14 Σεπτεμβρίου 2006

 

Η φετινή εβδομάδα Κινητικότητας ήταν αφιερωμένη στις Κλιματικές αλλαγές που έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν το τόπο μας αρνητικά. Ο τομέας των οδικών  μεταφορών παράγει το 20% περίπου του διοξειδίου του άνθρακος που ευθύνεται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τις κλιματικές αλλαγές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στη προσπάθειά της να φτάσει τους στόχους του Κυότο έχει θέση σαν στόχο τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακος, μια προσπάθεια για την οποία οι κατασκευαστές αυτοκινήτων είχαν αναλάβει το 1998 την ευθύνη για τη μείωση των εκπομπών για καινούρια αυτοκίνητα σε 120 gr/km μέχρι το 2008. Παρά το γεγονός όμως ότι έχει επιτευχθεί σημαντική βελτίωση των ρύπων, απέχουμε πολύ από το στόχο.

 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, οι αρχηγοί κρατών της ΕΕ συμφώνησαν για μείωση στα 120gr/km μέχρι το 2010.

Γενικά, οι στόχοι που έχουν τεθεί για πιο φιλικά στο περιβάλλον αυτοκίνητα είναι:

  1. Να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μαζί με μια εκστρατεία για να αντιληφθεί το κοινό τη σημασία και τις επιδράσεις των εκπομπών στο περιβάλλον.
  2. Να μειωθούν οι εκπομπές άλλων βλαβερών ουσιών και σωματιδίων
  3. Να αφαιρεθεί εντελώς το θείο από τα καύσιμα
  4. Εισαγωγή νέας τεχνολογίας στα αυτοκίνητα
  5. Χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας όπως τα βιοκαύσιμα, το γκάζι και το υδρογόνο.
  6. Να αυξηθεί η έρευνα στα θέματα μεταφορών
  7. Τα συστήματα κλιματισμού των αυτοκινήτων να γίνουν πιο φιλικά στο περιβάλλον.
  8. Να μειωθεί η ρύπανση από τα λάστιχα
  9. Εισαγωγή ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστημάτων για καλύτερη διαχείριση του κυκλοφοριακού.
  10. Χρήση υλικών που να βοηθούν καλύτερα στη διάλυση και ανακύκλωση του οχήματος όταν αυτό φτάσει στο τέλος της ζωής του.

 

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν μέχρι τώρα αντιδράσει θετικά όσον αφορά τα πιο πάνω. Υπάρχει όμως μια αρνητική αντίδραση από τους κατασκευαστές λάστιχων οι οποίοι απαιτούν περισσότερο χρόνο για να μπορέσουν να συμμορφωθούν με τα χρονικά πλαίσια που είναι ακόμη υπό συζήτηση.

 

 

 

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Επίτροπος Περιβάλλοντος