Το κυνήγι στην Κύπρο δυστυχώς δεν είναι βιώσιμο. Απόδειξη της καταπόνησης και της έλλειψης βιωσιμότητας της πανίδας και χλωρίδας του τόπου, είναι το γεγονός ότι χρειάζεται κάθε χρόνο να γίνεται τεχνητός εμπλουτισμός του κυνηγίου.
Υπάρχει όμως μια σωρεία προβλημάτων σχετικά με το κυνήγι:

1.    Ο αριθμός των κυνηγών είναι υπερβολικά μεγάλος για τις περιοχές κυνηγίου και δεν μπορεί να εφαρμοστεί η αρχή της βιωσιμότητας του θηράματος. Λόγω άγνοιας ή από λάθος σκοτώνονται επίσης και άλλα πουλιά και ζώα χωρίς σκοπό.
2.    Σε κάθε εξόρμηση διασκορπίζονται τόνοι από σκάγια που με τον εξαιρετικά βλαβερό μόλυβδο που περιέχουν, μολύνουν το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Επίσης, εγκαταλείπονται χιλιάδες πλαστικά φυσίγγια και άλλα σκουπίδια στην ύπαιθρο.
3.    Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα με τις καταστροφές που γίνονται. Είσοδος ή και ζημιές σε ιδιωτική περιουσία, κυνήγι πολύ κοντά σε σπίτια, καταστροφές σε δέντρα, καταστροφές του καρπού των δέντρων από τα σκάγια, ζημιές στην οδική σήμανση και καλώδια, σκουπίδια και άναμμα φωτιάς.
4.    Η εγκληματική εγκατάλειψη των κυνηγητικών σκύλων στην ύπαιθρο από κυνηγούς που δεν τους θέλουν πλέον. Οι σκύλοι αυτοί σε αγέλες προκαλούν μετέπειτα σοβαρές ζημιές στους κτηνοτρόφους της περιοχής. Είναι γι' αυτούς τους λόγους που πολλοί κάτοικοι αντιδρούν έντονα και κάποτε εγκληματικά, δηλητηριάζοντας τους σκύλους των κυνηγών.  

Υπάρχουν μέτρα που μπορούν να ληφθούν:
1.    Υποχρεωτική εκπαίδευση των κυνηγών στην αναγνώριση των θηραμάτων, στη σωστή συμπεριφορά για αποφυγή δυστυχημάτων και σε κώδικα συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια του κυνηγίου. Η εξασφάλιση της άδειας να γίνεται μετά από εξέταση η οποία με τον τρόπο αυτό θα περιορίζει σταδιακά και τον αριθμό των κυνηγών. Η εξέταση σε πολλές πολιτισμένες χώρες είναι πολύ αυστηρή.
2.    Να εξεταστεί το ενδεχόμενο σε ορισμένες ευαίσθητες περιοχές να επιτρέπεται μόνο η χρήση σφαιριδίων από ανοξείδωτο μέταλλο για μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος και προστασίας των νερών της βροχής που καταλήγουν σε ποταμούς και φράχτες.
3.    Να απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε εξορμήσεις. Έτσι προστατεύονται τα παιδιά από τους κινδύνους αλλά και εμποδίζεται η μετάδοση της κουλτούρας του κυνηγιού σε νεαρά άτομα. Ο στόχος είναι να μειωθεί το ενδιαφέρον των νέων για το κυνήγι βοηθώντας έτσι και τη σταδιακή μείωση των κυνηγών.
4.    Να συμβουλεύονται οι κυνηγοί να εξασκούνται τακτικά και να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις για τη φυσική τους κατάσταση.