Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.870, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει υποβληθεί αίτημα στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος που αφορά τη συμπερίληψη της αλεπούς με ειδικούς όρους στα θηρεύσιμα είδη, ώστε να ρυθμιστούν οι αριθμοί της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το Τμήμα Περιβάλλοντος, εδώ και δύο χρόνια, διενεργεί μελέτη η οποία ασχολείται αποκλειστικά με τη διακύμανση του αριθμού των αλεπούδων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέχρι τώρα πορίσματα της μελέτης αυτής. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το αρμόδιο τμήμα εξετάζει άλλα μέτρα αντιμετώπισης της ενδεχόμενης αύξησης του αριθμού των αλεπούδων πλην της συμπερίληψης της αλεπούς στα θηρεύσιμα είδη.»

 

Απάντηση ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2012 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλή Αλετράρη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.870, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

        «Αναφέρομαι στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με ημερομηνία 31η Μαΐου 2012, σε σχέση με την πιο πάνω ερώτηση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη, και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

          Το Τμήμα Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, διεξήγαγε για τρεις συνεχόμενες χρονιές καταγραφές για την αξιολόγηση των δεικτών αφθονίας της αλεπούς. Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας διεξάγει έρευνα (2005-σήμερα) για την αφθονία του λαγού και την τάση του πληθυσμού της αλεπούς και του λαγού.

          Τα αρμόδια Τμήματα θα αξιολογήσουν τα αποτελέσματα αυτά, πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για συμπερίληψη της αλεπούς στα θηρεύσιμα είδη. Τα πορίσματα των μελετών μπορούν να σας κοινοποιηθούν μετά από την αξιολόγησή τους από τα αρμόδια Τμήματα.

        Με την ευκαιρία αυτή σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.»

 

 

 

ΓΧ/ΑΜ/Ap-23.06.010.01.870