Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1099, ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
«Έχω πληροφορηθεί ότι μέχρι το 2003, χρονολογία κατά την οποία τροποποιήθηκε ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Πτηνών και Θηραμάτων Νόμος, η Υπηρεσία Θήρας εξέδιδε άδειες κυνηγιού με αεροβόλο όπλο έναντι παραβόλου δέκα λιρών. Η Κύπρος είναι ίσως η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου κάτοχος αεροβόλου όπλου δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει για κυνήγι. Να σημειώσω ότι η εισαγωγή αεροβόλων όπλων στην Κύπρο γίνεται νόμιμα. Νόμιμη είναι επίσης και η πώλησή τους από πωλητές όπλων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η χρήση του αεροβόλου όπλου και για ποιο λόγο η Αστυνομία Κύπρου παραχωρεί άδεια κατοχής και χρήσης αεροβόλου όπλου.»


Απάντηση ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2012 της Υπουργού Εσωτερικών κ. Ελένης Μαύρου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1099, ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
«Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. Ερ: 23.06.010.01.1099 ημερομηνίας 30/7/2012 σχετικά με την Ερώτηση του Βουλευτή Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη με ημερομηνία 19/7/2012 και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:
(α) Σύμφωνα με το άρθρο 31 του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο για να εκδοθεί άδεια κυνηγίου σε πρόσωπο θα πρέπει να είναι κάτοχος άδειας κατοχής πυροβόλου όπλου.
(β) Επειδή, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα όπλα 477/91ΕΟΚ, με την οποία έχει εναρμονιστεί η νομοθεσία μέσω του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου, το αεροβόλο δεν θεωρείται κυνηγετικό όπλο, ήταν αδύνατο να χορηγείται άδεια κυνηγίου σε πρόσωπα που έχουν άδεια κατοχής αεροβόλου όπλου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία του Κράτους.
(γ) Πέραν των πιο πάνω, από την εμπειρία που έχει η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, προκύπτει ότι τα αεροβόλα δεν χρησιμοποιούνται για το κυνήγι των νόμιμων θηραμάτων, αλλά για το κυνήγι μικροπούλιων, των οποίων το κυνήγι απαγορεύεται, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες αλλά και τη σχετική νομοθεσία.»

ΑΛ/ΜΜ/Ap-23.06.010.01.1099