Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.120, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το εμπορικό σκάφος EDRO ΙΙI παραμένει κολλημένο στους βράχους στη θαλάσσια περιοχή της Πέγειας κοντά στις Θαλασσινές Σπηλιές από τις 8 Δεκεμβρίου 2011. Όπως πληροφορήθηκα, ενώ όλα ήταν έτοιμα για την αποκόλληση του σκάφους και τη μεταφορά του στην Τουρκία, για να κοπεί και να πωληθεί ως σίδερο, μετά από καταγγελίες για λαθρεμπόριο καυσίμων επενέβη το Τμήμα Τελωνείων, με αποτέλεσμα η αποκόλληση του σκάφους να καθυστερεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το εμπορικό σκάφος EDROIII εξακολουθεί να παραμένει κολλημένο στους βράχους στη θαλάσσια περιοχή της Πέγειας κοντά στις Θαλασσινές Σπηλιές, καθώς και για τους λόγους για τους οποίους το εμπορικό σκάφος παρέμεινε κολλημένο στους βράχους για μήνες μετά το ατύχημα.»

 

Απάντηση ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2013του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Ευθύμιου Φλουρέντζου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.120, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

        «Αναφορικά με τα ερωτήματα του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη σχετικά με την προσάραξη του υπό Σιέρρα Λεόνε πλοίου EDROIIIστην περιοχή Θαλασσινών Σπηλιών της Πέγειας θα ήθελα να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

 1. 1.Μόλις έγινε γνωστή η προσάραξη του πλοίου το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών σε συνεργασία με το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (Τμήμα) προέβη σε επί τόπου ενέργειες με σκοπό τον περιορισμό πιθανής ρύπανσης του περιβάλλοντος σε περίπτωση διαρροής ρυπογόνων υγρών ή στερεών από το πλοίο και μετέφερε σχετικό εξοπλισμό σε πλησίον περιοχή.
 2. 2.Το Τμήμα ζήτησε στις 8 Δεκεμβρίου 2011 γραπτώς από τον πλοιοκτήτη (το πλοίο ανήκει σε Αλβανικά συμφέροντα) την άμεση απομάκρυνση όλων των ρυπογόνων υλικών από το πλοίο, την στεγανοποίηση της γάστρας του, τον καθαρισμό όλων των διαμερισμάτων του πλοίου από τα ρυπογόνα υπολείμματα, την άμεση μετακίνηση του πλοίου από την περιοχή ως επίσης και τον διορισμό εκπροσώπου του πλοιοκτήτη στην Κύπρο. Λόγω μη ανταπόκρισης του πλοιοκτήτη το Τμήμα ζήτησε στις 12 Δεκεμβρίου 2011 τα πιο πάνω επίσης από οργανισμό (το RussianΡ & IPool) που παρέχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων στο πλοίο καθώς και από την ZellerAssociatesManagementServicesGmbhη οποία ενεργεί ως διαχειριστής του RussianΡ & IPool.
 3. 3.Η ZellerAssociatesManagementServicesGmbhυπέβαλε στις 15 Δεκεμβρίου 2011 τις πρώτες εισηγήσεις της αναφορικά με την απομάκρυνση των ρυπογόνων

υλικών από το πλοίο οι οποίες κρίθηκαν ελλιπείς. Ακολούθησε υποβολή νέων προτάσεων και μια σειρά διαπραγματεύσεων μεταξύ της ZellerAssociatesManagementServicesGmbhμε πιθανούς εργολήπτες στην Κύπρο η οποία ναυάγησε στις αρχές Ιανουαρίου 2012.

 1. 4.Διαβλέποντας επερχόμενες δυσκολίες και λαμβάνοντας υπόψη την συνεχιζόμενη μη ανταπόκριση του πλοιοκτήτη και τις επικρατούσες και προβλεπόμενες καιρικές συνθήκες, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (μετά από εισήγηση του Τμήματος) υπέβαλε πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο με την οποία, μεταξύ άλλων προτάθηκαν ενδιάμεσες ενέργειες από την Κυβέρνηση και εναλλακτική προσέγγιση σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η εκτέλεση της εργασίας από την ZellerAssociatesManagementServicesGmbhή σε περίπτωση που υπό το φως των εξελίξεων κριθεί αναγκαία ή επιθυμητή η ανάληψη δράσης από την Δημοκρατία.
 2. 5.Στις αρχές Φεβρουαρίου 2012 άρχισε νέος κύκλος συζητήσεων μεταξύ της ZellerAssociatesManagementServicesGmbhκαι του εργολήπτη σχετικά με την ανάθεση της εργασίας για την απομάκρυνση των ρυπογόνων υλικών από το πλοίο.
 3. 6.Από τον Μάρτιο του 2012 ο δικηγορικός οίκος Ανδρέας Γεωρκάτζης Λτδ πληροφόρησε το Τμήμα ότι έχει διοριστεί εκπρόσωπος του πλοιοκτήτη.
 4. 7.Η μεταφορά όλων των υλικών εκτός του πλοίου έγινε υπό την εποπτεία λειτουργού του Τμήματος Τελωνείων και του Τμήματος Περιβάλλοντος, και αυτά είτε μεταφέρθηκαν σε τελωνειακές αποθήκες ή σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις για επεξεργασία ρυπογόνων υλικών (όλες οι πιο πάνω ενέργειες άρχισαν στις 15 Μαρτίου 2012, και ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τον Απρίλιο του 2012).
 5. 8.Σημειώνεται ότι δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις, αφενός μεν γιατί δεν έχει προκληθεί ή δεν έχει τεκμηριωθεί ότι έχει προκληθεί ρύπανση (με εξαίρεση περιστατικό περιορισμένης διαφυγής ποσοτήτων πετρελαιοειδών καταλοίπων, που συνέβη κατά την διάρκεια των εργασιών απομάκρυνσης των ρυπαντών από το πλοίο, το οποίο έχει αντιμετωπιστεί άμεσα, χωρίς επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής) και αφετέρου επειδή η προσάραξη του πλοίου ήταν αναπόφευκτη λόγω της μηχανικής βλάβης που υπέστη σε μια από τις δυο κύριες προωθητικές μηχανές, των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή και της συνεπαγόμενης περιορισμένης δυνατότητας πηδαλιουχίας. Επίσης δεν έχουν επιβληθεί οποιεσδήποτε κυρώσεις αφού δεν έχει διαπιστωθεί οποιαδήποτε εσκεμμένη ενέργεια από τον πλοίαρχο ή το πλήρωμα του πλοίου.
 6. 9.Στις 27 Απριλίου 2012, η εταιρεία CIMEXTAΛτδ συνήψε συμφωνία με την αλβανική πλοιοκτήτρια εταιρεία EDROS.H.P.K., στην οποία καθορίστηκαν οι όροι απομάκρυνσης του πλοίου από την περιοχή (δηλ. αποκόλληση και ρυμούλκηση του πλοίου στη θάλασσα). Ένας εκ των όρων του συμβολαίου προνοούσε ότι η CIMEXTAΛτδ είχε υποχρέωση να εξασφαλίσει, πριν την έναρξη υλοποίησης του συμβολαίου, ασφαλιστική κάλυψη για τους κινδύνους του έργου. Η συμφωνία αυτή κοινοποιήθηκε στο Τμήμα στις 30 Απριλίου 2012, και ακολούθως το Τμήμα καθόρισε κατευθυντήριες τεχνικές γραμμές στη βάση των οποίων θα έπρεπε να γίνει η ασφαλής μετακίνηση του πλοίου σε βαθύτερο σημείο, με σκοπό την πλήρη απομάκρυνση του από τα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας.
 7. 10.Στις 24 Μαΐου 2012, η CIMEXTAΛτδ πληροφόρησε μέσω των νομικών της συμβούλων ότι είναι έτοιμη να ξεκινήσει την εργασία για μετακίνηση του EDROIIIαλλά ταυτόχρονα δήλωσε ότι δεν κατάφερε να εξασφαλίσει οικονομικά συμφέρουσα ασφαλιστική κάλυψη και ζήτησε, μεταξύ άλλων, από το Τμήμα να αναλάβει την ευθύνη και να δεχθεί την έναρξη των προσπαθειών ρυμούλκησης χωρίς ασφαλιστική κάλυψη (σε αντίθεση δηλαδή με ό,τι είχε συμφωνήσει με τον πλοιοκτήτη). Με την ενέργεια της αυτή η CIMEXTAΛτδ προσπάθησε να εκμαιεύσει οικονομικό όφελος και να συμπαρασύρει το Τμήμα και κατ’ επέκταση την Δημοκρατία σε ένα συμβόλαιο στο οποίο εμείς δεν ήμασταν συμβαλλόμενο μέρος έτσι ώστε να αναγκαστούμε να αναλάβουμε την ευθύνη για την ενέργεια της να μην εκπληρώσει μέρος της συμφωνίας που συνήψε, εκβιάζοντας μάλιστα ότι σε αντίθετη περίπτωση θα αποχωρούσε από την περιοχή και δεν θα προχωρούσε στην απομάκρυνση του πλοίου, παρά την ιδανική κατάσταση της θάλασσας που επικρατούσε.
 8. 11.Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η συμφωνία των πλοιοκτητών και της CIMEXTAΛτδ, ήταν προϊόν ελεύθερων διαπραγματεύσεων μεταξύ τους. Εκπρόσωποι της CIMEXTAΛτδ, είχαν επανειλημμένως διαβεβαιώσει το Τμήμα (γραπτώς και προφορικώς) για την πρόοδο των εργασιών, μέχρι που απέστειλαν την επιστολή τους ημερομηνίας 24 Μαΐου 2012, με την οποία για πρώτη φορά μας πληροφορούσαν ότι δεν μπορούσαν να εκπληρώσουν τους όρους της μεταξύ τους συμφωνίας. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι μετά την οριστική κατάρρευση της συμφωνίας απομάκρυνσης του πλοίου μεταξύ εκπροσώπων των πλοιοκτητών και της CIMEXTAΛτδ, και της μη ανταπόκρισης των εκπροσώπων των πλοιοκτητών να φροντίσουν για την ασφαλή φύλαξη και απομάκρυνση του πλοίου, το Τμήμα απευθύνθηκε στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για νομική συμβουλή ως προς τα επόμενα βήματα, αυτής της εξαιρετικά δύσκολης υπόθεσης.
 9. 12.Επίσης, με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, από τη στιγμή που το πλοίο δεν εγκαταλείφθηκε επίσημα από τον πλοιοκτήτη, δεν υπάρχει ακόμα τρόπος για να περιέλθει το πλοίο στη δικαιοδοσία και κατοχή του Επίσημου Παραλήπτη Ναυαγίων, δυνάμει των διατάξεων του περί Ναυαγίων Νόμου, Κεφ. 298.
 10. 13.Δεδομένης της αδυναμίας ή αδιαφορίας του Αλβανού πλοιοκτήτη να αναλάβει την απομάκρυνση του πλοίου, θα μπορούσε το κράτος να προσπαθήσει να εξεύρει νομικά αποδεχτούς τρόπους ώστε το πλοίο να κηρυχθεί ναυάγιο και να περιέλθει στη δικαιοδοσία του. Μια τέτοια ενέργεια όμως θα είχε ως αποτέλεσμα το κράτος να αναλάβει την ευθύνη για το πλοίο, τη φύλαξη του και να εμπλακεί σε πιθανή μακρόχρονη δικαστική διαδικασία, γεγονός που θα απομάκρυνε τις πιθανότητες να ρυμουλκηθεί σύντομα από τους εμπλεκομένους ιδιώτες σε άλλο σημείο και να απομακρυνθεί από την Κύπρο. Επίσης, το γεγονός ότι η εμπορική αξία του πλοίου είναι αυτή που αντιστοιχεί στην ανακύκλωση της ποσότητας του χάλυβα που θα προκύψει από τη διάλυση του, η οποία δεν είναι σημαντική, μειώνει κατά πολύ τις πιθανότητες να βρεθούν ενδιαφερόμενοι που να έχουν την πρόθεση να το αγοράσουν.
 11. 14.Το πλοίο έχει ασφαλιστική κάλυψη από το RussianΡ & IPoolγια μετακίνηση ναυαγίου (wreckremoval). Η ZellerAssociatesManagementServicesGmbhέχει πληροφορήσει το Τμήμα ότι δεν προτίθεται να αναλάβει ή να αναμειχθεί στην μετακίνηση του πλοίου. Στα πλαίσια προσπάθειας εξεύρεσης λύσης, το Τμήμα αποτάθηκε στους ασφαλιστές, για να διερευνήσει κατά πόσο μπορούν να αναθέσουν απευθείας σε εργολάβο την απομάκρυνση του πλοίου. Αναμένεται η απάντηση των ασφαλιστών.»

 

ΝΧ/ΜΜ/23.06.010.02.120