Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί της Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Ανδρέας Παπαπολυβίου
Κίκης Γιάγκου Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Γιάννος Λαμάρης Σοφοκλής Φυττής
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Ρίκκος Ερωτοκρίτου Γιώργος Περδίκης
Νίκος Τορναρίτης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργο Περδίκη, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 Μαρτίου και στις 3 Μαΐου 2004. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ), της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών, της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚYΣΟΑ) και της Κυπριακής Εταιρείας Προστασίας Ζώων. Εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ) και του Ομίλου Κυνοφίλων Κύπρου, παρ' όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στην επιτροπή.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, ώστε να αυξηθούν οι ισχύουσες ποινές που αφορούν επεμβάσεις στην παραλία, να δημιουργηθούν προσβάσεις στις παραλίες για άτομα με αναπηρίες, καθώς και να καθοριστούν από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών περιοχές για λούσιμο ζώων.

Εισάγοντας την πρόταση νόμου στην επιτροπή, ο εισηγητής της κ. Γιώργος Περδίκης δήλωσε πως αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη ορισμένων κενών, που αφορούν στη δημιουργία προσβάσεων στις παραλίες για άτομα με αναπηρίες, καθώς και στον καθορισμό ειδικών περιοχών για λούσιμο ζώων. Επιπρόσθετα, με τον προτεινόμενο νόμο, δήλωσε ο ίδιος, προβλέπονται αυστηρότερες ποινές για τους παραβάτες των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για αδικήματα που αφορούν επεμβάσεις στις παραλίες.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε πως το υπουργείο του συμφωνεί με τις προτεινόμενες πρόνοιες της πρότασης νόμου που αφορούν την αύξηση των ποινών και τη δημιουργία προσβάσεων στις παραλίες για άτομα με αναπηρίες. Παράλληλα όμως, εισηγήθηκε την τροποποίηση της σχετικής πρόνοιας που αφορά τη δημιουργία προσβάσεων στις παραλίες για τα άτομα με αναπηρίες, ώστε, για σκοπούς επιτάχυνσης των διαδικασιών, να μην απαιτείται η σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Επιπρόσθετα, εισηγήθηκε την τροποποίηση της προτεινόμενης πρόνοιας, με βάση την οποία η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών καθορίζει τις περιοχές για λούσιμο ζώων, ώστε η αρμοδιότητα αυτή να υπάγεται στην οικεία τοπική αρχή, η οποία να αποφασίζει έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσε πως οι πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου δε δημιουργούν οποιοδήποτε νομικό κώλυμα.

Ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών συμφώνησε με τις θέσεις που εξέφρασε στην επιτροπή ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών. Παράλληλα, εισηγήθηκε την τροποποίηση της σχετικής διάταξης στην πρόταση νόμου, που αναφέρεται στον καθορισμό περιοχών για λούσιμο ζώων, ώστε αυτή να περιοριστεί μόνο σε ζώα συνοδείας ή σκύλους.

Οι εκπρόσωποι της Κυπριακής Εταιρείας Προστασίας των Ζώων, της ΚΥΣΟΑ και του ΚΟΤ συμφώνησαν με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου. Παράλληλα, οι τελευταίοι εισηγήθηκαν να προστεθεί πρόνοια, με βάση την οποία να απαιτείται πιστοποιητικό υγείας για τα ζώα από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου συμφώνησε με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, με εξαίρεση την πρόνοια που αφορά τον καθορισμό παραλιών για λούσιμο ζώων.

Στο στάδιο της μελέτης της υπό αναφορά πρότασης νόμου η επιτροπή, με αφορμή την πρόνοια που προβλέπει αύξηση των ποινών για ορισμένα αδικήματα και δεδομένου ότι εκκρεμεί ενώπιόν της σχετικό νομοσχέδιο, ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών όπως, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, προβεί σε περαιτέρω τροποποίηση των εν λόγω προνοιών της πρότασης νόμου, ώστε να διαφοροποιηθούν οι ισχύουσες στη βασική νομοθεσία ποινές κατά τρόπο που αυτές να είναι ανάλογες με τη φύση του αδικήματος. Το Υπουργείο Εσωτερικών, υλοποιώντας το πιο πάνω αίτημα της επιτροπής, κατέθεσε τροποποιημένο κείμενο ενώπιόν της.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε ομόφωνα στα πιο κάτω:

Να αντικαταστήσει την προβλεπόμενη στην πρόταση νόμου πρόνοια που αφορά την αύξηση των ποινών και να τη διατυπώσει σύμφωνα με το τροποποιημένο κείμενο που υποβλήθηκε ενώπιόν της από το Υπουργείο Εσωτερικών.Να διαμορφώσει το κείμενο της πρότασης νόμου, ώστε να επιτρέπεται μόνο το λούσιμο σκύλων στις περιοχές που θα καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών και όχι οποιουδήποτε ζώου, όπως προβλεπόταν αρχικά στην πρόταση νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού διαμόρφωσε το κείμενο της πρότασης νόμου με βάση τα πιο πάνω, εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004».

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος κ. Σοφοκλής Φυττής, παρ' όλο που δε διαφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της υπό αναφορά πρότασης νόμου, εντούτοις υποστήριξε πως θα πρέπει να καθοριστούν περιοχές για λούσιμο οποιουδήποτε ζώου και όχι μόνο για λούσιμο σκύλων.

11 Μαΐου 2004