26 Οκτωβρίου 2012 17:15
Η κατ` οίκο διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων

Κανένα από τα Υπουργεία ή τις ανεξάρτητες Υπηρεσίες του κράτους δεν έχει την αρμοδιότητα να ρυθμίσει την κατ` οίκο διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων που ρυπαίνει αισθητικά και ουσιαστικά τις πόλεις, ενοχλώντας ταυτόχρονα πολίτες που κρίνουν ανεπιθύμητο αυτό το υλικό, διαπίστωσε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αδάμος Αδάμου ανέλαβε να διενεργήσει κύκλο επαφών με τα Υπουργεία, αρχής γενομένης με το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ώστε να ορισθεί η κυβερνητική υπηρεσία που θα συντονίσει την προσπάθεια για τη δημιουργία του νομικού πλαισίου μέσα από το οποίο οι εταιρείες διανομής θα αυτορυθμίσουν τη δραστηριότητα τους.


Στην προσπάθεια αυτή, η Επιτροπή έδωσε πίστωση χρόνου έξι μηνών.


Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου ανέφερε πως η προσπάθεια για ρύθμιση της ανεξέλεγκτης κατάστασης με τη διανομή και τη συνεπακόλουθη ρύπανση από την πλευρά του άρχισε προ τετραετίας και σημείωσε ότι επιβάλλεται να ρυθμιστεί το θέμα με νομοθετικό πλαίσιο. Είπε ακόμα ότι γνωρίζει περίπτωση πολίτη που συνέλεξε 8 κιλά φυλλάδια σε ένα χρόνο.

Η ΠΟΒΕΚ και ο Σύνδεσμος Διανομέων Διαφημιστικού Υλικού δήλωσαν ετοιμότητα να συμμετάσχουν σε συζητήσεις ώστε να δημιουργηθεί σε πρώτο στάδιο το νομικό πλαίσιο για τη διανομή των φυλλαδίων και ακολούθως μέσα από το καταστατικό της λειτουργίας του Συνδέσμου να καθορισθούν οι διαδικασίες ελέγχου και θα προβλεφθούν κυρώσεις για τα μέλη του Συνδέσμου που θα τηρούν τους κανόνες και κανονισμούς.


Κατά τη συζήτηση ενώπιων της Επιτροπής, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Διανομέων Διαφημιστικού Υλικού Ανδρέας Αλεξάνδρου διατύπωσε τη θέση ότι με την απαγόρευση είναι σαν να επιχειρείται η παραχώρηση μονοπωλιακής θέσης για τη διανομή διαφημιστικών εντύπων στα Κυπριακά Ταχυδρομεία και να εκχωρείται στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης η διαφήμιση στην ολότητα της.


Ανέφερε επίσης ότι οι ιδιώτες διανομείς υφίστανται αθέμιτο ανταγωνισμό από τα Κυπριακά Ταχυδρομεία που διανέμουν με την αλληλογραφία και το ίδιο προσωπικό διαφημιστικά έντυπα, ενώ δεν χρεώνουν ΦΠΑ στα τιμολόγια προς τις διαφημιζόμενες εταιρείες, σε αντίθεση με τους ιδιώτες διανομείς που χρεώνουν ΦΠΑ.


Είπε επίσης ότι σε δημοσιεύματα αναφέρεται ότι το 2010 τα Κυπριακά Ταχυδρομεία διένειμαν 7,5 εκατομμύρια διαφημιστικά φυλλάδια και ότι έχει επιβληθεί στα Κυπριακά Ταχυδρομεία πρόστιμο 10.000 ευρώ από την ΕΠΑ μετά από καταγγελία της εταιρείας του και 40.000 ευρώ από το Ρυθμιστή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.


Ο Εκπρόσωπος των Ταχυδρομείων ανέφερε στην Επιτροπή ότι τα Κυπριακά Ταχυδρομεία δεν επιθυμούν να καταλάβουν μονοπωλιακή θέση, και ότι από την 1η Ιανουαρίου 2013 ελευθεροποιούνται οι ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Διευκρίνισε επίσης ότι το πρόστιμο των 40.000 αφορούσε τη μη παράθεση όλων των λογιστικών στοιχείων, όπως και το πρόστιμο των 10.000 ευρώ από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού και όχι την ουσία για αθέμιτο ανταγωνισμό. Πρόσθεσε πως αυτή η εξέλιξη έχει επιβαρύνει τα Κυπριακά Ταχυδρομεία με ένα σημαντικό ποσό και ότι αναζητούνται τρόποι για εξεύρεση των πόρων. Ανέφερε επίσης ότι το ταχυδρομείο έχει ένα ποσοστό διανομής, το οποίο μειώνεται λόγω του αθέμιτου ανταγωνισμού από τους ιδιώτες διανομείς.

Ο ΓΓ της ΠΟΒΕΚ Στέφανος Κουρσάρης είπε στην Επιτροπή ότι οι διανομείς είναι μικρές επιχειρήσεις τις οποίες στηρίζει η ΠΟΒΕΚ και ότι ο Σύνδεσμος είναι μέλος της και συμφωνώντας με την εισήγηση για ρύθμιση του θέματος σε επίπεδο νομικού πλαισίου και σε επίπεδο αυτορύθμισης ανέλαβε να συζητήσει με τις αρμόδιες υπηρεσίες που θα ορισθούν μέσα σε αυτή τη φιλοσοφία αποτελεσματικές ρυθμίσεις.


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος είπε ότι η ανεξέλεγκτη διανομή φυλλαδίων είναι πρόβλημα που ταλανίζει τους πολίτες και ρυπαίνει, και πρόσθεσε πως το θέμα της ρύθμισης των φυλλαδίων εκκρεμεί για τρία χρόνια.


Ανέφερε ότι σήμερα το θέμα συζητήθηκε με μεγάλη λεπτομέρεια και η Επιτροπή διαπίστωσε ότι αποτελεί γκρίζα ζώνη καθώς κανένα από τα Υπουργεία δεν έχει αρμοδιότητα.


Παρατηρώντας ότι ενόψει του γεγονότος ότι δεν υπάρχει νόμος που να ρυθμίζει την παραβίαση του δικαιώματος του πολίτη να μην ενοχλείται από τα διαφημιστικά και ο καθένας κάνει ότι νομίζει, τόνισε τη βούλησή του να δοθεί στο θέμα λύση και ανέφερε ότι στη Βουλή θα λαμβάνονται αποφάσεις και δεν θα παραπέμπονται στις ελληνικές καλένδες.


Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ανδρέας Πιτσιλλίδης διατύπωσε ενώπιον της Επιτροπής τη θέση ότι η Επιτροπή δεν έχει πρόθεση να κόψει θέσεις εργασίας, αλλά να ευπρεπίσει την άσχημη εικόνα ρύπανσης των πόλεων.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Σοφοκλής Φυττής ανέφερε ότι το θέμα απασχολεί όλη την Κύπρο και είπε ότι πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή που θα κατοχυρώνει το δικαίωμα του πολίτη να πληροφορείται για τις εκπτώσεις και τιμές των διαφόρων προϊόντων και υπηρεσιών και το δικαίωμα του πολίτη να μην λαμβάνει τέτοιο υλικό.


Εισηγήθηκε όπως το θέμα ρυθμιστεί με αδειοδοτήσεις από τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον τρόπο που γίνεται με τους εράνους και τα λαχεία.


Η Βουλευτής του ΚΣ ΕΔΕΚ Ρούλα Μαυρονικόλα είπε ότι με την οικονομική κρίση ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές μελετούν τα διαφημιστικά για να κάνουν τις αγορές τους και ότι θα πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού τόσο αυτοί που επιθυμούν την πληροφόρηση, όσο και αυτοί που δεν την επιθυμούν, ανέφερε ότι ίσως η λύση να δοθεί μέσα από νόμο που να καθιστά υποχρεωτικό το σεβασμό προειδοποιητικού αυτοκόλλητου.

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών Γιώργος Περδίκης, που ενέγραψε το θέμα προς συζήτηση, δήλωσε πως εάν στο εξάμηνο δεν παρουσιαστούν ενώπιον της Επιτροπής απτά αποτελέσματα, θα καταθέσει πρόταση νόμου για γενική απαγόρευση στη διανομή των φυλλαδίων.

Ο κ. Περδίκης σε δήλωση μετά τη συνεδρία είπε ότι «ή θα φέρουν νομοθεσία για επαρκή έλεγχο ή η Βουλή θα επιβάλει πλήρη απαγόρευση».


Είπε ότι η κατάσταση που δημιουργείται με τα διαφημιστικά είναι κάτι περισσότερο από τριτοκοσμική και ότι παρουσιάζεται ένας διαφημιστικός σκουπιδότοπος, μέσα στον οποίο χάνονται επιστολές, επιταγές συνταξιούχων και σοβαρή αλληλογραφία, είπε πως όλα αυτά θα γίνουν χειρότερα ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και των εκλογών.


Ο κ. Περδίκης εξέφρασε φόβους ότι και πάλι δεν θα γίνει τίποτε.

Read Full Article