Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009:

Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασίας.

(α)     Επίτευξη στόχων ανάκτησης και ανακύκλωσης. Το άρθρο 6 των περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμων του 2002 μέχρι 2006 καθορίζει ότι μέχρι τις 31.12.2005 θα έπρεπε να ανακτάται το 50%, τουλάχιστον, του βάρους των αποβλήτων συσκευασίας, σύμφωνα με την Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σύμφωνα με σχετική έκθεση που ετοιμάστηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος για το 2008, το συνολικό ποσοστό ανάκτησης αποβλήτων συσκευασίας ανήλθε σε 34,3% σε σύγκριση με 25,9% το 2007.
Σημειώνεται ότι η ανάκτηση και ανακύκλωση χαρτιού, μετάλλου και ξύλου βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, ενώ αιτία της μη επίτευξης του συνολικού στόχου αποτελεί ο συνεχιζόμενος χαμηλός ρυθμός ανάκτησης και ανακύκλωσης των συσκευασιών από πλαστικό και γυαλί.

Θεωρώντας ότι το κράτος οφείλει να αποτελεί παράδειγμα, εισηγηθήκαμε όπως το Τμήμα προβεί σε ενέργειες για τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε μεγάλα κυβερνητικά κτίρια και όπως με εγκύκλιο προς τις κυβερνητικές υπηρεσίες δοθούν κατευθυντήριες οδηγίες για το θέμα αυτό.

Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου μας πληροφόρησε ότι το Τμήμα έχει συγκεντρώσει 183 κάδους οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν στο κυβερνητικό πρόγραμμα ανακύκλωσης που εφαρμόστηκε κατά την περίοδο 2006-2008 και έχει ετοιμάσει προσχέδιο πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο για την τοποθέτησή τους σε κρατικές υπηρεσίες, σχολεία, στρατόπεδα κ.λπ.


Άρθρα - Απόβλητα

Άρθρα - Απόβλητα

Όλα τα βίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα

Bίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
 • 18-08-2023 17:18:40
 • Hits 282
Και τώρα οι μικρές συσκευασίες

Και τώρα οι μικρές συσκευασίες

Στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/98 της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων αλλά και στη δική μας νομοθεσία (άρθρο 9 του Περι Αποβλήτων νόμου - 185/2011) η πιο σημαντική δράση είναι η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.

 • 14-01-2023 20:18:22
 • Hits 887

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 541
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 4026
The Right to Repair

The Right to Repair

The European union has for a long time now been trying to reduce waste as part of the Circular Economy package but also because of its long standing policy to favour practices for waste reduction.In its circular...

 • 08-08-2021 00:12:16
 • Hits 11872
Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Αυτή την εποχή στην περιοχή του Βατί ξεκίνησαν για διάφορους λόγους ανεξέλεγκτες φωτιές, όπως και στο παρελθόν με αποτέλεσμα η ρύπανση και οι μυρωδιές να ξαπλώνονται σε μεγάλη έκταση και σε...

 • 30-11-2020 17:07:28
 • Hits 2569