Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.335, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο δρόμο Μενεού που οδηγεί στην περιοχή “Φάρος” στα Περβόλια τα κυπαρίσσια έχουν αραιώσει πολύ και είναι καχεκτικά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διαπιστωθεί από το αρμόδιο τμήμα η καχεκτικότητα των εν λόγω δέντρων και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για τη διάσωσή τους.» 

Απάντηση ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2012 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλή Αλετράρη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.335, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατάσταση των κυπαρισσιών στο δρόμο Μενεού

προς την περιοχή “Φάρος”

        Αναφέρομαι στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με ημερομηνία 27 Δεκεμβρίου 2011, σε σχέση με την πιο πάνω Ερώτηση του Βουλευτή κ. Περδίκη, και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

        Η δεντροστοιχία κυπαρισσιών στο δρόμο Μενεού περιοχή «Φάρος» έχει κηρυχθεί προστατευόμενη, με βάση το Διάταγμα Προστασίας Δένδρων που εκδόθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2004, δυνάμει του Άρθρου 39(ι) του Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.

        Μετά την κήρυξη έγινε συντήρηση της δενδροστοιχίας και συγκεκριμένα αφαιρέθηκαν παλιά συρματοπλέγματα, έγιναν κλαδεύσεις και αφαιρέθηκαν τα ξηρά και καχεκτικά δέντρα. Οι πιο πάνω εργασίες είχαν ως αποτέλεσμα τη μερική αραίωση της δενδροστοιχίας.

        Το Τμήμα Δασών παρακολουθεί και συντηρεί τη δενδροστοιχία, με στόχο τη βελτίωση της.

        Με την ευκαιρία αυτή, σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.»

XM/ΑΜ/Ap-23.06.010.01.335