Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1040, ημερομηνίας 14 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το πιλοτικό πρόγραμμα ποδηλατολωρίδων που εφαρμόστηκε στην πόλη της Λεμεσού πριν από λίγο καιρό απέδειξε ότι η συγκεκριμένη μέθοδος προώθησης ή διευκόλυνσης της ποδηλατοκίνησης δεν μπορεί να αποδώσει υπό τις παρούσες κυκλοφοριακές συνθήκες των κυπριακών πόλεων. Η έλλειψη οδικής κουλτούρας, η παντοδυναμία των ιδιωτικών αυτοκινήτων, η παράνομη στάθμευση κ.ά. έχουν αχρηστεύσει πλήρως το σύστημα των ποδηλατολωρίδων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος ποδηλατολωρίδων που εφαρμόστηκε πριν από λίγους μήνες στη Λεμεσό.»

Απάντηση ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2010 της Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Ερατώς Κοζάκου Μαρκουλλή στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1040, ημερομηνίας 14 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Θέμα: Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1040 και ημερομηνία 14 Απριλίου 2010 του Βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη που αφορά την αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος ποδηλατολωρίδων που εφαρμόστηκε στη Λεμεσό

Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

2.         Στόχος του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων είναι όπως, σε συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διευκολύνσεων για τον ποδηλάτη σε όλες τις αστικές περιοχές. Η κατασκευή ποδηλατοδρόμων εκτός του οδοστρώματος προωθείται στα πλαίσια των Πολεοδομικών/Οδικών Έργων ή ως ανεξάρτητα έργα (π.χ. κατά μήκος του Πεδιαίου) και υπολογίζεται ότι έχουν ήδη κατασκευαστεί παγκύπρια πέραν των 100 χιλιομέτρων.

3.         Η προώθηση όμως ολοκληρωμένου δικτύου αποκλειστικά με ποδηλατοδρόμους που αποτελούν την πιο ασφαλή λύση για τη διακίνηση των ποδηλατιστών είναι μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία. Η ολοκλήρωση ενός στοιχειώδους δικτύου για ποδήλατα μπορεί να επιτευχθεί πιο γρήγορα και αποτελεσματικά εάν μέρος του δικτύου αυτού διαλαμβάνει ποδηλατολωρίδες στο ίδιο επίπεδο με το οδόστρωμα όπου διακινούνται τα οχήματα. Το μέτρο αυτό, αν και είναι ευρέως διαδεδομένο σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, δεν προσφέρει τα ίδια επίπεδα οδικής ασφάλειας με τους ποδηλατοδρόμους ειδικά σε μια χώρα όπως η Κύπρος, όπου δεν υπάρχει η απαιτούμενη οδική κουλτούρα και ο ανάλογος σεβασμός προς όλους τους χρήστες του δρόμου.

4.         Σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό υπό την Προεδρία του πρώην Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Ν. Νικολαΐδη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αποφασίστηκε να υλοποιηθεί σε πιλοτική βάση ένα δίκτυο για ποδηλατιστές που θα ένωνε τον ποδηλατοδρόμο κατά μήκος του παραλιακού μετώπου Λεμεσού με την περιοχή του Τσιρείου Σταδίου και την Αγία Φύλα. Με βάση την απόφαση αυτή σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων σε συνεργασία με την Αστυνομία, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το Δήμο Λεμεσού και τον Ποδηλατικό Όμιλο Λεμεσού η υφιστάμενη ποδηλατοδιαδρομή συνολικού μήκους 10 χλμ. που διαλαμβάνει και γύρω στα 5 χλμ. ποδηλατολωρίδων. Το έργο αυτό εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού το οποίο εξασφάλισε και την κατά νόμο συναίνεση του Αρχηγού Αστυνομίας, αφού το έργο έχει υλοποιηθεί σε δρόμους που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Δήμου.

5.         Η πιλοτική εφαρμογή των ποδηλατολωρίδων στη Λεμεσό αξιολογήθηκε σε δύο επί τόπου επισκέψεις μελών της Ομάδας για την προώθηση του ποδηλάτου. Στην πρώτη επίσκεψη εξήχθησαν τα εξής συμπεράσματα:

Ι.          Θετικά

α.         Είναι εμφανής η προσπάθεια για λήψη μέτρων για τους ποδηλάτες σε μια εκτεταμένη κλίμακα και αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία οδικής κουλτούρας και θα βοηθήσει τους οδηγούς μηχανοκινήτων οχημάτων να αντιληφθούν ότι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ευάλωτους χρήστες του δρόμου όπως είναι οι ποδηλάτες.

β.         Οι ποδηλατολωρίδες έγιναν σε αστικούς δρόμους του Δήμου Λεμεσού με πλάτος πέραν των 8 μέτρων όπου δεν υπήρχε η στοιχειώδης σήμανση λωρίδων κυκλοφορίας στο οδόστρωμα και ως αποτέλεσμα έχει περιοριστεί το διαθέσιμο πλάτος για τα οχήματα σε 6,5 μέτρα με πιθανή μείωση στην ταχύτητα που αναπτύσσουν οι οδηγοί.

γ.         Η συγκεκριμένη διαδρομή έχει αξιοποιηθεί από τον Ποδηλατικό Όμιλο Λεμεσού στα πλαίσια εκδηλώσεων όπως ο Ποδηλατικός Γύρος Λεμεσού και έχει συμβάλει ώστε το κοινό να αντιληφθεί την ύπαρξη του ποδηλάτου στους δρόμους της πόλης. Ο Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού θεωρεί τα μέτρα που έχουν υλοποιηθεί ικανοποιητικά και ζητά τη σταδιακή επέκτασή τους.

δ.         Την ποδηλατολωρίδα κατά μήκος των οδών Γκρόπιους και Βασιλέως Κωνσταντίνου αξιοποιούν μαθητές του Τσιρείου Δημοτικού Σχολείου στα πλαίσια του προγράμματος "Ποδηλατώ προς/από το σχολείο με ασφάλεια". Η χρήση των ποδηλατολωρίδων γίνεται καθημερινά από την Ομάδα Σχολικής Ποδηλασίας του Σχολείου με δύο έμπειρους ποδηλάτες και εφτά μαθητές.

ΙΙ.   Αρνητικά

α.         Η παράνομη στάθμευση κατά μήκος της διαδρομής και ειδικά εντός των ποδηλατολωρίδων δημιουργεί προβλήματα οδικής ασφάλειας και λειτουργικότητας. Έχει παρατηρηθεί ότι ακόμα και σε περιοχές όπου υπάρχουν εναλλακτικοί χώροι για στάθμευση, π.χ. χώρος στάθμευσης Τσιρείου Σταδίου, οι οδηγοί σταθμεύουν κατά μήκος του δρόμου εντός των ποδηλατολωρίδων.

β.         Εκτός των μελών του Ποδηλατικού Ομίλου Λεμεσού σε περιπτώσεις εκδηλώσεων και της μικρής μερίδας μαθητών του Τσιρείου Δημοτικού Σχολείου, η υπό αναφορά διαδρομή δεν χρησιμοποιείται από το κοινό. Γενικά στο οδικό δίκτυο της Λεμεσού δεν κυκλοφορούν ποδηλάτες εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις αλλοδαπών εργατών, ίσως επειδή οι υφιστάμενες συνθήκες δεν προσφέρουν τα απαιτούμενα επίπεδα οδικής ασφάλειας για μη έμπειρους ποδηλάτες.

6.         Στα πλαίσια της πρώτης επίσκεψης συμφωνήθηκε να προωθηθούν τα εξής μέτρα:

α.         Ο Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού να διοργανώνει πιο συχνές εκδηλώσεις κατά μήκος της πιλοτικής διαδρομής και να συστήσει στα μέλη του να τη χρησιμοποιούν πιο συχνά ώστε να ανεβάσουν την αντίληψη του κοινού για την ύπαρξη ποδηλατιστών και την ανάγκη για λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση της διακίνησης τους.

β.         Το Τμήμα Δημοσίων Έργων να διευθετήσει την πιο έντονη σήμανση/ σηματοδότηση της διαδρομής και να τοποθετήσει αντανακλαστικά καρφιά κατά μήκος της διαχωριστικής γραμμής μεταξύ της ποδηλατολωρίδας και του υπόλοιπου οδοστρώματος.

7.         Στη δεύτερη επιτόπια αξιολόγηση του μέτρου στις 21 Απριλίου 2010, από μικρότερο αριθμό μελών της Ομάδας Προώθησης του Ποδηλάτου στην οποία συμμετείχε και η εκπρόσωπος του Κινήματος Οικολόγων, συμφωνήθηκαν οι εξής δράσεις για τη βελτίωση της κατάστασης:

α.         Να διευθετηθεί παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού για τα πλεονεκτήματα των ποδηλατολωρίδων και για τα προβλήματα που δημιουργεί η παράνομη στάθμευση κατά μήκος τους, ώστε να ληφθεί πολιτική απόφαση για πάταξη του φαινόμενου αυτού και στη συνέχεια μετά από κατάλληλη ενημέρωση και σηματοδότηση να δοθούν οδηγίες στους δημοτικούς τροχονόμους όπως δοθεί προτεραιότητα στην αστυνόμευση της παράνομης στάθμευσης κατά μήκος των ποδηλατολωρίδων, έστω και αν αναμένονται αντιδράσεις από τους καταστημα τάρχες και το κοινό.

β.         Παράλληλα το Τμήμα Δημοσίων Έργων να διευθετήσει να βαφτούν με κεραμιδί χρώμα οι ποδηλατολωρίδες, ώστε να γίνουν ακόμα πιο εμφανείς.

γ.         Σε περίπτωση που τα πιο πάνω δεν επιφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα τότε το Τμήμα Δημοσίων Έργων να σχεδιάσει επιπρόσθετα μέτρα που να αποτρέπουν με φυσικά εμπόδια την είσοδο των οχημάτων στις ποδηλατολωρίδες όπως π.χ.:

(i)         Τοποθέτηση πλαστικών διαχωριστικών ή/και μικρών πασσάλων μεταξύ των ποδηλατολωρίδων και του υπόλοιπου οδοστρώματος (βραχυπρόθεσμη λύση με χαμηλό κόστος).

(ii)        Να υπερυψωθούν οι ποδηλατολωρίδες στα 7-10 εκ. σε σχέση με τα 17 εκ. που είναι το ύψος των πεζοδρομίων, με ή χωρίς πασσαλάκια (μακροπρόθεσμη λύση με ψηλό κόστος).

Τα πιο πάνω θα μπορούν να υλοποιηθούν νοουμένου ότι εγκριθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού.

δ.         Στις περιπτώσεις όπου παρατηρούνται ψηλές ταχύτητες κατά μήκος της πιλοτικής διαδρομής να μελετηθεί η δυνατότητα κατασκευής μέτρων κυκλοφοριακής ύφεσης π.χ. κυρτώματα οδοστρώματος/υπερυψωμένες συμβολές.»

http://www.parliament.cy/parliamentgr/008_02/by_name/gioryo_perdiki.htm