Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.368, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλή Αλετράρη στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.031, αναφορικά με τη ρύπανση των υδατοφρακτών, πληροφορήθηκα ότι η ρύπανσή τους θεωρείται αδίκημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο από €200 μέχρι €8.543 και ότι κατά την έκδοση των ερασιτεχνικών αδειών αλιείας σε υδατοφράκτες από το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών δίνεται έντυπο όπου αναγράφονται οι όροι με βάση τους οποίους εκδίδεται η άδεια. Ένας από τους όρους απαγορεύει σε οποιονδήποτε να ρίχνει σκουπίδια στον υδατοφράκτη ή να διαταράσσει το έδαφος ή τη βλάστηση στις όχθες του.

 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των προστίμων που έχουν επιβληθεί σε παρανομούντες για το πιο πάνω αδίκημα τα τελευταία πέντε χρόνια, καθώς και για το ύψος των προστίμων αυτών.»

Απάντηση ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2013 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλή Αλετράρη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.368, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

          «Αναφέρομαι στην Ερώτηση του Βουλευτή περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη με αρ. 23.06.010.02.368 και ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2012, η οποία διαβιβάστηκε με επιστολή της Αν. Γενικής Διευθύντριας της Βουλής των Αντιπροσώπων, με ημερομηνία 20 Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με το αδίκημα της ρύπανσης των υδατοφρακτών και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

        Σύμφωνα με τον περί Αλιείας Νόμο (Κεφ. 135 και Νόμοι του 1961 μέχρι 2007) και τους περί Αλιείας Κανονισμούς του 1990 μέχρι 2007 (Κανονισμός 12), για τη διεξαγωγή ερασιτεχνικής αλιείας σε υδατοφράκτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκδίδεται ειδική άδεια από το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ), του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στην οποία αναγράφονται οι σχετικοί όροι της άδειας. Σε θέματα που αφορούν τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, οι όροι της πιο πάνω άδειας απαγορεύουν:

(α)    τη στάθμευση μηχανοκίνητου οχήματος σε απόσταση μικρότερη των 15 μέτρων από το ανώτερο σημείο στάθμης του νερού του υδατοφράκτη,

(β)    τη ρήψη σκουπιδιών μέσα στον υδατοφράκτη ή τη διαταραχή του εδάφους ή της βλάστησης στις όχθες του,

(γ)    το άναμμα φωτιάς, την κατασκήνωση και την εναπόθεση σκουπιδιών στις όχθες του υδατοφράκτη.

        Η παράβαση των όρων που συνοδεύουν τη σχετική άδεια μπορούν να επιφέρουν ποινές μέχρι 8,542.00 ευρώ ή 6 μήνες φυλάκιση ή και τα δύο μαζί. Τα τελευταία πέντε έτη (2008-2012) έχει επιβληθεί ένα (1) πρόστιμο για την παράβαση των όρων της ερασιτεχνικής αλιείας σε υδατοφράκτες που αφορούν τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, το 2009 επιβλήθηκε πρόστιμο 50 ευρώ για το άναμμα φωτιάς σε όχθη υδατοφράκτη, το οποίο διευθετήθηκε εξώδικα.

        Με την ευκαιρία αυτή, σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.»

 

EX/ΜΜ/Ap-23.06.010.02.368