Ένας χρόνος ανακύκλωσης ρουχισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Ένας χρόνος ανακύκλωσης ρουχισμού

Τον Αύγουστο που μας πέρασε συμπληρώθηκε ένας χρόνος λειτουργίας του προγράμματος ανακύκλωσης ρουχισμού που εισήγαγε ο νέος μη κερδοσκοπικός περιβαλλοντικός οργανισμός «Ανάκυκλος Περιβαλλοντική».

Το πρόγραμμα ξεκίνησε πιλοτικά σε τρεις κοινότητες, με 6 αποθήκες συλλογής ρουχισμού (κάδους) στις αρχές Αυγούστου. Η επιτυχία του προγράμματος αντανακλάται στο γεγονός ότι ένα χρόνο μετά, η ανακύκλωση ρουχισμού έχει καλύψει 23 δήμους και 78 κοινότητες σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, με το σύνολο των κάδων να ανέρχεται στους 208. Η τοποθέτηση των κάδων και η λειτουργία του όλου προγράμματος γίνεται σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, σχολεία, φιλανθρωπικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Οι τοπικές αρχές δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση για τη λειτουργία του προγράμματος. Έγιναν, επίσης, εκστρατείες ευαισθητοποίησης και συλλογής ρουχισμού σε συνεργασία με εταιρείες και το προσωπικό τους.

Ως γνωστόν, οι πολίτες τοποθετούν στις  μεταλλικές αποθήκες ρούχα, παπούτσια, σεντόνια, κουρτίνες, τσάντες και ζώνες που δεν χρειάζονται πια, αφού τα τοποθετήσουν σε σακούλες. Με το πρόγραμμα ανακύκλωσης ρουχισμού, ο  Ανάκυκλος έχει προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία στα παλιά μας ρούχα, τα οποία παρόλο που είναι χρήσιμα στους συνανθρώπους μας που τα έχουν ανάγκη, κατέληγαν ως επί το πλείστον στις χωματερές, με αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον.

Η θερμή υποδοχή του προγράμματος από τον κόσμο αντανακλάται στο γεγονός ότι κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του προγράμματος έχουν συλλεχθεί 850 τόνοι ρουχισμού. Μέρος του ρουχισμού διοχετεύθηκε στην Κύπρο, κυρίως στο κατάστημα κοινωνικής αλληλεγγύης του Ανάκυκλου στην παλιά Λευκωσία, το οποίο εγκαινιάστηκε από τη Δήμαρχο Λευκωσίας στις 30 Οκτωβρίου 2010. Κατά το σύντομο αυτό χρονικό διάστημα προσφέρθηκαν σε συνεργασία με τοπικές αρχές και οργανισμούς κουπόνια των 20 ΕΥΡΩ το άτομο, ύψους 10.000 ΕΥΡΩ. Σε 75 άπορες οικογένειες έχει προσφερθεί ήδη δωρεάν ρουχισμός από το κατάστημα. Ρούχα προσφέρθηκαν επίσης σε άτομα και οικογένειες σε άλλα μέρη της Κύπρου. Ένα μέρος των ρούχων πωλήθηκε σε χαμηλές τιμές στο κατάστημα. Από τον Νοέμβριο 2010 μέχρι το τέλος Ιουλίου 2011, οι πωλήσεις του καταστήματος ανήλθαν στα 7898 ΕΥΡΩ.

Ο μεγαλύτερος όγκος ρουχισμού και συγκεκριμένα 830 τόνοι, απεστάλησαν στο εξωτερικό για επανάχρηση και ανακύκλωση για δημιουργία ρούχων καθαρισμού, στουπιών, μονωτικού και άλλου υλικού. Με τον τρόπο αυτό, υπολογίζεται ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό, γύρω στο 2%, κατέληξαν στη χωματερή. Τα έσοδα του Ανάκυκλου από την εξαγωγή του ρουχισμού ανήλθαν μέχρι το τέλος Ιουλίου 2011 σε 313.825 ΕΥΡΩ.

Μια σημαντική προσφορά του Ανάκυκλου είναι και η δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας. Έχουν εργοδοτηθεί 12 άτομα, εκ των οποίων 10 ήταν άνεργοι. Για 6 άτομα εξασφαλίστηκε χορηγία από τα σχέδια παροχής κινήτρων για απασχόληση ανέργων του Υπ. Εργασίας.

Η λειτουργία του προγράμματος ανακύκλωσης υπήρξε στα πρώτα στάδια πολύ δαπανηρή, κυρίως λόγω του μεγάλου κόστους παραγωγής, διακόσμησης και τοποθέτησης των κάδων, που ανήλθε στις 166.000 ΕΥΡΩ. Το δεύτερο μεγάλο κόστος είναι οι μισθοί του προσωπικού. Η πλειοψηφία των υπαλλήλων είναι Κύπριοι, ενώ απολαμβάνουν ισομισθίας Κύπριοι και μη Κύπριοι εργαζόμενοι. Ο Ανάκυκλος έχει συνάψει συλλογική σύμβαση με την ΠΕΟ και προσφέρει όλα τα δικαιώματα που διαλαμβάνει η σύμβαση (38 ώρες εργασία, 13ος μισθός, άδειες, αργίες κ.λπ.) Ο πιο χαμηλός μισθός είναι τα 910 ΕΥΡΩ μηνιαίως.

Τα συνολικά έξοδα του Ανάκυκλου μέχρι το τέλος Ιουλίου ανήλθαν στο ποσόν των 386.689 ΕΥΡΩ. Τα ελλείμματα καλύφθηκαν από προσωπικά δάνεια. Ωστόσο, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Οργανισμού, ο Ανάκυκλος κατέβαλε κατά την περίοδο αυτή εισφορές ύψους 4.500 ΕΥΡΩ σε κοινωφελή ιδρύματα, πολυδύναμα κέντρα δήμων και κοινοτήτων και εθελοντικούς οργανισμούς. Το ποσόν αυτό είναι βέβαια μικρό, αναμένεται όμως να αυξηθεί σημαντικά την επόμενη περίοδο, μετά την αποπληρωμή των δανείων και ανάλογα με τον όγκο και την ποιότητα του ρουχισμού που προσφέρεται στον Ανάκυκλο. Εκτός από την προσφορά δωρεάν ρουχισμού και εισφορών σε ιδρύματα, ο Ανάκυκλος είχε εξαγγείλει και τη χρηματοδότηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Λόγω των μειωμένων οικονομικών δυνατοτήτων  του Οργανισμού κατά το πρώτο έτος λειτουργίας, λειτούργησε μόνο πρόγραμμα διαλέξεων και βιωματικών εργαστηρίων σε σχολεία με θέμα την ανακύκλωση και τα οφέλη της για το περιβάλλον. Οι διαλέξεις αυτές προγραμματίζεται να συστηματοποιηθούν την επόμενη περίοδο και να καλύψουν μεγάλο αριθμό σχολείων.

Επιπρόσθετα, ο Ανάκυκλος, σε συνεργασία με άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις συμμετείχε σε σειρά εκδηλώσεων, εκθέσεων και εκστρατειών για ευαισθητοποίηση του κοινού.

Η πιο σημαντική προσφορά του Ανάκυκλου υπήρξε βέβαια η κάλυψη σχεδόν όλης της Κύπρου με το πρόγραμμα ανακύκλωσης ρουχισμού. Καλύφθηκαν ακόμα και μικρές και απόμερες κοινότητες, όχι μόνο στη βάση της οικονομικής βιωσιμότητας αλλά και της κοινωνικής προσφοράς και ανταπόκρισης σε αιτήματα πολύ ευαισθητοποιημένων τοπικών αρχών. Το όφελος για το περιβάλλον από την ανακύκλωση ρούχων δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Υπολογίζεται ότι περίπου 10 εκατομμύρια τόνοι υφασμάτων σε Αμερική και Ευρώπη καταλήγουν στα σκουπίδια κάθε χρόνο. Παρόλο που δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για την Κύπρο, είναι γνωστό ότι μόνο ένα μικρό μέρος τους επαναχρησιμοποιείται, για φιλανθρωπικούς σκοπούς ή για πώληση στα καταστήματα ρούχων από δεύτερο χέρι. Με την εφαρμογή του προγράμματος από τον Ανάκυκλο, έχει προκύψει σημαντική μείωση του όγκου των σκουπιδιών που καταλήγουν στις χωματερές, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας και ουσιαστική συμβολή στη δημιουργία ενός καθαρότερου και υγιεινότερου περιβάλλοντος. Ωστόσο, υποθέτοντας ότι τα στατιστικά στοιχεία για την Κύπρο είναι παρόμοια με της υπόλοιπης Ευρώπης, μπορεί να υπολογιστεί ότι το πρόγραμμα του Ανάκυκλου καλύπτει σήμερα το 10% περίπου του ρουχισμού που απορρίπτουν οι Κύπριοι κάθε χρόνο. Βασικός στόχος του Οργανισμού για την επόμενη περίοδο είναι η κάλυψη του 15%.

Η κάλυψη του στόχου αυτού θα επιτρέψει στον Ανάκυκλο:

 • Να χρηματοδοτήσει μεγάλα περιβαλλοντικά έργα, όπως αναδασώσεις και μικρότερες περιβαλλοντικές δραστηριότητες
 • Να προωθήσει πράσινες και εναλλακτικές τεχνολογίες για  εξοικονόμηση ενέργειας, νερού και άλλων φυσικών πόρων
 • Να χρηματοδοτήσει έρευνες, ηλεκτρονικές και έντυπες εκδόσεις και δραστηριότητες με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού, κυρίως της νεολαίας
 • Να προωθήσει οργανικά και φυσικά προϊόντα
 • Να δημιουργήσει νέες πράσινες θέσεις εργασίας.

Λευκωσία, 3 Οκτωβρίου 2011

Ανάκυκλος Περιβαλλοντική

Μουσών 14

1011, Λευκωσία

Τηλ.: +357 22 66 60 95, +357 22 52 72 95

Φαξ: +357 22 66 60 94

Κινητό: +357 99 722 121

www.anakyklos.org

www.anakyklos.com

Άρθρα - Απόβλητα

Άρθρα - Απόβλητα

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 314
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 3833
The Right to Repair

The Right to Repair

The European union has for a long time now been trying to reduce waste as part of the Circular Economy package but also because of its long standing policy to favour practices for waste reduction.In its circular...

 • 08-08-2021 00:12:16
 • Hits 11421
Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Αυτή την εποχή στην περιοχή του Βατί ξεκίνησαν για διάφορους λόγους ανεξέλεγκτες φωτιές, όπως και στο παρελθόν με αποτέλεσμα η ρύπανση και οι μυρωδιές να ξαπλώνονται σε μεγάλη έκταση και σε...

 • 30-11-2020 17:07:28
 • Hits 2439
Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

21 Ιουνίου 2020Κο Σάββα Περδίου,Υφυπουργό Τουρισμού,Θέμα: Διαχείριση φυκιώνΑπό τον καιρό που ασχολούμαι με τα περιβαλλοντικά θέματα το πρόβλημα με τα φύκια στις ανατολικές ακτές και ιδιαίτερα στο παραλιακό...

 • 14-07-2020 12:07:55
 • Hits 4007
Μεσάνυχτα η ΕΕ για Πεντάκωμο

Μεσάνυχτα η ΕΕ για Πεντάκωμο

Απορίες, προβληματισμό και ανησυχία για την ποιότητα και την ακρίβεια της ενημέρωσης που παρέχουν οι αρμόδιες κυπριακές αρχές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σκανδαλώδη και παρατεταμένη υπολειτουργία της μονάδας Ολοκληρωμένης...

 • 08-05-2020 22:30:14
 • Hits 1204