Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.031, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι κοινώς αποδεκτό ότι το πρόγραμμα ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας της “Green Dot” αποτελεί έναν από τους πιο σοβαρούς θεσμούς στο στρατηγικό σχέδιο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Όμως σημειώνεται σοβαρή καθυστέρηση στην επέκταση του προγράμματος, παρά τα αρκετά χρόνια λειτουργίας του, σε ολόκληρη την Κύπρο. Πάρα πολλές κοινότητες, αλλά και δήμοι (π.χ. Δήμος Πόλης Χρυσοχούς) βρίσκονται ακόμα εκτός των ορίων δράσης της “Green Dot”. Ένας βασικός λόγος για το πρόβλημα της αργής επέκτασης είναι η μη καθολική εφαρμογή της αρχής της ευθύνης του παραγωγού. Φαίνεται ότι δε λαμβάνονται εκείνα τα ενδεδειγμένα οικονομικά και νομικά μέτρα, ώστε όλοι οι παραγωγοί να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μία πτυχή του προβλήματος είναι και η χρηματοδότηση των προγραμμάτων της “Green Dot” από τους δήμους ή τον κρατικό προϋπολογισμό, γεγονός που νομίζω ότι είναι απαράδεκτο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος της κρατικής οικονομικής στήριξης προς την “Green Dot”, το αντίστοιχο ποσό από την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και να αναφέρει γιατί δε λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, ούτως ώστε όλοι οι παραγωγοί (εισαγωγείς, έμποροι, διανομείς προϊόντων κ.λπ.) να συμμετέχουν στο πρόγραμμα της “Green Dot”.»

Απάντηση ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2011 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλή Αλετράρη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.031, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφέρομαι στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με ημερομηνία 11.07.2011, με την οποία διαβιβάζεται η πιο πάνω Ερώτηση του Βουλευτή κ. Περδίκη, και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του ημερομηνίας 26.11.2008, ενέκρινε την επέκταση του προγράμματος διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας του συλλογικού συστήματος διαχείρισης Green Dot Cyprus και στις επαρχίες Πάφου, Αμμοχώστου και Λάρνακας. Ενέκρινε επίσης την οικονομική ενίσχυση της ενημερωτικής εκστρατείας της Green Dot Cyprus, με ποσό €1.537.741 για τρία χρόνια.

Όσον αφορά το θέμα χρηματοδότησης του συστήματος από την τοπική αυτοδιοίκηση, πληροφορείστε ότι σύμφωνα με τους περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Ευθύνη Οικονομικών Παραγόντων) Κανονισμούς του 2003, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν την ευθύνη να διαχειρίζονται τα απόβλητα συσκευασίας που βρίσκονται στο δημοτικό ρεύμα αποβλήτων.

Το πρώτο συλλογικό σύστημα διαχείρισης εγκρίθηκε το 2006 και σε αυτό συμμετέχει μεγάλος αριθμός κυπριακών εταιρειών που τοποθετούν συσκευασμένα προϊόντα στην Κυπριακή αγορά. Σύμφωνα με στοιχεία της Green Dot Cyprus, το σύστημα καλύπτει το 80-85% των εταιρειών της Κυπριακής αγοράς.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, υπάρχει υποχρέωση για εγγραφή σε συλλογικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων ή δημιουργία ατομικού συστήματος, σε περίπτωση που η εταιρεία τοποθετεί στην Κυπριακή αγορά συσκευασίες πάνω από 5 τόνους/έτος. Οι περισσότερες εταιρείες που δεν είναι εγγεγραμμένες στην Green Dot Cyprus δεν ξεπερνούν το όριο των 5 τόνων/έτος.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος προωθεί διάφορες δράσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας, οι οποίες περιγράφονται πιο κάτω:

(α)    Κάθε χρόνο συλλέγονται στοιχεία αναφορικά με τις συσκευασίες που τοποθετούνται στην Κυπριακή αγορά και ενημερώνονται οι εταιρείες σχετικά με τη συμμετοχή τους σε συλλογικό ή ατομικό σύστημα.

(β)    Στις προσφορές του δημοσίου έχει ενσωματωθεί πρόνοια που απαιτεί την προσκόμιση πιστοποιητικού συμμετοχής σε συλλογικό σύστημα ή βεβαίωση από το Τμήμα Περιβάλλοντος ότι οι ποσότητες των συσκευασιών δεν υπερβαίνουν το όριο των 5 τόνων/έτος.

(γ)    Έχει αυξηθεί ο αριθμός των επιθεωρήσεων, έτσι ώστε οι εταιρείες να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία.

(δ)    Ετοιμάστηκε Νομοσχέδιο για τροποποίηση του υφιστάμενου Νόμου με το οποίο προβλέπονται αυστηρότεροι ποσοτικοί στόχοι ανάκτησης/ανακύκλωσης μέχρι το 2012 αλλά και πρόνοια για αποτελεσματικότερη εφαρμογή του με την επιβολή άμεσων ποινών μέσω εξώδικης ρύθμισης. Το προσχέδιο Νόμου βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο.

Με την ευκαιρία αυτή, σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.»

ΑΛ/ΓΕ/Ap-23.06.009.05.02.031


Άρθρα - Απόβλητα

Άρθρα - Απόβλητα

Όλα τα βίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα

Bίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
 • 18-08-2023 17:18:40
 • Hits 282
Και τώρα οι μικρές συσκευασίες

Και τώρα οι μικρές συσκευασίες

Στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/98 της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων αλλά και στη δική μας νομοθεσία (άρθρο 9 του Περι Αποβλήτων νόμου - 185/2011) η πιο σημαντική δράση είναι η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.

 • 14-01-2023 20:18:22
 • Hits 887

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 541
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 4026
The Right to Repair

The Right to Repair

The European union has for a long time now been trying to reduce waste as part of the Circular Economy package but also because of its long standing policy to favour practices for waste reduction.In its circular...

 • 08-08-2021 00:12:16
 • Hits 11872
Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Αυτή την εποχή στην περιοχή του Βατί ξεκίνησαν για διάφορους λόγους ανεξέλεγκτες φωτιές, όπως και στο παρελθόν με αποτέλεσμα η ρύπανση και οι μυρωδιές να ξαπλώνονται σε μεγάλη έκταση και σε...

 • 30-11-2020 17:07:28
 • Hits 2569