Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 63):

(γ) Λίμνη Ορόκλινης. Προειδοποιητική επιστολή/Παράβαση αρ. 2008/4971. Η ΕΕ με προειδοποιητική επιστολή της ημερ. 5.5.2010 επέστησε την προσοχή στην εφαρμογή της Οδηγίας 92/43, σε σχέση με τον υδροβιότοπο της Ορόκλινης, κάνοντας αναφορά σε παράβαση που αφορά στην έλλειψη δέουσας εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στην υποβάθμιση και καταστροφή μέρους του υδροβιότοπου, καθώς και την παρενόχληση των προστατευόμενων ειδών, από την κατασκευή και λειτουργία διαφόρων δραστηριοτήτων (λειτουργία πρατηρίου βενζίνης, υπαίθριου παζαριού και παρακείμενων χώρων στάθμευσης και επιχωματώσεις και κατασκευή δρόμου στα βορειοανατολικά του υδροβιότοπου).
Ζητήσαμε από το Τμήμα όπως μας ενημερώσει για τις τυχόν ενέργειες στις οποίες έχει προβεί για αποκατάσταση των πιο πάνω.

Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου μας πληροφόρησε ότι έχουν ληφθεί νομικά μέτρα με σκοπό τη μετακίνηση του παζαριού, ενώ τη μετακίνηση θα ακολουθήσει η αποκατάσταση του χώρου και η λήψη μέτρων προστασίας από το Ταμείο Θήρας.  Επισήμανε επίσης ότι η Κυπριακή Δημοκρατία διαφωνεί με την άποψη της ΕΕ ότι το πρατήριο καυσίμων προκαλεί προβλήματα στον υδροβιότοπο και σημειώνει ότι οι επιπτώσεις από την προγραμματιζόμενη αναβάθμιση του δρόμου θα εξεταστούν στα πλαίσια της νομοθεσίας.