Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1074, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Η λαθροθηρία έχει μειώσει σημαντικά τον πληθυσμό του λαγού. Η πραγματική μείωση του πληθυσμού των λαγών είναι πολλαπλάσια της υπολογιζόμενης, αφού ένας λαγός, όταν αναπαραχθεί, δίνει στο συνολικό πληθυσμό έναν αρκετά μεγάλο αριθμό απογόνων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας προτίθεται να εφαρμόσει διαχειριστικά μέτρα που να στοχεύουν στην αύξηση του πληθυσμού των λαγών, καθώς και αν εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμού της έκτασης των περιοχών όπου επιτρέπεται το κυνήγι του λαγού και μείωσης της διάρκειας της κυνηγετικής περιόδου κατά την οποία επιτρέπεται το κυνήγι του, μέχρις ότου ο πληθυσμός του λαγού επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.»

 

Απάντηση ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2012της Υπουργού Εσωτερικώνκ. Ελένης Μαύρου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1074, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειαςΛευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

        «Αναφέρομαι στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1074 και ημερομηνίας 13/7/2012 που υποβλήθηκε από τον Βουλευτή Λευκωσίας κ. Γ. Περδίκη και αποστάληκε στις 27/7/2012 και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

 1. 1.Από τα στοιχεία κάρπωσης που διατηρεί η Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας φαίνεται ότι η ετήσια κάρπωση των λαγών κυμαίνεται σε ένα σταθερό εύρος από 45,000-60,000. Αυτή η διακύμανση της κάρπωσης, η οποία σε μεγάλο βαθμό αντικατοπτρίζει την εικόνα των πληθυσμών του πιο πάνω είδους, είναι απόλυτα φυσιολογική σύμφωνα και με τη διεθνή βιβλιογραφία. Στους επιστήμονες που ασχολούνται με την διαχείριση της άγριας ζωής είναι γνωστή ως η δυναμική των πληθυσμών των μικρών θηραμάτων, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό γεννητικότητας καθώς και υψηλό βαθμό θνησιμότητας. Τα είδη αυτά παρουσιάζουν μεγάλες πληθυσμιακές αυξομειώσεις λόγω κυρίως των κλιματολογικών συνθηκών, αλλά και από άλλες αιτίες που εξαρτώνται και έχουν να κάνουν με την πυκνότητα του ιδίου του πληθυσμού τους στο συγκεκριμένο τόπο/χρόνο, την αρπακτικότητα κ.ά. Το σταθερό εύρος της κάρπωσης αποδεικνύει την αυστηρή διαχείριση των θηραμάτων που επιτελείται στην Κύπρο.
 2. 2.Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2012 είχε εντοπιστεί αριθμός νεκρών λαγών σε όλες τις Επαρχίες, πλην της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου. Από αυτούς, έξι που ήταν κατάλληλοι για νεκροψία (δηλ. δεν ήταν σε προχωρημένη σήψη) παραδόθηκαν στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για τις απαραίτητες εξετάσεις (νεκροψία). Μετά από ενδελεχείς εξετάσεις από Λειτουργούς των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και αφού οι λαγοί παρουσίαζαν όλοι περίπου τα ίδια συμπτώματα, διαγνώστηκε Ψευδοφυματίωση.
 3. 3.Επειδή η εν λόγω ασθένεια εμφανίζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, λειτουργοί της Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας προχώρησαν σε εκτεταμένη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, από την οποία διαφάνηκε ότι η εν λόγω ασθένεια εμφανίζεται σε περιόδους υψηλής υγρασίας και χαμηλών θερμοκρασιών, δηλ. καιρικές συνθήκες που εμφανίστηκαν στην Κύπρο την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου. Σημειώνεται ότι το πρώτο κρούσμα εντοπίστηκε στις 30/01/2012 και το τελευταίο στις 04/04/2012. Από τότε άλλοι λαγοί που εντοπίστηκαν νεκροί και παραδόθηκαν στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για τις απαραίτητες εξετάσεις, δεν έδειξαν την υπό αναφορά ασθένεια, αφού οι καιρικές συνθήκες έχουν διαφοροποιηθεί. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ασθένεια πιθανότατα έχει ήδη ολοκληρώσει τον κύκλο της.
 4. 4.Μια πρώτη εκτίμηση για τις επιπτώσεις της εν λόγω ασθένειας στους πληθυσμούς των λαγών, η Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας, θα έχει περί τα τέλη Αυγούστου, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι καταμετρήσεις των πληθυσμών και θα έχουν διαφανεί οι σχετικές διακυμάνσεις των πληθυσμών σε κάθε περιοχή, σε σχέση με τις αντίστοιχες καταμετρήσεις της περσινής χρονιάς. Πλήρη εικόνα των επιπτώσεων της ασθένειας στους πληθυσμούς των λαγών θα υπάρξει από την αξιολόγηση της κάρπωσης κατά την προσεχή ανοικτή περίοδο κυνηγίου. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι πληθυσμοί των λαγών, είναι πιθανόν, σε κάποιες περιοχές να επηρεαστούν περισσότερο από την ασθένεια σε σύγκριση με κάποιες άλλες που μπορεί να μην επηρεαστούν καθόλου.
 5. 5.Εκτιμάται ότι η συγκεκριμένη ασθένεια θα έχει επιπτώσεις στον πληθυσμό των λαγών και κατ’ επέκταση στο ύψος της κάρπωσης κατά την κυνηγετική περίοδο. Επιπρόσθετα, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, λόγω της δυναμικής των πληθυσμών των μικρών θηραμάτων είναι δυνατό οι πληθυσμοί των λαγών να ανακάμψουν σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.
 6. 6.Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και με τους πληθυσμούς των περδικιών το 2004, οπότε είχαν προσβληθεί από Ψευδοπανώλη, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των πληθυσμών των περδικιών μέχρι και 40%. Εντούτοις, όταν η ασθένεια ολοκλήρωσε το κύκλο της, οι πληθυσμοί των περδικιών άρχισαν να ανακάμπτουν, με αποτέλεσμα σήμερα οι πληθυσμοί των περδικιών να βρίσκονται σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα.
 7. 7.Η λαθροθηρία αποτελεί σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζεται σε σχέση με τους λαγούς αλλά και τα άλλα θηράματα του τόπου μας. Η Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας και το Κλιμάκιο Πάταξης της Λαθροθηρίας του Αρχηγείου Αστυνομίας καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για πάταξη και πρόληψη του φαινόμενου της λαθροθηρίας. Πιστεύεται ότι η περιστασιακή λαθροθηρία έχει περιοριστεί σημαντικά, ενώ και το κύκλωμα των επαγγελματιών λαθροθήρων έχει δεχθεί κατά καιρούς σοβαρά πλήγματα. Λόγω αυτών των προσπαθειών, οι συστηματικοί λαθροθήρες βρίσκουν συνεχώς καινούριους τρόπους για να λαθροκυνηγούν, όπως με τη χρήση αεροβόλων με αέριο, τη χρήση διόπτρων νυκτερινής σκόπευσης, τη χρήση σιδεροπαγίδων και συρματοθηλειών, καθώς και με τη χρήση τετράτροχων μοτοσυκλέτων. Παράλληλα η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων μέσων επικοινωνίας και γενικότερα της τεχνολογίας, από τους οργανωμένους λαθροκυνηγούς κάνει το έργο των δύο σωμάτων ακόμα δυσκολότερο.
 8. 8.Στα πλαίσια της προστασίας των θηραμάτων η Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας έχει εντατικοποιήσει τις περιπολίες της, ενώ έχει αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των περιπόλων που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια της κάθε βάρδιας. Οι περιπολίες διεξάγονται καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου και σε αυτές συμμετέχει όλο το προσωπικό της Υπηρεσίας, μόνιμο και έκτακτο. Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία αξιοποιεί συγκεκριμένες πληροφορίες που λαμβάνει και διενεργεί αιφνιδιαστικά ελέγχους σε οικίες και υποστατικά, κατόπιν δικαστικού εντάλματος. Παρόλα τα πιο πάνω, είναι γενικά παραδεκτό ότι η λαθροθηρία έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με το τι γινόταν στο παρελθόν και αυτό οφείλεται κυρίως στην συνεχή ενημέρωση του κοινού στην οποία προβαίνουν λειτουργοί της Υπηρεσίας μέσω των έντυπων και ηλεκτρονικών MMΕ, στις διαλέξεις που διεξάγονται στους κυνηγετικούς συλλόγους, στην επιμόρφωση που τυγχάνουν οι νέοι κυνηγοί κατά την διαδικασία έκδοσης πρώτης άδειας κυνηγίου αλλά και στις αυστηρές ποινές που επιβάλλουν τα δικαστήρια, τα τελευταία χρόνια σε όσους λαθροκυνηγούν. Επισημαίνεται ωστόσο, ότι θα πρέπει όλοι να συνεργαστούν και να υλοποιηθούν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση μαθητών ηλικίας 10 έως 12 ετών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, διότι στην ηλικία αυτή τα παιδιά διαμορφώνουν άποψη για το κυνήγι και αναπτύσσεται το ενδιαφέρον τους για την άγρια πανίδα. Επιπρόσθετα ακόμα περισσότερη σημασία και βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην εκπαίδευση των νέων κυνηγών, αφού, σύμφωνα με ειδικούς, η περίοδος στην οποία ο κυνηγός βγάζει για πρώτη φορά άδεια κυνηγίου είναι η καταλληλότερη για να αναπτυχθεί η κυνηγετική ηθική και συνείδηση.
 9. 9.Αποτελεί θέση της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας ότι το σοβαρότερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει η πανίδα της Κύπρου είναι η καταστροφή/υποβάθμιση των βιοτόπων, η συνεχής οικιστική και τουριστική ανάπτυξη, το πυκνό αστικό, υπεραστικό και δασικό οδικό δίκτυο, οι περίοδοι ανομβρίας, η υπερβόσκηση, οι δηλητηριάσεις από την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και η εντατικοποίηση της γεωργίας με την ευρεία χρήση φυτοφαρμάκων.
 10. 10.Όλα τα πιο πάνω, σε συνδυασμό με το συνεχή περιορισμό των διαθέσιμων κυνηγότοπων, αυξάνουν την πυκνότητα των κυνηγών σε κάποιες περιοχές και την κυνηγετική πίεση, με επιπτώσεις στα θηράματα.
 11. 11.Από τα στοιχεία που διατηρεί η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας φαίνεται ότι ο αριθμός των εξορμήσεων δεν επηρεάζει την τελική συνολική κάρπωση, αφού αυτός κυμαίνεται από 9-10,5 εξορμήσεις μ.ο. ανά κυνηγό, ενώ μόνο το 41% των κυνηγών εξορμά περισσότερες από 10 εξορμήσεις. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι ο μ.ο. αριθμού εξορμήσεων ανά κυνηγό είναι άμεσα συσχετισμένος με τα διαθέσιμα θηράματα, δηλ. σε κυνηγετικές περιόδους με πλούσιο θήραμα οι κυνηγοί εξορμούν περισσότερο από ό,τι σε κυνηγετικές περιόδους φτωχές σε διαθέσιμο θήραμα. (Για ενημέρωση σας, επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της τηλεφωνικής έρευνας κάρπωσης κυνηγίου για την περίοδο 2011-2012).
 12. 12.Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας προβαίνει σε όλα τα απαραίτητα διαχειριστικά έργα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται αειφορική κάρπωση των θηραμάτων. Τα κυριότερα από αυτά σημειώνονται πιο κάτω:
 • Βελτίωση βιοτόπων (κάθε χρόνο η Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας σε συνεργασία με τους τοπικούς κυνηγετικούς συλλόγους της ΚΟΚ & ΔΑΖ προβαίνει σε σπορές εγκαταλελειμμένων αγροτεμαχίων κυρίως στα ορεινά και στα ημιορεινά. Κάθε χρόνο σπέρνονται πέραν των 10 χιλ. δεκαρίων)
 • Σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών γίνεται προσπάθεια φύτευσης γηγενών καρποφόρων δέντρων και θάμνων που προτιμούνται από τα είδη πανίδας.
 • Συνεχής παρακολούθηση, μελέτη και καταμετρήσεις των πληθυσμών των λαγών καθώς και των άλλων ειδών πανίδας.
 • Αποκοπή δασικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων για σκοπούς μείωσης της λαθροθηρίας.
 • Κήρυξη απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου σε περιοχές που εμφανίζουν μεγάλη κυνηγετική πίεση.
 • Καθαρισμός φυσικών πηγών νερού.
  • Ενημέρωση του κοινού και συνεχής επιμόρφωση των κυνηγών και ειδικότερα των νέων.
  • Πάταξη κάθε μορφής λαθροθηρίας.»

Σημείωση:   Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

ΘΚ/ΜΜ/Ap-23.06.010.01.1074