>Αποκαλύπτουμε τη δήλωση πολιτικής που ετοίμασε ο Δήμος Λευκωσίας
Του Φρίξου Δαλίτη ΦΩΤ.: Γ. ΝΗΣΙΩΤΗΣ
Φωτογραφία
Μεγάλο πονοκέφαλο για τις δημοτικές Αρχές της μείζονος Λευκωσίας και ασήκωτο κονδύλι για τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών προκαλεί η αναμενόμενη λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής στερεών απορριμμάτων για την επαρχία Λευκωσίας. Ο λόγος είναι η αναμενόμενη εκτόξευση της τιμής για το τέλος σκυβάλων, το οποίο φυσικά θα μετακυλιστεί στους καταναλωτές. Το παράδειγμα των περιοχών Λάρνακας Αμμοχώστου από τη λειτουργία της μονάδας στην Κόσιη, τρομάζει τους δήμους της Λευκωσίας, οι οποίοι σε λιγότερο από τρία χρόνια θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη νέα τάξη πραγμάτων. Ιδιαίτερα σε περίοδο οικονομικής κρίσης με συνεπακόλουθο την οικονομική στενότητα των δήμων από τη μια, τις μειώσεις μισθών και τις απολύσεις προσωπικού από την άλλη, για τους πολίτες η ελάχιστη αύξηση θα είναι δυσβάστακτη. Πόσο μάλλον όταν η αύξηση αυτή θα είναι τεράστια και το τέλος σκυβάλων θα διπλασιαστεί ή και θα τριπλασιαστεί για τα νοικοκυριά. Χαρακτηριστικά σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις ένα νοικοκυριό που πληρώνει σήμερα γύρω στα €140 για το τέλος αποκομιδής σκυβάλων, από το 2015, εξαιτίας του αυξημένου κόστους λειτουργίας της μονάδας διαχείρισης στερεών αποβλήτων, το τέλος θα ξεπεράσει τα €300.
Χαρακτηριστικά είναι τα όσα αναφέρονται σε επιστολή του Δήμου Λευκωσίας προς τους δημότες προ μερικών μηνών- με την οποία τους ενημέρωνε για τη φετινή αύξηση του τέλους σκυβάλων, η οποία ήταν της τάξης του 4,3%. Όπως αναφέρει ο δήμος στην επιστολή του προς τους δημότες, «το Υπουργείο Εσωτερικών, με πρόσφατη επιστολή του έχει ενημερώσει τους δήμους ότι με τη λειτουργία το 2015 των Μονάδων Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ), τα σημερινά χαμηλά τέλη σκυβάλων που καταβάλλουν οι πολίτες δεν θα αρκούν να καλύπτουν το κόστος της διαχείρισης των οικιακών στερεών απορριμμάτων που θα προκύπτει με τη λειτουργία των νέων μονάδων και έχει εισηγηθεί όπως προς αποφυγή της αναμενόμενης απότομης και μονοετούς ουσιαστικής αύξησης των τελών σκυβάλων κατά το 2015, από το τρέχον έτος οι δήμοι προβούν σε ετήσια σταδιακή αύξηση των τελών αυτών».
Ο Δήμος Λευκωσίας, προχώρησε πρόσφατα στην ετοιμασία μελέτης ως δήλωσης πολιτικής για ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στην οποία αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους υποστηρίζεται η αλλαγή στόχων της εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση αποβλήτων με στόχο τη μείωση των αποβλήτων για μείωση του κόστους τόσο για τους δήμους, όσο και για τους δημότες. Η πρόταση αυτή θα τεθεί ενώπιον των δήμων της μείζονος Λευκωσίας (Λευκωσίας, Στροβόλου, Λακατάμιας, Αγλαντζιάς, Αγίου Δομετίου, Έγκωμης, Ιδαλίου, Γερίου και Τσερίου) ούτως ώστε να υιοθετηθεί ως κοινή θέση προς το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δήλωση πολιτικής το θέμα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων εξελίσσεται πλέον σε μια από τις σοβαρότερες προκλήσεις για τις τοπικές Αρχές ένεκα των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών του προεκτάσεων. «Η πρόσφατη λειτουργία της μονάδας ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης στερεών οικιακών αποβλήτων για τις περιοχές Λάρνακας - Αμμοχώστου και η κατακόρυφη αύξηση του κόστους διαχείρισης που έχουν να επωμιστούν οι τοπικές Αρχές και το οποίο θα μετακυλιστεί στους δημότες δεικνύει ότι οι μονάδες αυτές θα πρέπει να αποτελέσουν μόνο ένα μέρος της εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και θα πρέπει τάχιστα να ενισχυθούν τα προγράμματα ευαισθητοποίησης του κοινού, πρόληψης και διαλογής στην πηγή τα οποία θα λειτουργούν συνεργαστικά με τις μονάδες», επισημαίνουν.
Στην Κύπρο τού σήμερα, αναφέρεται, το 80% των απορριμμάτων οδηγείται για ταφή, 16% ανακυκλώνεται ενώ μόλις το 4% κομποστοποιείται. Θλιβερή δε, είναι και η ευρωπαϊκή πρωτιά της χώρας μας για την ετήσια παραγωγή απορριμμάτων με 760 κιλά ανά κάτοικο.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη λειτουργία της μονάδας διαχείρισης Λάρνακας και τις συνέπειες που είχε όσον αφορά στο κόστος λειτουργίας. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δήλωση πολιτικής των δήμων της Μείζονος Λευκωσίας για το παράδειγμα της Λάρνακας, «από €54 /τόνο πλέον Φ.Π.Α., ως συμφωνηθείσα τιμή την 1η Απριλίου 2010, είχε διαμορφωθεί μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου 2012 στα €72,88/τόνο. Σήμερα η τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κόστος μεσοσταθμού και διοικητικά έξοδα του φορέα ανέρχεται στο ποσό των €85,31/τόνο. Αυτό το ποσοστό αύξησης 34% από την ημέρα λειτουργίας της μονάδας, είτε λόγω αβλεψίας των σχεδιασμών, είτε λόγω του ότι στηρίχτηκαν σε λανθασμένες μετρήσεις ή υπολογισμούς, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να επαναληφθεί και για τις υπόλοιπες επαρχίες. Τέλος δε, βάσει και των πιο πάνω, η ενδεικτική φορολογία σκυβάλων ανά οικία θα πρέπει να διαμορφωθεί πέρα των €300».
Για αυτό το λόγο, οι δήμοι της μείζονος Λευκωσίας, θέτουν επιτακτικά το αίτημά τους για ουσιαστικότερη συμμετοχή στη διαδικασία της υλοποίησης των σχεδιασμών σε σχέση με την κατασκευή της μονάδας ΟΕΔΑ επαρχίας Λευκωσίας. Αυτό, όπως αναφέρεται στη δήλωση πολιτικής, θα πρέπει να γίνει με τη συμμετοχή εκπροσώπου των δήμων κατά την ετοιμασία των όρων προσφορών και με τη συμπερίληψη στην ομάδα αξιολόγησης των υποβληθεισών προσφορών εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου που θα καθοριστεί από τους δήμους.
Υπό αυτά τα δεδομένα, οι δήμοι της μείζονος Λευκωσίας, επισημαίνουν στη δήλωση πολιτικής τους ότι για την επίτευξη μιας βιώσιμης ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων, «βασική αρχή και πυλώνας δράσης θα πρέπει να είναι η πρόληψη και η μείωση παραγωγής απορριμμάτων τόσο μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογικών μεθόδων, όσο και αλλαγών στις κοινωνικές συμπεριφορές και νοοτροπίες μέσω της ανάπτυξης περιβαλλοντικής κουλτούρας. Είναι πλέον αποδεκτό ότι οι πολιτικές διαχείρισης των απορριμμάτων δεν είναι μόνο αντικείμενο μιας τεχνικής διαδικασίας αλλά και κοινωνικής και πολιτικής».

Επανακαθορισμός πολιτικών από τοπικές Αρχές

Φωτογραφία
ΟΙ ΔΗΜΟΙτης μείζονος Λευκωσίας, τονίζουν χαρακτηριστικά στη δήλωση πολιτικής τους ότι θα πρέπει υπάρξει αναθεώρηση στόχων στη στρατηγική διαχείρισης αποβλήτων. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι καθίσταται αναγκαία η επικαιροποίηση των σχεδιασμών και της Εθνικής Στρατηγικής Διαχείρισης Αποβλήτων μέσω δημόσιας διαβούλευσης. «Η κοινωνία πρέπει να εμπλακεί στη συζήτηση για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Το περιεχόμενο δε, της συζήτησης πρέπει να αφορά τη συνολική πολιτική διαχείρισης των απορριμμάτων και όχι το τελευταίο της στάδιο», επισημαίνεται.
Τίθεται επίσης το ερώτημα κατά πόσον υιοθετείται και εντάσσεται στη στρατηγική ο στόχος της επίτευξης της πολιτικής των μηδενικών αποβλήτων. Προστίθεται επίσης ότι σημαντική θέση σε μια επιτυχημένη προσέγγιση για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων κατέχουν το κράτος, οι τοπικές Αρχές, οι πολίτες αλλά και ο ιδιωτικός τομέας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, όπως αναφέρεται, θα πρέπει να γίνει μια επαναξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, την προτεινόμενη εθνική στρατηγική, αλλά και την ανάγκη εξορθολογισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών των τοπικών Αρχών σε σχέση με την αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων, μέσω μιας συνολικής αντιμετώπισης από τους δήμους του αστικού συγκροτήματος της Λευκωσίας και των εμπλεκόμενων φορέων.
«Για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θέμα, οι τοπικές Αρχές θα πρέπει να επανακαθορίσουν πολιτικές τους, τον τρόπο αλλά και το κόστος περισυλλογής και διαχείρισης των αστικών οικιακών αποβλήτων στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης που θα στηρίζεται στις αρχές της αειφορίας και ορθολογικής διαχείρισης, με συγκρατημένο κόστος, στηριζόμενο σε οικονομίες κλίμακας, μιας ομοιόμορφης και ενιαίας στρατηγικής η οποία θα ανταποκρίνεται στις ολοένα και αυξανόμενες προκλήσεις και υποχρεώσεις σε σχέση με τη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων», επισημαίνεται στη δήλωση πολιτικής.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ
Οι δήμοι της μείζονος Λευκωσίας, εισηγούνται στη δήλωση πολιτικής τους για το συγκεκριμένο θέμα μια σειρά από μέτρα στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που θα στοχεύει στη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ορθολογιστική διαχείριση. Συγκεκριμένα προτείνουν:
?Καθορισμό πλάνου για τη μείωση των απορριμμάτων με στοχευμένα μέτρα και επικοινωνιακή υποστήριξη και με βοήθεια στις επιχειρήσεις και τις τοπικές Αρχές για να το πετύχουν.
?Δημιουργία δικτύου outletsγια την επαναχρησιμοποίηση επίπλων και συσκευών ή και άλλων υλικών με τη στήριξη του Υπουργείου Εργασίας για εργοδότηση ανέργων και ατόμων με δυσκολία στην εξεύρεση εργασίας ή μέσω ιδιωτών.
?Ορθή κοστολόγηση των δύο ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ Πάφου και Λάρνακας - Αμμοχώστου.
?Κλείσιμο των χωματερών, ή όπου μένουν ανοικτές μεταβατικά, να αυξήσουν σταδιακά το τέλος απόρριψης.
?Τα έσοδα από τα τέλη απόρριψης να παραμένουν στις τοπικές Αρχές για βελτίωση των υποδομών τους και για περιορισμό της απότομης αύξησης των τελών με τη λειτουργία των νέων ΧΥΤΥ.
?Αυστηρό έλεγχο της απόρριψης των ανακυκλώσιμων υλικών στις χωματερές.
?Καθορισμό υποχρεωτικών ελάχιστων ποσοστών κομποστοποίησης οργανικών με διαλογή στην πηγή από μέρους των τοπικών Αρχών με εξελεγκτική αύξησή τους.
?Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη περιφερειακών μονάδων κομποστοποίησης ή και την ενίσχυση των μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού από βιοαέριο των κτηνοτροφικών μονάδων, για να απορροφήσουν τα οργανικά απορρίμματα.
?Παροχή κινήτρων για τη δημιουργία τοπικών μονάδων ανακύκλωσης ώστε να αξιοποιούνται τοπικά υλικά με χαμηλότερο κόστος από την εξαγωγή τους σε μονάδες του εξωτερικού.
?Επιβολή της υποχρέωσης διαχείρισης των αποβλήτων στους κατόχους αποβλήτων.
?Θεσμοθέτηση του συστήματος φορολόγησης «Πληρώνω όσο Πετώ».
?Άμεση προώθηση του δικτύου πράσινων σημείων και αύξηση του αριθμού τους.
?Κίνητρα στις τοπικές Αρχές για την επίτευξη των στόχων που θα τεθούν.


Άρθρα - Απόβλητα

Άρθρα - Απόβλητα

Όλα τα βίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα

Bίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
 • 18-08-2023 17:18:40
 • Hits 282
Και τώρα οι μικρές συσκευασίες

Και τώρα οι μικρές συσκευασίες

Στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/98 της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων αλλά και στη δική μας νομοθεσία (άρθρο 9 του Περι Αποβλήτων νόμου - 185/2011) η πιο σημαντική δράση είναι η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.

 • 14-01-2023 20:18:22
 • Hits 887

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 541
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 4026
The Right to Repair

The Right to Repair

The European union has for a long time now been trying to reduce waste as part of the Circular Economy package but also because of its long standing policy to favour practices for waste reduction.In its circular...

 • 08-08-2021 00:12:16
 • Hits 11872
Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Αυτή την εποχή στην περιοχή του Βατί ξεκίνησαν για διάφορους λόγους ανεξέλεγκτες φωτιές, όπως και στο παρελθόν με αποτέλεσμα η ρύπανση και οι μυρωδιές να ξαπλώνονται σε μεγάλη έκταση και σε...

 • 30-11-2020 17:07:28
 • Hits 2569