Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.058, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι αξιολογούνται οι προσφορές που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οίκους για την ανέλκυση και απομάκρυνση του φορτίου αμιάντου από την είσοδο του λιμανιού Λεμεσού και την τελική διάθεσή του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι προδιαγραφές και οι όροι που έχουν τεθεί από την Αρχή Λιμένων Κύπρου για την ανέλκυση, απομάκρυνση και τελική διάθεση του φορτίου αμιάντου και αν και οι έξι προσφοροδότες τηρούν τους όρους και τις προδιαγραφές της Αρχής, καθώς και αν υπάρχει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.»

Απάντηση ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2011 του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Ευθύμιου Φλουρέντζου στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.058, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 8/2010 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΛΚΥΣΗ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΘΙΣΜΕΝΟ ΠΛΟΙΟ “FARSAS II” ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

Αναφορικά με την πιο πάνω ερώτηση θα ήθελα να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

 1. Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, έπειτα από σχετική Ιεραρχική Προσφυγή που υποβλήθηκε, με την απόφασή της ημερομηνίας 9/5/2011 ακύρωσε την απόφαση της Αρχής Λιμένων Κύπρου αρ. 218/2010 ημερομηνίας 15/12/2010 που αφορούσε την ακύρωση του διαγωνισμού και επαναπροκήρυξή του.
 2. Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Λιμένων Κύπρου εξέτασε το θέμα και αποφάσισε όπως (απόσπασμα από απόφ. 129/2011, ημερ. 1/6/2011):

“....... η Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει συσταθεί για το διαγωνισμό μελετήσει και αξιολογήσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν και ακολούθως υποβάλει τη σχετική έκθεση αξιολόγησης με εισηγήσεις στο Συμβούλιο, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών της Αρχής (Κ.Δ.Π. 487/2004).”

 1. Οι όροι και προδιαγραφές του Διαγωνισμού φαίνονται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού και στις εγκυκλίους με αρ. 1 και 2 που εκδόθηκαν πριν την προθεσμία υποβολής των προσφορών. Αντίγραφο των σχετικών εγγράφων επισυνάπτεται. Σημειώνεται ότι οι Τεχνικές Προδιαγραφές ετοιμάστηκαν από τους ιδιώτες συμβούλους “Enviteam Ltd.”.
 2. Όσον αφορά το ερώτημα κατά πόσο οι έξι προσφοροδότες τηρούν τους όρους και τις προδιαγραφές, αυτό θα διαφανεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης που διενεργείται σε αυτή τη φάση και την εξέταση και απόφαση του Συμβουλίου για το θέμα.

5.     Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου, σύμφωνα με τα Έγγραφα του Διαγωνισμού, είναι σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας, που όπως διευκρινίστηκε στην Εγκύκλιο Αρ. 2, ημερομηνίας 22/10/10 αφορά την ανέλκυση των σάκων αμιάντου, καθαρισμό της περί αυτών περιοχής του πυθμένα, συσκευασία και προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων αμιάντου σε δοχεία κατάλληλων προδιαγραφών και εμπορευματοκιβώτια. Επίσης καθορίστηκε ότι η τελική διάθεση των αμιαντούχων υλικών/ιζημάτων θα γίνει στο Ορυχείο Αμιάντου, με μέριμνα του αναδόχου και ότι η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων/αδειών για την τελική διάθεση θα γίνει από την Αρχή Λιμένων Κύπρου.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής.  Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 

ΣΘ/ΓΕ/Ap-23.06.009.05.02.058

 


Άρθρα - Απόβλητα

Άρθρα - Απόβλητα

Όλα τα βίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα

Bίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
 • 18-08-2023 17:18:40
 • Hits 282
Και τώρα οι μικρές συσκευασίες

Και τώρα οι μικρές συσκευασίες

Στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/98 της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων αλλά και στη δική μας νομοθεσία (άρθρο 9 του Περι Αποβλήτων νόμου - 185/2011) η πιο σημαντική δράση είναι η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.

 • 14-01-2023 20:18:22
 • Hits 887

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 541
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 4026
The Right to Repair

The Right to Repair

The European union has for a long time now been trying to reduce waste as part of the Circular Economy package but also because of its long standing policy to favour practices for waste reduction.In its circular...

 • 08-08-2021 00:12:16
 • Hits 11872
Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Αυτή την εποχή στην περιοχή του Βατί ξεκίνησαν για διάφορους λόγους ανεξέλεγκτες φωτιές, όπως και στο παρελθόν με αποτέλεσμα η ρύπανση και οι μυρωδιές να ξαπλώνονται σε μεγάλη έκταση και σε...

 • 30-11-2020 17:07:28
 • Hits 2569