χωρίς να είναι κάτοχος ανανεωμένης άδειας κυνηγίου. Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια 1 ΔΟΚΟ και 10 πλήρη φυσίγγια.

31.    Στις 24/12/2011 καταγγέλθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Κ. Πύργου ένα πρόσωπο διότι μετέφερε ΔΟΚΟ εντός οχήματος χωρίς να είναι κάτοχος ανανεωμένης άδειας κυνηγίου. Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια 1 ΔΟΚΟ και 103 πλήρη φυσίγγια.

32.    Στις 24/12/2011 καταγγέλθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Λευκάρων ένα πρόσωπο διότι μετέφερε συναρμολογημένο ΔΟΚΟ εντός οχήματος και χωρίς να είναι κάτοχος ανανεωμένης άδειας κυνηγίου. Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια 1 ΔΟΚΟ και 7 πλήρη φυσίγγια.

33.    Στις 28/12/2011, καταγγέλθηκαν στον Αστυνομικό Σταθμό Πόλης Χρυσοχούς, δύο πρόσωπα διότι μετέφεραν συναρμολογημένα ΔΟΚΟ εντός του οχήματος τους σε απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου. Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια, 3 ΔΟΚΟ, 46 φρεσκοσκοτωμένες τσίχλες, μία φρεσκοσκοτωμένη μπεκάτσα, μία φρεσκοσκοτωμένη φρογκολίνα και 334 πλήρη φυσίγγια.

34.    Στις 28/12/2011, καταγγέλθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Πόλης Χρυσοχούς ένα πρόσωπο διότι κυνηγούσε χωρίς να είναι κάτοχος ανανεωμένης άδειας κυνηγίου. Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια, 1 ΔΟΚΟ και 14 πλήρη φυσίγγια.

35.    Στις 28/12/2011, καταγγέλθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Πόλης Χρυσοχούς ένα πρόσωπο διότι κυνηγούσε σε απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου περιοχή. Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια, 1 ΔΟΚΟ, 4 πλήρη φυσίγγια και 1 φρεσκοσκοτωμένο περδίκι.

36.    Στις 28/12/2011, καταγγέλθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Πεδουλά, σε συνεργασία με μέλη του ΚΠΛ, ένα πρόσωπο διότι μετέφερε ΔΟΚΟ χωρίς να είναι κάτοχος ανανεωμένης άδειας κυνηγίου. Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια 1 ΔΟΚΟ και 4 πλήρη φυσίγγια.

37.    Στις 28/12/2011 στον Αστυνομικό Σταθμό Ζυγίου ένα πρόσωπο διότι κυνηγούσε χωρίς να είναι κάτοχος ανανεωμένης άδειας κυνηγίου. Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια, 1 ΔΟΚΟ και 33 πλήρη φυσίγγια.

38.    Στις 28/12/2011, καταγγέλθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Πάχνας ένα πρόσωπο διότι κυνηγούσε σε απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου περιοχή. Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια, 1 ΔΟΚΟ και 15 πλήρη φυσίγγια.    


                                                                                                              
                                                             

10 Ιανουαρίου 2011