Εξαιρετικό βιντεο της Ολλανδίας για τηνεξέλιξη της ποδηλασίας στη χώρα. Παρουσιάζονται πολλες πτυχές και λύσεις μόνο και μόνο με τη μετακίνηση μιας κοπέλλας πάνω στο ποδήλατο!

Cycling For Everyone from Dutch Cycling Embassy on Vimeo.