Αύριο είναι η Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας και παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε ολόκληρη την υφήλιο, μελέτες καταδεικνύουν ότι η βιοποικιλότητα – η πλούσια ποικιλία ζωής στον πλανήτη αυτό – μειώνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς. Μια καινοτόμος εκστρατεία της ΕΕ, με στόχο να τονίσει το μήνυμα αυτό, κινητοποιεί χιλιάδες άτομα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρα από αυτή. Τον δικτυακό τόπο εκστρατείας έχουν ήδη επισκεφθεί πάνω από μισό εκατομμύριο άτομα, ενώ πάνω από 56.000 άτομα έχουν στηρίξει την εκστρατεία στο Facebook. Η Επιτροπή διοργανώνει επ’ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Βιοποικιλότητας σειρά εκδηλώσεων σε έξι χώρες επικέντρωσης: Ισπανία, Κάτω Χώρες, Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία και Ιταλία.

 

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. Janez Potočnik δήλωσε: «Είναι θαυμάσιο να βλέπει κανείς πώς η εκστρατεία αυτή προσελκύει τόσους ανθρώπους. Πρέπει να διατηρήσουμε τη δυναμική αυτή και να μετατρέψουμε το ενδιαφέρον αυτό σε πραγματική δράση και σε πραγματικές πολιτικές για να διασφαλιστεί η πλούσια ποικιλία ζωής στη Γη

Η εκστρατεία αιχμαλωτίζει την προσοχή του κοινού

Άνθρωποι κάθε ηλικίας αναπτύσσουν δεσμούς με τη φύση μέσω του διαδραστικού δικτυακού τόπου της εκστρατείας για τη βιοποικιλότητα και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τις πρώτες έξι εβδομάδες της εκστρατείας ο δικτυακός τόπος, ο οποίος είναι διαθέσιμος σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, κατέγραψε πάνω από 550.000 επισκέψεις της ιστοσελίδας με τον αριθμό αυτό να αυξάνεται καθημερινά. Περίπου 56.000 άτομα από περισσότερες από 120 χώρες έχουν δηλώσει τη στήριξή τους μέσω των σελίδων του Facebook για τη βιοποικιλότητα.

Η εκστρατεία έχει ως άξονα το σύνθημα «Βιοποικιλότητα – είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι» και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το πρόβλημα της απώλειας της βιοποικιλότητατας και καταδεικνύει τις συνέπειες των απωλειών αυτών στην καθημερινή μας ζωή.

Η εκστρατεία διαθέτει εκπαιδευτική συνιστώσα που αναδεικνύει τα οφέλη της βιοποικιλότητας και τονίζει ειδικότερα την έννοια των υπηρεσιών που παρέχουν τα οικοσυστήματα και τους κινδύνους που εγκυμονεί η εξαφάνισή τους. Κεντρική επαναλαμβανόμενη ιδέα είναι η συνδετικότητα και η αλληλεξάρτηση.

Το τελευταίο στοιχείο που πρέπει να προστεθεί είναι ένα δυναμικό βίντεο κλιπ το οποίο αποστέλλει ένα ισχυρό μήνυμα σχετικά με την επιτακτική ανάγκη ανάληψης δράσης. Το βίντεο κλιπ έχει ως στόχο να τονίσει πως η απώλεια οποιουδήποτε κρίκου στην αλυσίδα της ζωής, όσο ασήμαντη και αν φαίνεται, μπορεί να διαταράξει ολόκληρη την ισορροπία της φύσης.

Η εκστρατεία επικεντρώνεται ειδικότερα σε χώρες όπου η ανάληψη δράσης θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμη. Στην Ισπανία, τις Κάτω Χώρες, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Πολωνία και την Ιταλία η εκστρατεία έχει δρομολογηθεί με επιτυχία με δράσεις δημοσίων σχέσεων και τέχνη του δρόμου. Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Βιοποικιλότητας θα πραγματοποιηθούν επίσης στις έξι προαναφερόμενες χώρες εκδηλώσεις για οικογένειες.

Από την ευαισθητοποίηση στη δράση

Εκτός από την ευαισθητοποίηση του κοινού, η εκστρατεία αποσκοπεί επίσης στο να συνειδητοποιήσουν οι πολίτες το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν για την επιβράδυνση και παρεμπόδιση της απώλειας της βιοποικιλότητας. Να παροτρύνει δηλαδή τους πολίτες να αναλάβουν δράση, είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε στο πλαίσιο έργων - για την προστασία και τη φροντίδα της φύσης.

Στο δικτυακό τόπο οι επισκέπτες μπορούν να μάθουν πώς είμαστε διασυνδεδεμένοι με τη φύση. Μπορούν να εξοικειωθούν όχι μόνο με τους έμβιους οργανισμούς και τα είδη, αλλά μπορούν επίσης να δημιουργήσουν μια δική τους εικόνα βιοποικιλότητας στο Facebook.

Η ελπίδα είναι ότι γνωρίζοντας περισσότερα για τη φύση, που συχνά θεωρούμε ως δεδομένη, θα μάθουμε επίσης να τη φροντίζουμε περισσότερο.

Ένα νέο πρόγραμμα προβολής για το δίκτυο Natura 2000

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, έχει εξαγγείλει ένα νέο εργαλείο της τεχνολογίας πληροφοριών που θα φέρει το ευρύ κοινό πιο κοντά στο Natura 2000, το σπουδαιότερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών.

Το Νatura 2000 είναι το βασικό μέσο προστασίας της βιοποικιλότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για το μεγαλύτερο στον κόσμο οικολογικό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών που απαρτίζεται από περισσότερες από 25.000 τοποθεσίες και καλύπτει το 17% του εδάφους της ΕΕ. Το Natura 2000 αποσκοπεί στο να εξασφαλισθεί η επιβίωση των πιο πολύτιμων ειδών και ενδιαιτημάτων της Ευρώπης και διασφαλίζει πλήθος οικοσυστημικών υπηρεσιών.

Το διαδραστικό πρόγραμμα προβολής, με τη βοήθεια της τεχνολογίας των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να εντοπίζουν τοποθεσίες και να βρίσκουν τις σχετικές πληροφορίες για τα ενδιαφέροντα είδη και ενδιαιτήματα, χρησιμοποιώντας οδικούς χάρτες, φωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες και έγγραφα αναφοράς σχετικά με την εκάστοτε περιοχή. Το εργαλείο αυτό αναμένεται να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό, όντας παράλληλα χρήσιμο για τους αναπτυξιακούς φορείς, τους χωροτάκτες, τους ιδιοκτήτες γης, τις κρατικές αρχές, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τους ερευνητές. Για περισσότερες πληροφορίες και τη χρήση του προγράμματος προβολής μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Διακτυακός τόπος εκστρατείας και βίντεο κλιπ: www.weareallinthistogether.eu