Ενώ στις πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες η ύπαρξη Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς για δημόσιες θέσεις είναι συνηθισμένο γεγονός, στη Κύπρο δεν έχουμε ποτέ ασχοληθεί με τη θεσμοθέτηση οποιουδήποτε κώδικα ηθικής.
Η ύπαρξη μιας τέτοιας νομοθετικής ρύθμισης που καθορίζει με λεπτομέρεια την Ηθική Συμπεριφορά ενός Δημοτικού Συμβούλου ή Δημάρχου, θα έδινε ένα γρήγορο τέλος στις αντιπαραθέσεις που είχαμε τελευταία στο Παραλίμνη, όπου όσοι αναμίχθηκαν στην αντιπαράθεση είχαν διαφορετική αντίληψη του ορθού η αν θέλετε διαφορετικά επίπεδα ηθικής.

Με την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα αναλάβει ακόμη πιο σημαίνοντα ρόλο και για το λόγο αυτό το κράτος οφείλει σύντομα να εξετάσει τη μέχρι τώρα λειτουργία των Δημοτικών Αρχών και Συμβουλίων για να εισηγηθεί βελτιώσεις και αλλαγές. Ας μην ξεχνούμε ότι από την εισαγωγή του, ο θεσμός αυτός δεν έχει ποτέ αξιολογηθεί αλλά ούτε και συγκριθεί με άλλες χώρες, όσον αφορά την αποδοτικότητα του με τη μορφή που έχει τώρα.

Ένας Κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς, περιλαμβάνει,
  • Λεπτομερείς κανόνες Ηθικής Συμπεριφοράς του Δημάρχου και των Συμβούλων
  • Μέθοδο καταγγελίας, εξέτασης και επιβολής ποινών όπου υπάρχουν παραβιάσεις
  • Διαδικασίες εφαρμογής ορισμένων προνοιών του Κώδικα.
  • Κανόνες Ηθικής Συμπεριφοράς
Αυτοί περιλαμβάνουν θέματα σχέσεων με τους υπαλλήλους, δηλώσεις προσωπικών συμφερόντων, υποχρεωτική συμμετοχή και ενεργό ρόλο, εμπιστευτικότητα, αποδοχή 'δώρων', ακεραιότητα, προσωπικά και οικογενειακά συμφέροντα, ανάληψη ευθύνης και υποδειγματική συμπεριφορά έναντι της κοινότητας και των νόμων.

Καταγγελίες
Οι διαδικασίες καταγγελίας και η σύσταση των πειθαρχικών συμβουλίων που θα εξετάζουν τέτοια θέματα, είναι ένα από τα δύσκολα κεφάλαια. Ο κάθε Δήμος θα πρέπει να έχει θεσμοθετημένες διαδικασίες για την υποβολή και εξέταση καταγγελιών για παραβιάσεις του Δημάρχου, των Συμβούλων αλλά και των υπαλλήλων του Δήμου.
Αν στο μυαλό του απλού πολίτη δεν φαίνονται να είναι αποτελεσματικά, τότε ο θεσμός θα υπολειτουργεί.

Διαδικασίες
Οι διαδικασίες αυτές προβλέπουν για την τήρηση αρχείου όπου ο ενδιαφερόμενος καταγράφει τα προσωπικά του συμφέροντα αλλά και όπου καταγράφεται η απόσυρση του από συνεδριάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων συζητούνται θέματα στα οποία έχει προσωπικό συμφέρον.

Φυσικά η εισαγωγή και μόνο ενός Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς, δεν θα λύση το πρόβλημα.
Υπάρχουν και πολλές άλλες διαδικαστικές ελλείψεις στη τοπική αυτοδιοίκηση, που κάνουν την παρακολούθηση και έλεγχο του έργου του Δημάρχου και των Συμβούλων από τους δημότες, πολύ δύσκολη.
Τα Δημοτικά Συμβούλια για παράδειγμα, δεν εκδίδουν Ετήσια Έκθεση όπου οι δημότες θα είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το έργου του Δήμου.
Ο έλεγχος που γίνεται τώρα σε ένα Συμβούλιο είναι μόνο διαδικαστικός και ερευνά μόνο εάν ακολουθήθηκε η σωστή διαδικασία για τη λήψη μιας απόφασης. Αν όμως η απόφαση ήταν ορθά αιτιολογημένη ή αν ήταν βασισμένη σε σωστές οικονομικές αρχές, δεν ελέγχεται ποτέ από κανένα. Τέτοιος έλεγχος δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει ούτε και από όσους δημότες θα ήθελαν να το κάνουν.

Κάτω από τέτοιες συνθήκες είναι εύκολο να γίνουν λάθη, παρεξηγήσεις και να δημιουργηθούν υποψίες.
Η ευθύνη για τη τοπική αυτοδιοίκηση ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο θα πρέπει σύντομα, να προχωρήσει με τον εκσυγχρονισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις νέες προκλήσεις.

Η εισαγωγή σαν πρώτο μέτρο, του Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς θα αποτελέσει μια ριζοσπαστική αλλαγή, που με την στήριξη των κομμάτων μπορεί να φέρει τον αέρα της αλλαγής
06/01/2004

Νομοθεσίες Αειφόρος Ανάπτυξη