Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας εφαρμόζεται από το 2002 και αποτελεί επέκταση του θεσμού "Στη πόλη χωρίς αυτοκίνητο" που οργάνωσαν από κοινού για πρώτη φορά το 1999 η Γαλλία, η Ελβετία και η Ιταλία.

Η εβδομάδα αυτή είναι πάντοτε από τις 16 – 22 Σεπτεμβρίου και για μια ολόκληρη εβδομάδα προσφέρει μια ευκαιρία για προβολή των πιο βιώσιμων κυκλοφοριακών μέτρων. Κύριος στόχος φυσικά είναι η έναρξη συζήτησης και η εισαγωγή έστω και απλών μέτρων για απάμβλυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος.

Κάθε χρόνο καθορίζεται και ένα "θέμα" το οποίο υιοθετείται σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις που λαμβάνουν μέρος..

Το 2000 το Κίνημα Οικολόγων έφερε για πρώτη φορά το θεσμό στη Κύπρο με τη Λευκωσία να είναι η πρώτη κυπριακή πόλη που έλαβε μέρος σε μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση στη Λεωφ. Μακαρίου. Τα πράγματα όμως άλλαξαν όταν μετά από κυβερνητικές παρεμβάσεις, ανέλαβε τη διοργάνωση το Υπ. Συγκοινωνιών και μετά το Υπ. Γεωργίας.

Έτσι φτάσαμε στην περίεργη κατάσταση να διοργανώνει το Υπ. Γεωργίας εκδήλωση για το κυκλοφοριακό του Υπ. Συγκοινωνιών. Σαν αποτέλεσμα οι εκδηλώσεις κατέληξαν να είναι απλά πανηγυρικού χαρακτήρα για εκμετάλλευση από πολιτικούς και δημάρχους για προσωπική προβολή. Αποτέλεσμα αυτού ήταν το Κίνημα να αντιδράσει πολύ έντονα και για πρώτη φορά το 2005 όχι μόνο δεν έλαβε μέρος αλλά κατάγγειλε και δημόσια την κατάσταση στην οποία έχει περιπέσει ο θεσμός στη Κύπρο.