Κυρώνεται ευρωπαϊκή σύμβαση για τη διατήρησή τους

ΤΟΥΑΓΓΕΛΟΥΝΙΚΟΛΑΟΥ
Φωτογραφία
ΗΚύπρος θα καταστεί μέλος της Συμφωνίας για τη διατήρηση των νυχτερίδων της Ευρώπης κυρώνοντας σχετική συμφωνία που έγινε στο Λονδίνο το 1991. Η Συμφωνία ΕURΟΒΑΤS, η οποία αφορά στην προστασία και διατήρηση των πληθυσμών των νυχτερίδων της Ευρώπης, έχει συναφθεί το 1994 και έκτοτε έχει υπογραφτεί από 32 από τις 48 χώρες της Ευρωπαϊκής Ηπείρου.
30 μέλη έχουν επικυρώσει συνολικά τη συμφωνία εκ των οποίων τα 23 είναι κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κρίνεται σημαντική η κύρωση της Συμφωνίας, αφού με αυτό τον τρόπο η Κύπρος θα συμβάλει στις διεθνείς προσπάθειες για προστασία των ειδών νυχτερίδων που απειλούνται στην Ευρώπη με εξαφάνιση.
Με την κύρωσή της θα απαιτηθεί να ληφθούν μέτρα για προστασία των νυχτερίδων, κάτι που θα απαιτήσει την επιστημονική έρευνα, καθώς επίσης και τη λήψη πρακτικών μέτρων για την προστασία τους.
Η Συμφωνία στοχεύει στην προστασία 45 συνολικά ειδών νυχτερίδων, μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων, επιμόρφωσης του κοινού, με τη λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας και μέσω της εποικοδομητικής συνεργασίας των διαφόρων κρατών.
Με βάση το περιεχόμενο του νόμου απαγορεύεται η σύλληψη, κατοχή ή η σκόπιμη θανάτωση των νυχτερίδων, εκτός εάν εκδοθεί άδεια από την Αρμόδια Αρχή.
Επίσης, θα πρέπει να γίνει προσδιορισμός των χώρων που είναι σημαντικοί για την κατάσταση διατήρησης των νυχτερίδων, ιδιαίτερα όσον αφορά τα καταφύγιά τους.
Κατά την απόφαση για πιθανή χρήση φυτοφαρμάκων και εντομοκτόνων να λαμβάνονται υπόψη και οι ενδεχόμενες συνέπειές τους στις νυχτερίδες και η προσπάθεια για αντικατάσταση των χημικών προϊόντων επεξεργασίας του ξύλου που είναι εξαιρετικά τοξικά για τις νυχτερίδες, με λιγότερο επικίνδυνα υποκατάστατα. Όσον αφορά στην Κύπρο, σήμερα υπάρχουν επίσημα καταγραμμένα 19 είδη νυχτερίδων, τρία βρίσκονται υπό εξέταση. Για τα εννέα από αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί τον καθορισμό Ειδικών Ζωνών Διατήρησης για την προστασία και διαχείρισή τους. Όλα τα είδη προστατεύονται από τον νόμο περί προστασίας και διαχείρισης της φύσης και της άγριας ζωής.
Η Κύπρος είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που φιλοξενεί τον γνωστό σε όλους μας νυχτοπάππαρο ή φρουτονυχτερίδα (Rousettous aegyptiacus), ο οποίος αφορά στη μεγαλύτερη νυχτερίδα που έχουμε στο νησί μας και είναι, επίσης, και το μόνο είδος που συναντάται στην Κύπρο, το οποίο τρέφεται αποκλειστικά με φρούτα, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες νυχτερίδες που τρέφονται με έντομα.

Έκθεση για ενημέρωση
ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗγια την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου και κανονισμών που κυρώνουν τη σύμβαση είναι ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος. Σε κάθε συνεδρία των μερών της Συμφωνίας το Τμήμα θα πρέπει να υποβάλει μια ενημερωμένη έκθεση για την εφαρμογή της. Η ετήσια συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας αναμένεται να είναι γύρω στα €450.