Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.114, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
«Σύμφωνα με τις γραπτές απαντήσεις του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στα ερωτήματα που του είχα υποβάλει σε κατ' ιδίαν συνάντηση που είχα μαζί του στις 22 Αυγούστου, πληροφορήθηκα ότι η αλιεία σε βάθος μικρότερο από πέντε μέτρα από επαγγελματίες ψαράδες (κατηγορίας Α΄, Β΄ και Γ΄) και η αλιεία εντός περιοχής λουομένων (πέντε μέτρα) από επαγγελματίες ψαράδες (κατηγορίας Α΄, Β΄ και Γ΄) είναι παράνομες εποχιακά και καταγγέλλονται. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, η αλιεία σε βάθος μικρότερο των πέντε μέτρων από επαγγελματίες ψαράδες απαγορεύεται από την 1η Ιουνίου μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους, ενώ η αλιεία εντός των εποχιακών περιοχών λουομένων από επαγγελματίες ψαράδες επίσης απαγορεύεται.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί η απαγόρευση της αλιείας εντός των εποχιακών περιοχών λουομένων ισχύει μόνο για τους επαγγελματίες ψαράδες και γιατί η περίοδος απαγόρευσης περιορίζεται μόνο από την 1η Ιουνίου μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου.»
Απάντηση ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2012 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλή Αλετράρη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.114, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
«Αναφέρομαι στην Ερώτηση του Βουλευτή περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη με αρ. 23.06.010.02.114 και ημερομηνία 18 Σεπτεμβρίου 2012, η οποία διαβιβάστηκε με επιστολή της Αν. Γενικής Διευθύντριας της Βουλής των Αντιπροσώπων, με ημερομηνία 20 Σεπτεμβρίου 2012, σχετικά με τους λόγους της απαγόρευσης της αλιείας εντός των εποχιακών περιοχών λουσμένων μόνο για τους επαγγελματίες ψαράδες και γιατί η περίοδος απαγόρευσης περιορίζεται μόνο από την 1η Ιουνίου μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:
1. Η απαγόρευση αλιείας και διέλευσης σκαφών σε περιοχές καθορισμένες ως περιοχές λουομένων καλύπτει όλους τους αλιείς σύμφωνα με τους «περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμοι του 1968 και του 1986 (72/68 και 12/86)» (Παράρτημα I). Η εν λόγω νομοθεσία δεν διαχωρίζει τους αλιείς σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες και απαγορεύει τη διέλευση/ελλιμενισμό ακάτων και την αλιεία με δίκτυα και ψαροτούφεκο σε περιοχές καθορισμένες ως περιοχές λουομένων.
2. Σχετικά με την περίοδο απαγόρευσης τοποθέτησης δικτύων στο βυθό από την 1η Ιουνίου μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου, άρθρο 8 (2) στους Περί Αλιείας Κανονισμούς , η απαγόρευση αυτή έχει καθοριστεί για να συντρέχει με τους «Οι περί Προστασίας των λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμοι του 1968 και 1986 (Νόμοι 72/68 και 12/86)» για περιοχές που δεν είναι καθορισμένες ως περιοχές λουομένων.
3. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην τροποποίηση της περί Αλιείας νομοθεσίας που ετοιμάζεται από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, προωθείται η ολόχρονη απαγόρευση τοποθέτησης δικτύων σε βάθη μικρότερα των 5 μέτρων.
Με την ευκαιρία αυτή, σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.»
Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

ΝΧ/ΜΜ/Ap-23.06.010.02.114

(2) Απαγορεύεται η μεταφορά και τοποθέτηση οποιωνδήποτε δικτύων μέσα στη θάλασσα σε σημείο, όπου ο βυθός της είναι μικρότερος των 5 μέτρων, κατά την περίοδο που αρχίζει την 1η Ιουνίου και τελειώνει την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.».