Λευκωσία: Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στη Λευκωσία αισθάνεται ως πιο έντονο αυτή την περίοδο το υπουργείο Συγκοινωνιών, λόγω της Προεδρίας της Ε.Ε. Μέσα στον τελευταίο μήνα έχουν γίνει δύο συναντήσεις μεταξύ λειτουργών του Δήμου Λευκωσίας και των Τμημάτων Δημοσίων Έργων και Πολεοδομίας και Οικήσεως στις οποίες συζητήθηκαν τα πορίσματα της κυκλοφοριακής μελέτης για τη Λευκωσία. Ένα από τα κύρια θέματα είναι οι νέες διευθετήσεις σε σχέση με το από δεκαετίας εξεταζόμενο πρόβλημα με την Καλλιπόλεως.

Στο σχέδιο συνολικής επίλυσης του κυκλοφοριακού στην πρωτεύουσα - για το οποίο πληρώσαμε 1 εκατ. μάρκα Γερμανίας προ δεκαετίας και δεν εφαρμόστηκε - όπως και το «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας για τη Λευκωσία» που αναπτύχθηκε από το υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων μεταξύ των ετών 2009 - 2010, στη βάση της προηγούμενης μελέτης, προτείνεται η μονοδρόμηση των λεωφόρων Μακαρίου και Καλλιπόλεως. Επίσης, η Καθοδηγητική Επιτροπή του Προγράμματος Ενίσχυσης Δημόσιων Μεταφορών, εκπόνησε λεπτομερή κυκλοφοριακή μελέτη της περιοχής που περικλείεται μεταξύ των λεωφόρων Μακαρίου, Καλλιπόλεως και Στασίνου για να διερευνηθούν οι επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου. Προτάθηκαν τρία διαφορετικά σενάρια, εκ των οποίων επιλέγηκε για να τεθεί στο μικροσκόπιο προς εφαρμογή το… τέταρτο σενάριο, δηλαδή ένα ενδιάμεσο που δεν απαιτεί ουσιαστικά ούτε άμεσες δαπάνες αναβάθμισης της λεωφόρου Καλλιπόλεως, ούτε και τους πονοκεφάλους των μόνιμων αντιδράσεων επηρεαζόμενων.

«Αποφασίστηκε επίσης όπως τα ρυθμιστικά σχέδια τροποποιηθούν ώστε ο σχεδιασμός της λεωφόρου αυτής να είναι στη βάση της μονοδρόμησης της», αναφέρει ο υπουργός Συγκοινωνιών και Εργων Ευθύμιος Φλουρέντζου, απαντώντας σε κοινοβουλευτική επερώτηση του βουλευτή Γιώργου Περδίκη.

Σύμφωνα με τον υπουργό, λήφθηκε απόφαση όπως προωθηθεί η υλοποίηση του ενδιάμεσου σεναρίου, αφού ετοιμαστεί ολοκληρωμένο σχέδιο κυκλοφοριακής διαχείρισης της περιοχής. Θα αξιολογηθεί επίσης η δυνατότητα υλοποίησης του σεναρίου αυτού μέχρι την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας της Ε.Ε.

Σύμφωνα με τον υπουργό Συγκοινωνιών, ανατέθηκε επίσης σε συμβούλους του υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων η ετοιμασία ενιαίου σχεδίου λεωφορειολωρίδων στην ευρύτερη αστική περιοχή Λευκωσίας. Στη μελέτη αξιολογούνται έξι οδικοί διάδρομοι:

1. Λεωφόροι Λεμεσού και Μακαρίου
2. Λεωφόροι Ακροπόλεως και Νίκης
3. Λεωφόροι Στροβόλου και Δημ. Σεβέρη.
4 Λεωφόρος Αρχαγγέλου
5. Λεωφόρος Γρίβα Διγενή -με προέκταση στην Σπύρου Κυπριανού- και Διγενή Ακρίτα
6. Λεωφόροι Ομήρου -με προέκταση στη Στασίνουκαι Σαλαμίνος.

Για τη μελέτη αυτή διεξάγονται μετρήσεις της ταχύτητας διακίνησης των λεωφορείων που αναμένεται να είναι έτοιμη περί τα τέλη Μαρτίου.

Read Full Article