«Έχω πληροφορηθεί ότι το τμήμα του Ευρωπαϊκού Μονοπατιού Ε4 που ξεκινά από το στρατόπεδο των καταδρομών και διασχίζει την περιοχή Σταυροβουνίου έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή λόγω της διαπλάτυνσής του, που, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, διενεργήθηκε από το Τμήμα Δασών, ούτως ώστε να είναι προσβάσιμο σε μηχανοκίνητα οχήματα και σε τετράτροχες μηχανές (“γουρούνες”).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους το Τμήμα Δασών προχώρησε στη διαπλάτυνση τμήματος του μονοπατιού στην περιοχή Σταυροβουνίου, καθώς επίσης αν προτίθεται να λάβει οποιαδήποτε μέτρα με σκοπό την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής καταστροφής που προκλήθηκε.»

 

Απάντηση ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2012του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλή Αλετράρη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.036, ημερομηνίας 16 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

        «Αναφέρομαι στην επιστολή του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με ημερομηνία 31 Αυγούστου 2012, σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση του Βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη, και σας πληροφορώ τα πιο κάτω:

        Η ερώτηση αφορά το μονοπάτι της «Κοντής» μήκους 2.4 km, που αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Μονοπατιού Ε4, με αφετηρία την Εκκλησία Αγίας Βαρβάρας και τέρμα την πλατεία της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου. Λόγω της μορφολογίας του εδάφους και των απότομων κλίσεων στη βόρεια πλευρά του δάσους Σταυροβουνίου, το μονοπάτι είχε καταστεί αδιάβατο από την έντονη διάβρωση με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια του κοινού. Ως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, είχε επέλθει σταδιακή μείωση χρήσης του μονοπατιού από το κοινό (κυρίως ξένους τουρίστες).

        Το Τμήμα Δασών άρχισε τη συντήρηση του μονοπατιού το Μάιο του 2011 και λόγω περιορισμένων πιστώσεων ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2012, χωρίς να προκληθεί οποιαδήποτε ζημιά στην υφιστάμενη βλάστηση και να προκληθεί οχληρία. Οι εργασίες συντήρησης περιλάμβαναν:

(α)    Διαπλάτυνση και εξομάλυνση του υφιστάμενου μονοπατιού με μικρό τρακτέρ.

(β)    Δημιουργία αντιδιαβρωτικών έργων σε περιοχές διέλευσης μεγάλης ποσότητας ομβρίων υδάτων με τη χρήση ξύλινων πασσάλων της ηλεκτρικής.

(γ)    Εγκατάσταση ξύλινων σκαλοπατιών για έλεγχο της διάβρωσης και για ομαλή πρόσβαση και ασφαλή χρήση του μονοπατιού από το κοινό.

        Από πληροφορίες που είχε το Τμήμα Δασών από τους μοναχούς της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου και άλλους επισκέπτες, με την ολοκλήρωση της εργασίας αυξήθηκε η χρήση του μονοπατιού από ντόπιους και ξένους πεζοπόρους.

        Τονίζεται ότι η συντήρηση του μονοπατιού έγινε με αποκλειστικό σκοπό την ασφαλή χρήση του από κοινό, σύμφωνα με τους κανονισμούς λειτουργίας και χρήσης μονοπατιών, και όχι για να δοθεί πρόσβαση σε μηχανοκίνητα οχήματα και σε τετράτροχες μηχανές. Εξάλλου, οι απότομες κλίσεις του μονοπατιού και η κατασκευή των ξύλινων σκαλοπατιών δεν επιτρέπουν τη χρήση τέτοιων μηχανημάτων. Από τις περιπολίες του διενεργούνται στην περιοχή για προστασία και διαχείριση του δάσους Σταυροβουνίου δεν διαπιστώθηκε ότι το μονοπάτι χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε μηχάνημα/όχημα.

        Με την ευκαιρία αυτή, σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.»

 

 

ΕΧ/ΜΜ/Ap-23.06.010.02.036