Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.770, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Οι ξηρολιθικές κατασκευές των χωριών μας -ιδιαίτερα αυτών των ορεινών ή ημιορεινών περιοχών- θεωρούνται μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσής μας. Για τις κατασκευές αυτές μάλιστα το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει εκδώσει και ειδικό εγχειρίδιο με τίτλο “Ξηρολιθικές κατασκευές της Κύπρου”. Σε σχετική πρόσφατη εγκύκλιο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως αναφέρεται ότι “σε καμιά περίπτωση δεν ευνοείται η κατεδάφιση των ξηρολιθικών κατασκευών, χωρίς προηγουμένως τη λήψη απόψεων από την αρμόδια πολεοδομική αρχή.”

 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν καταγραφεί οι περιοχές με αξιόλογες ξηρολιθικές κατασκευές ή συγκεκριμένες τοποθεσίες ή κατασκευές. Επίσης, παρακαλώ τον υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει νομική απαγόρευση ή διαδικασία αδειοδότησης που να μην επιτρέπει την ανεξέλεγκτη κατεδάφιση ξηρολιθικής κατασκευής. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιαδήποτε μορφή επιχορήγησης προς τους ιδιοκτήτες ή τις κοινοτικές αρχές για συντήρηση, διατήρηση ή επανακατασκευή των ξηρολιθικών κατοικιών.» 

Απάντηση ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2012 της Υπουργού Εσωτερικών κ. Ελένης Μαύρου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.770, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

        «Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.770 και με ημερομηνία 25 Απριλίου 2012, που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Λευκωσίας κ. Γιώργιο Περδίκη, σε σχέση με τις ξηρολιθικές κατασκευές των χωριών της Κύπρου και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

2.     Σύμφωνα με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως δεν έχει πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε καταγραφή των εν λόγω κατασκευών και κατά συνέπεια δεν έχει γίνει ούτε συστηματική χαρτογράφηση τους. Παράλληλα, οι ξηρολιθικές κατασκευές δεν υπόκεινται σε μέτρα προστασίας εκτός και αν βρίσκονται σε διατηρητέο τεμάχιο.

3.     Δεν υπάρχει διαδικασία αδειοδότησης για κατεδάφιση ξηρολιθικών κατασκευών. Σε περίπτωση που η αρμόδια Πολεοδομική Αρχή αντιληφθεί ότι στο υπό ανάπτυξη τεμάχιο υπάρχουν ξηρολιθικές κατασκευές τότε καταβάλλεται προσπάθεια για τη διατήρηση τους μέσω επιβολής σχετικών όρων.

4.     Η συντήρηση ξηρολιθικών κατασκευών μπορεί να επιχορηγηθεί μέσω των υφιστάμενων σχεδίων επιχορήγησης Διατηρητέων Οικοδομών (με την προϋπόθεση ότι βρίσκονται εντός διατηρητέου τεμαχίου) ή μέσω του σχεδίου για τη χρήση παραδοσιακών υλικών (με την προϋπόθεση ότι έχουν τεθεί όροι από την Πολεοδομική Αρχή για τη χρήση της συγκεκριμένης τεχνικής).

5.     Το Υπουργείο Γεωργίας και Φυσικών Πόρων είχε στο παρελθόν σχέδιο επιχορήγησης τοίχων αντιστήριξης, το οποίο όμως δεν περιλάμβανε την απαίτηση για κατασκευή/συντήρηση των εν λόγω τοίχων με την ξηρολιθική μέθοδο, με αποτέλεσμα, σε αρκετές περιπτώσεις, την αλλοίωση των εν λόγω κατασκευών.»

ΑΛ/ΜΜ/23.06.009.010.01.770