Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.107, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
«Σύμφωνα με τις γραπτές απαντήσεις του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στα ερωτήματα που είχα υποβάλει σε κατ' ιδίαν συνάντηση που είχα μαζί του στις 22 Αυγούστου 2012, στα πλαίσια του προγράμματος για τις θαλάσσιες χελώνες στην Κύπρο γίνεται καταγραφή των νεκρών θαλάσσιων χελωνών που εκβράζονται στις παραλίες, όπως και διάσωση των τραυματισμένων χελωνών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των νεκρών και τραυματισμένων θαλάσσιων χελωνών ανά έτος και παραλία από το έτος εφαρμογής του προγράμματος (1978).»
Απάντηση ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2012 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλή Αλετράρη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.107, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
«Αναφέρομαι στην Ερώτηση του Βουλευτή περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη με αρ. 23.06.010.02.107 και ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2012, η οποία διαβιβάστηκε με επιστολή της Αν. Γενικής Διευθύντριας της Βουλής των Αντιπροσώπων, με ημερομηνία 18 Σεπτεμβρίου 2012, σχετικά με τον αριθμό των νεκρών και τραυματισμένων θαλάσσιων χελώνων ανά έτος και παραλία από το έτος εφαρμογής του προγράμματος για τις θαλάσσιες χελώνες στην Κύπρο και σας διαβιβάζω τις σχετικές πληροφορίες σε μορφή πινάκων από καταγραφές του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ), του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Σημειώνεται ότι ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τον αριθμό των νεκρών και τραυματισμένων θαλάσσιων χελώνων (Caretta caretta και Chelonia mydas) ανά είδος και ανά έτος, όπως αυτοί έχουν προκύψει από περιστασιακές καταγραφές του ΤΑΘΕ κατά τα έτη 1997-2000.

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τις ίδιες πληροφορίες αλλά με βάση συστηματικές καταγραφές του ΤΑΘΕ κατά τα έτη 2007-2011.
Τέλος, επισυνάπτονται και οι αντίστοιχοι αναλυτικοί πίνακες με τα πρωτογενή δεδομένα (raw data) του ΤΑΘΕ, ανά έτος και ανά παραλία από το 1997 μέχρι και το 2011.
Με την ευκαιρία αυτή, σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.»
Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

ΝΧ/ΜΜ/Ap-23.06.010.02.107

Ο Πίνακαςicon Πίνακας με αναφορές για νεκρές ή τραυματισμένες χελώνες του 2012