Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.874, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ομάδα Προστασίας Αιωνόβιων Δέντρων εισηγήθηκε στο δήμο Αγλαντζιάς τρόπους για την αύξηση του πρασίνου στη λεωφόρο Λάρνακος, η οποία στο τμήμα της από το Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς μέχρι και τη συμβολή της με τη λεωφόρο Αμμοχώστου στερείται παρόδιου πρασίνου και δέντρων.

Ο δρόμος αυτός είχε σχεδιαστεί, ώστε να έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας, μία για στάθμευση και μία για χρήση του ως ποδηλατόδρομου, και ενδιάμεσα πράσινο. Φαίνεται ότι ο σχεδιασμός δεν εφαρμόστηκε, με αποτέλεσμα η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η λεωφόρος να χαρακτηρίζεται από έλλειψη πρασίνου. Θεωρητικά, ο δρόμος λειτουργεί ως δρόμος τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας, αλλά στην πράξη οι δυο λωρίδες χρησιμοποιούνται για παρόδια στάθμευση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επανέλθει στους αρχικούς σχεδιασμούς του δρόμου, να δοθεί χώρος στα ποδήλατα και τα λεωφορεία και να γίνει εκτεταμένη δεντροφύτευση.»

Απάντηση ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2011 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.874, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.874 που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη και αποστάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή σας με ημερομηνία 1/03/10 και επιθυμώ να σας πληροφορήσω για τα ακόλουθα, όσον αφορά το θέμα της δεντροφύτευσης τμήματος της Λεωφόρου Λάρνακας, στο Δήμο Αγλαντζιάς, από το Γ' δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς μέχρι τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Αμμοχώστου:

(α)    Η Λεωφόρος Λάρνακας, αποτελεί σημαντικό συνδετήριο άξονα της πόλης της Λευκωσίας, διέρχεται από τα όρια των Δήμων Λευκωσίας και Αγλαντζιάς και στο αναφερόμενο μήκος της ισχύουν τα εξής:

(i)     Τμήμα από το Γ' Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς μέχρι τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Αγλαντζιάς

Στο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας, καθορίζεται ως άξονας εμπορικής δραστηριότητας κατηγορίας I. Το αναφερόμενο τμήμα έχει βελτιωθεί παλαιότερα, ως Πολεοδομικό Οδικό Έργο, και στη διατομή του διαλαμβάνονται τέσσερεις λωρίδες κυκλοφορίας και πεζοδρόμια. Στο παρόν στάδιο, βρίσκεται σε εξέλιξη η ετοιμασία Ρυθμιστικού Σχεδίου για το τμήμα της Λεωφόρου Λάρνακας, στα όρια του Δήμου Λευκωσίας, στη διατομή του οποίου προβλέπεται να ενταχθεί λεωφοριολωρίδα, χώροι στάθμευσης κατά μήκος του οδοστρώματος και ποδηλατόδρομος. Με αφορμή αυτό, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, εισηγήθηκε στο Δήμο Αγλαντζιάς την ετοιμασία τοπογραφικής αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης, κατά μήκος του πιο πάνω τμήματος του δρόμου, ώστε οι πιο πάνω διευθετήσεις να επεκταθούν και στα όρια του Δήμου Αγλαντζιάς.

(ii)    Τμήμα από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Ανλαντζιάς, μέχρι τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Αμμοχώστου

Στο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας, το τμήμα αυτό της Λεωφόρου, καθορίζεται ως Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας και ως άξονας εμπορικής δραστηριότητας κατηγορίας I. Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ετοίμασε Ρυθμιστικό Σχέδιο για τη διεύρυνση / βελτίωση του τμήματος του δρόμου αυτού και η κατασκευή του προγραμματίζεται να αρχίσει περί τα τέλη του 2012. Η διατομή του διαλαμβάνει τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, κεντρική κτιστή νησίδα, πεζοδρόμια εκατέρωθεν του οδοστρώματος, ποδηλατόδρομο, κόλπους στάθμευσης οχημάτων κατά μήκος του οδοστρώματος (on street parking) για στήριξη των εμπορικών αναπτύξεων, διαβάσεις πεζών, κόλπους στάθμευσης λεωφορείων, κυκλοφοριακές διευθετήσεις στις σημαντικές συμβολές κλπ.

  1. Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του αρμόδιου Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ευνοεί και προωθεί, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, τη δεντροφύτευση κατά μήκος των οδικών αξόνων. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, εφαρμόζει μεταξύ άλλων και τις αποφάσεις που λήφθηκαν σε σειρά συσκέψεων που πραγματοποιήθηκαν στο Τμήμα Δασών με θέμα τη φύτευση δέντρων στα πεζοδρόμια, στις οποίες συμμετείχαν όλα τα εμπλεκόμενα Τμήματα, Τοπικές Αρχές και Υπηρεσίες. Στις συσκέψεις αυτές, αποφασίσθηκε ότι στους υπό δημιουργία δρόμους, που έχουν πλάτος πεζοδρομίου ίσο ή μεγαλύτερο από 2,0 μ., θα δημιουργούνται λεκάνες και θα φυτεύονται δέντρα. Σημειώνεται επίσης, ότι για το σκοπό αυτό, ετοιμάστηκε προκαταρκτικό εγχειρίδιο, στο οποίο περιλήφθηκαν οι πιο πάνω αποφάσεις, καθώς και το είδος των δέντρων που είναι καταλληλότερα να φυτευτούν.
  2. Στο πλαίσιο της πιο πάνω πολιτικής, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως θα εισηγηθεί και θα προωθήσει τη δεντροφύτευση των πεζοδρομίων της πιο πάνω Λεωφόρου, νοουμένου ότι θα συμφωνήσουν τόσο ο Δήμος Αγλαντζιάς, όσο και οι παρόδιοι καταστηματάρχες.»

 

XM/HK/Ap-23.06.009.04.874