Η απάντηση του Υπ. Εσωτερικών για τα διαφημιστικά φυλλάδια:
"Αναφέρομαι στην επιστολή σας, με αρ. φακ. 02.10003 και ημερ. 30.11.2009, σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ όη το Υπουργείο Εσωτερικών κατανοωντας τις ανησυχίες σας και το πρόβλημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος που προκαλείται από την ανεξέλεγκτη διανομή διαφημιστικών φυλλαδiων, έχει ζητήσει ης απόψεις και βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με τους Επάρχους και τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για εξεύρεση τρόπου επίλυσης του προβλήματος, περιλαμβανομένης και της νομοθετικής ρύθμισης
Μετά το πέρας των διαβουλεύσεων θα επανέλθουμε για να σας ενημερώσουμε σχετικά."