Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.741, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μελετάται η κατασκευή παρακαμπτήριου δρόμου για την κοινότητα Σιας στην επαρχία Λευκωσίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, έχουν μελετηθεί ήδη αρκετές οδεύσεις, οι οποίες όμως συνάντησαν την αντίδραση ιδιοκτητών γης. Υπάρχει η πληροφορία ότι τώρα μελετάται όδευση μέσα από ιδιωτικό ή κρατικό δάσος.

 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εναλλακτικές οδεύσεις του παρακαμπτηρίου Σιας και σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα το θέμα αυτό.»

Απάντηση ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2012 του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Ευθύμιου Φλουρέντζου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.741, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

        «Αναφέρομαι στην πιο πάνω Ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

(α)    Οι όροι εντολής του Συμβολαίου “Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη βελτίωση του δρόμου Καμπιών - Αναλυόντα - Μαθιάτη Σιάς” προέβλεπαν την ετοιμασία εναλλακτικών οδεύσεων για την κατασκευή παρακαμπτήριου των πιο πάνω κοινοτήτων, όπως και έγινε. Συγκεκριμένα για την κοινότητα Σιάς ετοιμάστηκαν τέσσερις διαφορετικές χαράξεις νότια της κοινότητας.

(β)    Η Κοινότητα απέρριψε όλες τις εναλλακτικές οδεύσεις που προτάθηκαν και υπόδειξε επί χάρτου δύο νέες οδεύσεις στην βόρεια πλευρά της. Οι λόγοι απόρριψης ήταν ότι η νοτιοανατολική πλευρά της Κοινότητας είναι κατά το πλείστον οικιστική και αναπτυσσόμενη και στα πλαίσια της αναθεώρησης των Πολεοδομικών Ζωνών, είχε ζητηθεί από την Κοινότητα η επέκταση της οικιστικής ζώνης στην πλευρά αυτή.

(γ)    Το Τμήμα Δημοσίων Έργων αποδέχτηκε το αίτημα της Κοινότητας και ανέθεσε στους Σύμβουλους Μελετητές να προχωρήσουν στην εξέταση των εναλλακτικών, οδεύσεων στην βόρεια πλευρά όπως και έγινε. Οι Σύμβουλοι Μελετητές υπέβαλαν συγκριτική έκθεση, η οποία παρουσιάστηκε στην Κοινότητα.

(δ)    Το Κοινοτικό Συμβούλιο Σιάς εξέφρασε και πάλι τη διαφωνία του ως προς τις καινούριες οδεύσεις και υπέβαλαν νέα εισήγηση για όδευση που προέβλεπε να ακολουθηθεί ο παλιός δρόμος Σιάς-Λευκωσίας και να κατασκευαστεί επιπρόσθετος κόμβος στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού. Το αίτημα αυτό δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, γιατί ο προτεινόμενος κόμβος θα είναι πλησίον του κόμβου Αλάμπρας και δεν θα τηρούνται τα πρότυπα του Τμήματος Δημοσίων Έργων ως προς το απαιτούμενο μήκος πλέξης μεταξύ κόμβων, ώστε να μπορούν να διεκπεραιώνονται με ασφάλεια οι κινήσεις εισόδου και εξόδου στον αυτοκινητόδρομο.

(ε)    Το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει αποφασίσει να προωθήσει την μία εκ των δύο βόρειων οδεύσεων που προέρχεται από εισηγήσεις της κοινότητας, η οποία από τεχνοοικονομικής άποψης θεωρείται η πιο ορθή.

(στ)  Έχουν ήδη δοθεί οδηγίες στους Συμβούλους Μελετητές για συμπλήρωση της μελέτης με την συμπερίληψη της πιο πάνω όδευσης, η οποία και εμπίπτει εξ ολοκλήρου σε γεωργική ζώνη και όχι σε οποιοδήποτε κρατικό ή ιδιωτικό δάσος.»

ΑΛ/ΜΜ/Ap-23.06.010.01.741