Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.282, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 15 Νοεμβρίου υιοθέτησε ψήφισμα στο οποίο υπογραμμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αυξήσει τις επενδύσεις για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων που θα προλαμβάνουν το θάνατο των μελισσών και πρέπει να συντονίσει τις προσπάθειές της, προκειμένου να προστατεύσει το είδος αυτό, που κινδυνεύει να καταστεί είδος προς εξαφάνιση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προειδοποίησε ότι η αύξηση της θνησιμότητας των μελισσών μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή τροφίμων στην Ευρώπη και στη σταθερότητα του περιβάλλοντος, καθώς τα περισσότερα φυτά εξαρτώνται από την επικονίαση των μελισσών.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι υπόψη της αρμόδιας υπηρεσίας το εν λόγω ψήφισμα. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την προστασία των μελισσών.»

Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2012 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλή Αλετράρη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.282, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
    «Αναφέρομαι στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων, με ημερομηνία 28 Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση του βουλευτή της εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, κ. Γιώργου Περδίκη και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:
    Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος αναγνωρίζοντας τη σημασία της μελισσοκομίας και τη συνεισφορά της μέσω της επικονίασης, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της οικολογικής ισορροπίας, αλλά και στην αύξηση της παραγωγικότητας των άλλων κλάδων της γεωργίας, προβαίνει σ’ όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη βελτίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη του σημαντικού αυτού τομέα για τον τόπο μας.
    Λαμβάνοντας υπόψη τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει η μελισσοκομία και μέσα στα πλαίσια της ενεργού συμμετοχής μας σε όλα τα συλλογικά όργανα της Ενωμένης Ευρώπης, το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος απέστειλε τον Φεβρουάριο του 2011 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτάσεις, με τις οποίες δίνεται έμφαση στην υγεία των μελισσών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται τόσο στα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση των κυριότερων εχθρών και ασθενειών, όσο και στην ενημέρωση και πληροφόρηση των μελισσοκόμων, όσον αφορά τους κανόνες της ορθής μελισσοκομικής πρακτικής με στόχο την προστασία των μελισσών, αλλά και την παραγωγή ποιοτικών μελισσοκομικών προϊόντων. Σημειώνεται ότι οι προτάσεις αυτές έχουν διαβιβαστεί στην Ε.Ε., σε συνέχεια ερωτηματολογίου, το οποίο είχε σταλεί το Φεβρουάριο του 2011 από την Ε.Ε. προς όλα τα κράτη - μέλη.
    Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος εφαρμόζει διάφορα προγράμματα/σχέδια (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2011-2013), στα οποία περιλαμβάνονται μέτρα και δράσεις που άμεσα ή έμμεσα υποβοηθούν τόσο την ανάπτυξη της μελισσοκομίας, όσο και την προστασία των μελισσών από εχθρούς, ασθένειες ή και δηλητηριάσεις από φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
    Με την ευκαιρία αυτή σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.»

ΑΠ/ΓΕ/Ap-23.06.010.01.282