Τμήμα Δασών:

ΙΘΑΓΕΝΗ ΔΑΣΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΔΑΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Σημείωση: μερικά από τα είδη που αναφέρονται δεν παράγονται από τα δασικά φυτώρια – θα παραχθούν σταδιακά και ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες. Στον πίνακα δίνονται μόνο κύρια δασικά είδη, αλλά στην αποκατάσταση οικοτόπων θα χρησιμοποιούνται και άλλοι μικρότεροι θάμνοι και φρυγανώδη είδη που χαρακτηρίζουν τον οικότοπο ή τη φυτοκοινωνία.

ΠΑΡΑΚΤΙΑ  ΖΩΝΗ – ΑΛΜΥΡΑ ΕΔΑΦΗ

Α/Α

ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ

ΚΟΙΝΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

Arthrocnemum macrostachyum

 

Αλόφυτο

2

Atriplex halimus

 

 

3

Halimione portucaloides

 

Αλόφυτο

4

Halocnemum strobilaceum

 

Αλόφυτο

5

Juniperus phoenicea

Αόρατος

Όχι καθαρά αλόφυτο (χρησιμοποιείται στο εσωτερικό)

6

Lycium shewinfurthii

Φραμός

Θάμνος της παράκτιας ζώνης

7

Pistacia lentiscus

Σχοινιά

Όχι καθαρά αλόφυτο (στο εσωτερικό

8

Salicornia fruticosa

Σαλικόρνια

Αλόφυτο

9

Tamarix tetragyna

Μέρικος

Ανθεκτικό στην αλατότητα

10

Tamarix tetrandra

Μέρικος

 

11

Thymelaea hirsuta

 

Αλόφυτο

12

Zizyphus lotus

Παλλούρα

Όχι καθαρά αλόφυτο (στο εσωτερικό

13

Zygophyllum album

 

Ανθεκτικό στην αλατότητα

ΗΜΙΕΡΗΜΙΚΗ ΖΩΝΗ (ΜΕΣΑΟΡΙΑ)

Α/Α

ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ

ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

Ceratonia siliqua

Χαρουπιά

Άγρια ποικιλία

2

Crataecus azarolus

Μοσφιλιά

 

3

Cupressus sempervirens

Κυπαρίσσι

 

4

Ficus carica

 

Βαθιά / υγρά εδάφη

5

Juniperus phoenicea

Αόρατος

 

6

Olea europaea

Ελιά

Η άγρια ποικιλία

7

Pinus brutia

Πεύκη

 

8

Pistacia lentiscus

Σχοινιά

 

9

Rhamnus oleoides

Ακουμένη

 

10

Zizyphus lotus

Παλλούρα

 

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΖΩΝΗ 0-500m (ΘΕΡΜΟ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ)

Α/Α

ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ

ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Bosea cypria

Ζουλατζιά

Σε ασβεστολιθικά εδάφη, ευρύτερη περιοχή Ακάμα μέχρι Λεμεσό

Ceratonia siliqua

Χαρουπιά

 

Crataegus azarolus

Μοσφιλιά

 

Cupressus sempervirens

Κυπαρίσσι

 

Ficus carica

Συκιά

Σε υγρές θέσεις

Juniperus phoenicea

Αόρατος

 

Laurus nobilis

Δάφνη

Σε υγρές θέσεις / πλούσια εδάφη

Morus alba

Συκαμιά

Σε υγρές θέσεις / πλούσια εδάφη

Myrtus communis

Μυρτιά

Σε υγρές θέσεις / πλούσια εδάφη

Olea europaea

Αγριοελιά

 

Pinus brutia

Πεύκη

 

Pistacia atlantica

Τρέμιθος

Βαθιά εδάφη

Pistacia lentiscus

Σχοινιά

 

Pistacia terebinthus

Αγριοτρεμιθιά

 

Prunus spp.

Μαραπελιές

Σε υγρές θέσεις / πλούσια εδάφη

Pyrus sp.

Αρκάππης κ.ά.

Σε υγρές θέσεις / πλούσια εδάφη

Quercus coccifera

Περνιά

 

Quercus infectoria

Δρυς

Βαθιά εδάφη

Styrax officinalis

Στερατζιά

 

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΖΩΝΗ 500-1000m (ΜΕΣΟ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ)

Α/Α

ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ

ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

Acer obtusifolium

Σφένδαμνος

Σε υγρά/ πλούσια εδάφη

2

Alnus orientalis

Σκλέδρος

Σε αλλουβιακές αποθέσεις ποταμών

3

Arbutus andrachne

Αντρουκλιά

-1400m

4

Cedrus brevifolia

Κέδρος

Κυρίως στο Δάσος Πάφου

5

Ceratonia siliqua

Χαρουπιά

-800m

6

Crataegus azarolus

Μοσφιλιά

 

7

Crataegus monogyna

Κοκκινομοσφιλιά

 

8

Cupressus sempervirens

Κυπαρίσσι

 

9

Ficus carica

Συκιά

Σε υγρά / πλούσια εδάφη

10

Juniperus oxycedrus

Αόρατος

>700m

11

Laurus nobilis

Δάφνη

Σε υγρά / πλούσια εδάφη

12

Morus alba

Συκαμιά

Σε υγρά / πλούσια εδάφη

13

Myrtus communis

Μυρτιά

Σε υγρά / πλούσια εδάφη

14

Pistacia atlantica

Τρέμιθος

Σε βαθιά εδάφη

15

Pistacia lentiscus

Σχοινιά

-700m

16

Pistacia terebinthus

Αγριοτρεμιθιά

 

17

Platanus orientalis

Πλάτανος

Σε αποθέσεις ποταμών

18

Prunus spp.

Μαραπελιές

Σε υγρά / πλούσια εδάφη

19

Pyrus sp.

Αρκάππης κ.ά.

Σε υγρά / πλούσια εδάφη

20

Quercus alnifolia

Λατζιά

Στα δάση Τροόδους, Αδελφοί και Μαχαιρά, πάνω από 700 μέτρα

21

Quercus coccifera

Περνιά

 

22

Quercus infectoria

Δρυς

Σε βαθιά εδάφη

23

Rhamnus oleoides

Ακουμένη

 

24

Rhus coriaria

Ρούδι

 

25

Styrax officinalis

Στερατζιά

 

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΖΩΝΗ  1000-1600m (ΜΕΣΟ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ)

Α/Α

ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ

ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

Acer obtusifolium

Σφένδαμνος

1200m – σε βαθιά εδάφη

2

Alnus orientalis

 

Σε αλλουβιακές αποθέσεις ποταμών

3

Arbutus andrachne

Αντρουκλιά

Πάνω από 1400m υποφέρει από παγετούς

4

Berberis cretica

Βερβεριτζιά

 

5

Cedrus brevifolia

Κέδρος

Κυρίως στο Δάσος Πάφου

6

Ficus carica

Αγριοσυκιά

Σε υγρά / πλούσια εδάφη

7

Juniperus excelsa

Αόρατος Μαδαρής

Στο Δάσος Αδελφοί μόνο

8

Juniperus oxycedrus

Αόρατος

-1500m

9

Laurus nobilis

Δάφνη

-1400m Σε υγρά / πλούσια εδάφη

10

Morus alba

Συκαμιά

Σε υγρά / πλούσια εδάφη

11

Myrtus communis

Μυρτιά

Σε υγρά / πλούσια εδάφη

12

Pinus brutia

Πεύκη

 

13

Pinus nigra

Μαύρη πεύκη

 

14

Pistacia terebinthus

Αγριοτρεμιθιά

 

15

Platanus orientalis

Πλάτανος

Σε αλλουβιακές αποθέσεις ποταμών

16

Prunus sp.

Αγριομαραπελιά

Σε υγρά / πλούσια εδάφη

17

Pyrus spp.

Αρκάππης

Σε υγρά / πλούσια εδάφη

18

Quercus alnifolia

Λατζιά

 

19

Rhamnus alaternus

Χρυσοξυλιά

 

20

Rhus coriaria

Ρούδι

 

21

Rosa spp.

Αγριοτριανταφυλλιές

 

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΖΩΝΗ 1600-1952m (ΥΠΕΡΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΥΠΑΛΠΙΚΗ ΖΩΝΗ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΡΟΟΔΟΥΣ)

Α/Α

ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ

ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

Berberis cretica

Βερβεριτζιά

 

2

Cotoneaster nummularia

Αγριοκυδωνιά

 

3

Juniperus foetidissima

Αόρατος Τροόδους

 

4

Pinus nigra

Μαύρη πεύκη

 

5

Prunus sp.

Αγριομαραπελιά και αγριοκερασιά

Σε υγρά / πλούσια εδάφη

6

Rosa canina & R. chionistrae

Αγριοτριανταφυλλιές

 

7

Sorbus aria subsp. cretica

Αγριομηλιά