Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.404, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στις 19 Ιανουαρίου 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νέα Οδηγία που αφορά την καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού εξοπλισμού. Σύμφωνα με τη νέα Οδηγία, μέχρι το 2016 τα κράτη μέλη πρέπει να συλλέγουν 45 τόνους ηλεκτρικών αποβλήτων για κάθε 100 τόνους ηλεκτρικών αγαθών που διατέθηκαν στην αγορά τους τρία χρόνια πριν. Μέχρι το 2019 ο στόχος που τέθηκε είναι να φθάσει το ποσοστό αυτό στο 65%. Εάν τα κράτη δεν επιλέξουν το στόχο αυτό, πρέπει εναλλακτικά να συλλέγουν το 85% των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε ότι οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να επιστρέφουν μικρά αντικείμενα (όπως κινητά τηλέφωνα) χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να αγοράσουν κάποιο καινούριο προϊόν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερος για τη νέα Οδηγία που ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι νέοι στόχοι που έχουν τεθεί.»

Απάντηση ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2012 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλή Αλετράρη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.404, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

          «Αναφέρομαι στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με ημερομηνία 6.2.2012, σε σχέση με την πιο πάνω Ερώτηση του Βουλευτή Γιώργου Περδίκη, και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

        Η συγκεκριμένη Οδηγία κατατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Συμβούλιο της Ευρώπης το Δεκέμβριο του 2008. Το θέμα συζητήθηκε στο Συμβούλιο για τρία έτη μέχρις ότου υπάρξει συμφωνία. Η Κύπρος συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία ολοκλήρωσης της Οδηγίας σε επίπεδο Συμβουλίου, όπως επίσης και στις διαπραγματεύσεις με το Ευρωκοινοβούλιο. Η Οδηγία ψηφίστηκε από την ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου και αναμένεται σύντομα να δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

        Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών που επιφέρει η νέα οδηγία, είναι ο καθορισμός ποσοστιαίου στόχου χωριστής συλλογής (45% μέχρι το 2016 και 65% μέχρι το 2020) αντί ποσοτικού (4 κιλών/άτομο/έτος) που ισχύει μέχρι σήμερα.

        Το 2011 το Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης (WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd) συνέλεξε γύρω στους 1200 τόνους αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Σημειώνεται ότι με βάση την παλιά οδηγία ο στόχος των 4 κιλών/άτομο/έτος μεταφράζεται σε περίπου 3000 τόνους ετησίως. Η ποσότητα των υπολοίπων 1800 τόνων φαίνεται να συμπληρώνεται από τις παράλληλες συλλογές των αδειοδοτημένων εταιρειών διαχείρισης μεταλλικών αποβλήτων. Μετά από εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος, το Συλλογικό Σύστημα ήδη παραλαμβάνει μικρές συσκευές, χωρίς να υπάρχει η υποχρέωση αγοράς καινούργιας συσκευής.

        Με βάση τα πιο πάνω, και με τη θέσπιση της νέας Οδηγίας, πρέπει να καταβληθούν ακόμα μεγαλύτερες προσπάθειες για επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης.

        Συγκεκριμένα, θεωρούμε ότι οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στα ακόλουθα θέματα:

(α)    δημιουργία ασφαλισμένων σημείων συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα της κλοπής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) από άτομα τα οποία πωλούν στη συνέχεια μεταλλικά κατασκευαστικά στοιχεία σε εγκαταστάσεις διαχείρισης μεταλλικών αποβλήτων.

(β)    περεταίρω ενημέρωση του πολίτη ώστε τα ΑΗΗΕ να παραδίδονται στα εγκεκριμένα σημεία συλλογής του συστήματος διαχείρισης ΑΗΗΕ.

(γ)    προώθηση εκστρατειών συλλογής ΑΗΗΕ σε συνεργασία με δήμους και κοινότητες.

(δ)    λειτουργία των πράσινων σημείων του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα οποία θα αυξηθούν οι επιλογές των τελικών χρηστών για παράδοση των ΑΗΗΕ.

(ε)    αύξηση των ελέγχων σε εγκαταστάσεις διαχείρισης μεταλλικών αποβλήτων ώστε να παταχθεί η παράνομη διαχείριση ΑΗΗΕ ως μεταλλικά απόβλητα.

        Με την ευκαιρία αυτή, σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.»

 

 

 

ΧΜ/ΑΜ/Ap-23.06.010.01.404


Άρθρα - Απόβλητα

Άρθρα - Απόβλητα

Όλα τα βίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα

Bίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
 • 18-08-2023 17:18:40
 • Hits 240

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 493
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 3990
The Right to Repair

The Right to Repair

The European union has for a long time now been trying to reduce waste as part of the Circular Economy package but also because of its long standing policy to favour practices for waste reduction.In its circular...

 • 08-08-2021 00:12:16
 • Hits 11770
Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Αυτή την εποχή στην περιοχή του Βατί ξεκίνησαν για διάφορους λόγους ανεξέλεγκτες φωτιές, όπως και στο παρελθόν με αποτέλεσμα η ρύπανση και οι μυρωδιές να ξαπλώνονται σε μεγάλη έκταση και σε...

 • 30-11-2020 17:07:28
 • Hits 2543
Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

21 Ιουνίου 2020Κο Σάββα Περδίου,Υφυπουργό Τουρισμού,Θέμα: Διαχείριση φυκιώνΑπό τον καιρό που ασχολούμαι με τα περιβαλλοντικά θέματα το πρόβλημα με τα φύκια στις ανατολικές ακτές και ιδιαίτερα στο παραλιακό...

 • 14-07-2020 12:07:55
 • Hits 4102