Το κράτος αγοράζει τη λίμνη Παραλιμνίου

Προστασία βιότοπου υπό την απειλή προστίμων από την Ευρώπη

ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑγια απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας 2.335.181 τετραγωνικών μέτρων της λίμνης Παραλιμνίου που ανήκει σε 291 ιδιώτες προχωρούν οι κρατικές υπηρεσίες. Οι ιδιοκτήτες θα αποζημιωθούν, είτε με καταβολή χρηματικής αποζημίωσης, είτε με μεταφορά των αναπτυξιακών τους δικαιωμάτων σε άλλες ιδιοκτησίες, είτε με ανταλλαγή με κρατική γη σε άλλη περιοχή εκτός των Ζωνών Προστασίας.
Πρόκειται για περιοχή που παραμένει σε Ζώνη Δα1 και σε Περιοχή Προστασίας ΦΥΣΗ 2000 που ουδέποτε προηγουμένως ήταν ενταγμένη σε Ζώνη Ανάπτυξης. Αντίθετα, ήταν ενταγμένη σε Γεωργική Ζώνη. Ειδικοί εμπειρογνώμονες του κράτους συνέστησαν με επιστημονικά κριτήρια πως όση έκταση της Λίμνης βρισκόταν ανέκαθεν εκτός των Ζωνών Ανάπτυξης, ήταν αναγκαίο να ενταχθεί στο Δίκτυο των Περιοχών Προστασίας Φύση 2000, κυρίως για την προστασία του μοναδικού νερόφιδου natrixnatrixcypriaca.
Παρά το γεγονός ότι η γη ανήκει σε ιδιώτες, η κυβέρνηση προκειμένου να προστατεύσει τον σημαντικό βιότοπο και να αποφύγει η Κύπρος την καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, έχει προχωρήσει στον καθαρισμό της λίμνης από τα μπάζα και τις πάσης φύσεως ακαθαρσίες, που επί χρόνια μαζεύονταν και μόλυναν την περιοχή.
Η γνωστοποίηση της απαλλοτρίωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία δημοσιεύτηκε στην τελευταία έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας. Στη γνωστοποίηση τονίζεται ότι η ακίνητη ιδιοκτησία της λίμνης Παραλιμνίου είναι αναγκαία για σκοπούς δημόσιας ωφέλειας, όπως είναι η εκπλήρωση διεθνών υποχρεώσεων, η διατήρηση και ανάπτυξη υπηρεσιών, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη ζωή και την ευημερία του κοινού, τη συντήρηση και ανάπτυξη φυσικών πηγών πλούτου. Προστίθεται ότι επιβάλλεται η απαλλοτρίωσή της προκειμένου να διατηρηθεί και να αποκατασταθεί ο βιότοπος της λίμνης με περίφραξη, καθώς και δημιουργία και επέκταση βιότοπων για την προστασία των ειδών χλωρίδας και πανίδας της λίμνης.
Οι ιδιοκτήτες γης έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση μέχρι τις 10 Ιουλίου 2011, δηλαδή ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της γνωστοποίησης.

Φιλελεύθερος 16/06/2011