Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.203, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:
1. Επιτρέπεται η κυκλοφορία των τετράτροχων μοτοσικλετών στα μονοπάτια μελέτης της φύσης και σε ποδηλατικές διαδρομές;
2. Επιτρέπεται η κυκλοφορία των τετράτροχων μοτοσικλετών και των off road μοτοσικλετών/motocross στα βουνά και εκτός χωματοδρόμων;
3. Ποιος ο αριθμός των οδηγών τετράτροχων μοτοσικλετών και off road μοτοσικλετών/motocross στους οποίους έχει επιδοθεί εξώδικο και ποιο το πρόστιμο που τους επιβλήθηκε;»

Απάντηση ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2012 του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Λουκά Λουκά στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.203, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
«Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. φακ. Ερ. 23.06.010.02.203, ημερομηνίας 23/10/2012 σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:
2. Τα ερωτήματα που θίγετε, ρυθμίζονται από το Άρθρο 13 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου (Ν.86/72), ο οποίος εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, αποτελεί αδίκημα η χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση, οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος σε γη που δεν συνιστά μέρος οδού. Το υπό αναφορά αδίκημα τιμωρείται με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα €42. Η οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος σε γη που δεν συνιστά οδό, δεν επιδέχεται εξώδικη ρύθμιση στο παρόν στάδιο.
3. Σας πληροφορούμε επίσης ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, προώθησε εισήγηση προς το αρμόδιο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων για αύξηση της ποινής του αδικήματος και συμπερίληψή του στον πίνακα των Εξωδίκων προστίμων.
4. Σημειώνεται ότι όταν περιέρχονται εις γνώση της Αστυνομίας περιπτώσεις οδήγησης των υπό αναφορά οχημάτων σε τέτοιους χώρους, η πληροφορία διερευνάται και οι παρανομούντες οδηγοί καταγγέλλονται.»

ΝΧ/ΜΜ/Ap-23.06.010.02.203