Ξέρεις γιατί είναι παράνομη η παγίδευση των αμπελοπουλιών?

Αμπελοπούλια: Η οικονομική πτυχή (Μέρος Α)

Αμπελοπούλια: Η οικονομική πτυχή (Μέρος Β)

Ένοχη Σιωπή και Συγκάλυψη της Παρανομίας.....?