Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.57):

Επικίνδυνα Απόβλητα. Όπως αναφέρεται εκτενέστερα σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2006/12 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να δημιουργηθεί ολοκληρωμένο και κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων περιλαμβανομένων και των επικίνδυνων, και να συνταχθεί σχέδιο διαχείρισής τους.

Το 2007 ετοιμάστηκε μελέτη για το σχεδιασμό ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων στην Κύπρο για τα είδη για τα οποία οι καταγραμμένες ποσότητες είναι μικρές για να ελκύσουν επενδυτικό ενδιαφέρον από τον ιδιωτικό τομέα. Η Τεχνική Επιτροπή η οποία ορίστηκε από την αρμόδια Υπουργική Επιτροπή, υπέβαλε, τον Αύγουστο του 2009, δύο προτάσεις για την προώθηση της κατασκευής και λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Ειδικών Αποβλήτων, οι οποίες προκάλεσαν τις έντονες αντιδράσεις των επηρεαζόμενων τοπικών αρχών.

Η Υπουργική Επιτροπή, σε συνεδρία της ημερ. 7.4.2010, λαμβάνοντας υπόψη και το ενδιαφέρον που εξέφρασε πρόσφατα ο ιδιωτικός τομέας για εμπλοκή του σε θέματα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, αποφάσισε όπως δοθεί εξάμηνη παράταση κατά την οποία το Τμήμα Περιβάλλοντος να εξετάσει τις προτάσεις του ιδιωτικού τομέα, να ανανεώσει τα στοιχεία σχετικά με την τάση παραγωγής επικίνδυνων αποβλήτων και να υποβάλει εισήγηση στην Υπουργική Επιτροπή, η οποία θα λάβει απόφαση εντός δύο μηνών. Βάσει της πιο πάνω απόφασης, εντός του Ιουνίου 2010 ανατέθηκε, μετά από διαδικασία προσφορών, σε ιδιωτική εταιρεία, η συλλογή στοιχείων σχετικά με τις ποσότητες των παραγόμενων επικίνδυνων αποβλήτων στην Κύπρο.

Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου μας πληροφόρησε ότι οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και η έκθεση υποβλήθηκε στο Τμήμα τον Οκτώβριο του 2010.


Άρθρα - Απόβλητα

Άρθρα - Απόβλητα

Όλα τα βίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα

Bίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
 • 18-08-2023 17:18:40
 • Hits 240

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 493
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 3990
The Right to Repair

The Right to Repair

The European union has for a long time now been trying to reduce waste as part of the Circular Economy package but also because of its long standing policy to favour practices for waste reduction.In its circular...

 • 08-08-2021 00:12:16
 • Hits 11770
Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Αυτή την εποχή στην περιοχή του Βατί ξεκίνησαν για διάφορους λόγους ανεξέλεγκτες φωτιές, όπως και στο παρελθόν με αποτέλεσμα η ρύπανση και οι μυρωδιές να ξαπλώνονται σε μεγάλη έκταση και σε...

 • 30-11-2020 17:07:28
 • Hits 2543
Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

21 Ιουνίου 2020Κο Σάββα Περδίου,Υφυπουργό Τουρισμού,Θέμα: Διαχείριση φυκιώνΑπό τον καιρό που ασχολούμαι με τα περιβαλλοντικά θέματα το πρόβλημα με τα φύκια στις ανατολικές ακτές και ιδιαίτερα στο παραλιακό...

 • 14-07-2020 12:07:55
 • Hits 4102