Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.756, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Εθνική Φρουρά διεξάγει ασκήσεις μέσα στη λίμνη Παραλιμνίου, η οποία έχει οριοθετηθεί ως ευρύτερη περιοχή προστασίας της φύσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η Εθνική Φρουρά φέρεται να μην είναι διατεθειμένη να τερματίσει τις ασκήσεις μέσα στην προστατευόμενη περιοχή. Η πρακτική αυτή καταστρέφει ένα μοναδικό βιότοπο της Κύπρου ευρωπαϊκής σημασίας, αφού εκεί βρίσκεται το ενδιαίτημα ενός σπάνιου ερπετού το οποίο κινδυνεύει σοβαρά να εξαφανιστεί, του νερόφιδου “natrix-natrix”. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πληροφορία ότι η λίμνη Παραλιμνίου χρησιμοποιείται και ως πεδίο βολής όπλων καμπύλης τροχιάς (όλμων). Εάν αληθεύουν αυτές οι πληροφορίες, πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα το οποίο θα οδηγήσει τη χώρα μας σε καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αφού προφανώς καταστρέφεται ένας μοναδικός βιότοπος.

 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να διατάξει τον άμεσο τερματισμό της χρήσης της λίμνης Παραλιμνίου για οποιεσδήποτε μορφής στρατιωτικές ασκήσεις.»

Απάντηση ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2012 του Υπουργού Άμυνας κ. Δημήτρη Ηλιάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.756, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

        «Αναφέρομαι στις επιστολές σας, με ημερομηνίες 26 Απριλίου 2012 και 27 Σεπτεμβρίου 2012, αντίστοιχα, σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

(α)    Στην περιοχή της Λίμνης Παραλιμνίου διεξάγονται κάποιες ασκήσεις της Εθνικής Φρουράς μικρής έκτασης χωρίς πραγματικά πυρά. Οι εν λόγω ασκήσεις διεξάγονται όταν δεν υπάρχει νερό στην περιοχή και όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

(β)    Στην Λίμνη Παραλιμνίου δεν διεξάγονται οποιεσδήποτε βολές. Η Εθνική Φρουρά διεξάγει βολές μόνο στους χώρους των Πεδίων Βολής και στη Λίμνη Παραλιμνίου δεν υπάρχει χώρος Πεδίου Βολής.

(γ)    Εξετάζεται άλλος κατάλληλος χώρος στην περιοχή ώστε αν είναι δυνατό να μην χρησιμοποιείται από την Εθνική Φρουρά η περιοχή της Λίμνης Παραλιμνίου.

        Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση είμαστε στη διάθεση σας.»

 

ΕΧ/ΜΜ/Ap-23.06.010.01.756