Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.091, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Αντρέα Δημητρίου σε ερώτησή μου με αριθμό 23.06.009.04.1053 πληροφορήθηκα ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού δε γνωρίζει τα κριτήρια με τα οποία επιλέχθηκε δασική γη για τη μετακίνηση των γηπέδων αντισφαίρισης του Ομίλου Αντισφαίρισης Λάρνακας. Μάλιστα ο υπουργός συστήνει “προς τούτο ίσως να πρέπει να ερωτηθεί το Τμήμα Δασών”.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποια κριτήρια επιλέχθηκε δασική γη για τη δημιουργία νέων γηπέδων αντισφαίρισης.»  

Απάντηση ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2011 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλή Αλετράρη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.091, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
    «Αναφέρομαι στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με ημερ. 26 Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση του Βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη και σας πληροφορώ τα ακόλουθα σχετικά με τα κριτήρια επιλογής δασικής γης για δημιουργία γηπέδων αντισφαίρισης στη Λάρνακα:
    Το 1972 εκμισθώθηκε δασική γη στο Δάσος «Παμπούλα» στη Λάρνακα στον Όμιλο Αντισφαίρισης Λάρνακας. Στη συνέχεια, κατόπιν απόφασης του Τμήματος Αρχαιοτήτων για διεξαγωγή ανασκαφών στο συγκεκριμένο δάσος για αποκάλυψη του αρχαίου λιμανιού του Κιτίου, το Τμήμα Δασών προχώρησε στον τερματισμό της Σύμβασης Μίσθωσης δασικής γης. Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Λάρνακας, μετά από ανεπιτυχείς προσπάθειες για εξεύρεση άλλου κατάλληλου χώρου για στέγαση, υπέβαλε αίτημα για εκμίσθωση δασικής γης, μέρος του δάσους «Άγιος Λάζαρος».
    Το αίτημα εξετάστηκε σε σύσκεψη των εμπλεκομένων Κυβερνητικών Τμημάτων και Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική προσφορά του έργου, καθώς και ότι θα παρέχεται ευκαιρία στους νέους για υγιή απασχόληση, άθληση και αναψυχή αποφασίστηκε όπως προωθηθεί η εκμίσθωση της αναγκαίας δασικής γης στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (Κ.Ο.Α.), με δικαίωμα υπεκμίσθωσής της στον Όμιλο Αντισφαίρισης Λάρνακας, υπό τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
•    Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Λάρνακας να προχωρήσει στη δεντροφύτευση του χώρου, σύμφωνα με υποδείξεις του μελετητή και σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Δασικό Λειτουργό Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου.
•    Τα υφιστάμενα φοινικόδεντρα να μεταφυτευτούν.
•    Να ληφθεί πρόνοια για δημιουργία παιδότοπου.
•    Να εξασφαλιστούν όλες οι απαιτούμενες από τις Αρμόδιες Αρχές άδειες πριν την έναρξη εργασιών διαμόρφωσης του χώρου.
    Σημειώνεται ότι η δασική γη που εκμισθώθηκε στον Κ.Ο.Α. αποτελεί συνέχεια του ευρύτερου χώρου, όπου στεγαζόταν παλαιότερα το Κοινοτικό Κέντρο Λάρνακας, ο οποίος εκμισθώθηκε επίσης στον Κ.Ο.Α. για να μετατραπεί σε Αθλητικό Πάρκο-Πολύκεντρο Νεολαίας.
    Με την ευκαιρία αυτή, σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.»

ΧΜ/ΑΜ/Ap-23.06.010.01.091