Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.758, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι δεκαπέντε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υιοθετήσει κίνητρα για την απόκτηση νέων ηλεκτρικών αυτοκινήτων, όπως επιδοτήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις και εξαιρέσεις από τέλη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα ενθάρρυνσης της αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση και ποια είναι η μέχρι σήμερα αποτελεσματικότητά τους.»

 

Απάντηση ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2012 του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Ευθύμιου Φλουρέντζου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.758, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση για ενθάρρυνση της αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων

        Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. 23.06.010.01.758, ημερ. 20 Απριλίου 2012, σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

  1. 1.Ο φόρος εγγραφής και τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των μηχανοκινήτων οχημάτων καθώς επίσης και οι διάφορες εκπτώσεις, ή επιβαρύνσεις των οποίων τυγχάνουν, προσδιορίζονται με βάση τους Πίνακες του Μέρους Ι, του Παραρτήματος Ι, του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου του 1972 όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται.

Σημειώνεται ότι, η πιο πάνω Νομοθεσία προβλέπει τη βαθμιαία διαφοροποίηση του φόρου εγγραφής και ετήσιου τέλους κυκλοφορίας ανάλογα με τη μάζα εκπεμπόμενου διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρα (gr/Km).

  1. 2.Επιπλέον, η ίδια Νομοθεσία προβλέπει ότι,

(α)    οχήματα διπλής προώσεως καταβάλλουν ως φόρο εγγραφής και ετήσιο τέλος κυκλοφορίας το 50% του ποσού που αντιστοιχεί σε όχημα βενζινοκίνητο ή πετρελαιοκίνητο του ίδιου κυβισμού και

(β)    μηχανοκίνητα οχήματα άλλα από βενζινοκίνητα ή πετρελαιοκίνητα ή διπλής προώσεως (π.χ. ηλεκτροκίνητα) καταβάλλουν ως τέλος εγγραφής το ποσό των €85.43 και ως ετήσιο τέλος κυκλοφορίας το ποσό των €17.09.

        Σημειώνεται ότι, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Αρχείο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, τα εγγεγραμμένα οχήματα διπλής προώσεως ανέρχονται σε 1.688 ενώ αντίστοιχα τα ηλεκτροκίνητα οχήματα σε 81.»

Σημείωση:   Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 

 

ΕΧ/ΜΜ/Ap-23.06.010.01.758