Προτάθηκαν 250 χώροι, επιλέχθηκαν 67, κατασκευάζονται 38

 

ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τα μισά από τα προγραμματισμένα πράσινα σημεία προωθούνται από την Κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να καλυφθούν οι ανάγκες δήμων και κοινοτήτων για τη συγκέντρωση απορριμμάτων που δεν μπορούν να συλλεχθούν με τον κλασικό τρόπο αποκομιδής. Πρόκειται για μια παρέμβαση που θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής της τοπικής κοινωνίας. Τα υλικά αυτά σήμερα είτε τοποθετούνται από τους πολίτες στους κάδους με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα, είτε τα εναποθέτουν κυρίως παράνομα στην ύπαιθρο. Το φαινόμενο αυτό εντοπίζεται τόσο σε δήμους όσο και σε κοινότητες και εκτιμάται ότι θα επιλυθεί σε σημαντικό βαθμό από τη στιγμή που θα γνωρίζουν οι πολίτες ότι πλέον θα υπάρχουν χώροι για να εναποθέτουν τα άχρηστα γι' αυτούς αντικείμενα. Τους προσεχείς μήνες και όπως εκτιμάται πριν το τέλος του χρόνου αναμένεται να γίνει προκήρυξη προσφορών για την κατασκευή του δικτύου 38 σταθερών και τεσσάρων κινητών πράσινων σημείων σε όλη την Κύπρο. Όλα τα σημεία αναμένεται να διαμορφωθούν κατάλληλα μέσα στου 2013. Το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με τις τοπικές Αρχές κατέληξαν στους χώρους που προσφέρονται για τη δημιουργία πράσινων σημείων, η κατασκευή των οποίων αποσκοπεί στην ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων υλικών, τα οποία δεν θα δέχονται οι μονάδες ολοκληρωμένης διαχείρισης. Πλέον ο ίδιος ο πολίτης θα έχει την ευθύνη να μεταφέρει ειδικά απόβλητα στα σημεία που θα κατασκευαστούν και δεν θα υπάρχει καμία δικαιολογία για παράνομη εναπόθεσή τους σε άδεια οικόπεδα, ρυάκια ή ποτάμια.
Όσον αφορά τις απομακρυσμένες κοινότητες, βρέθηκε και εκεί λύση, αφού θα εξυπηρετούνται από φορτηγά τα οποία θα επιφορτίζονται το όλο έργο για όλη την ελεύθερη Κύπρο. Τα απομονωμένα χωριά θα εξυπηρετούνται από τα κινητά σημεία, για τα οποία θα γνωρίζουν προηγουμένως οι κάτοικοι το δρομολόγιό τους και έτσι θα μεταφέρουν τα υλικά στο σημείο που θα υποδειχθεί.
Στα πράσινα σημεία θα γίνει ειδική διαρρύθμιση για να υπάρχει χώρος στον οποίο οι πολίτες θα μπορούν να τοποθετούν συσκευασίες και αποβλήτων συσκευασιών. Κριτήριο επιλογής τους είναι ο πληθυσμός που θα εξυπηρετούν, η απόσταση της πιο απομακρυσμένης κατοικίας από το σημείο και ο χρόνος που χρειάζεται ο πιο απομακρυσμένος πολίτης για να μεταφέρει απορρίμματα από την κατοικία του στο εν λόγω σημείο. Τόσο η ετοιμασία των αναγκαίων μελετών, όσο και η κατασκευή των έργων συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Το όλο κόστος κατασκευής των σημείων αναμενόταν να κυμανθεί γύρω στα €35 εκατ. Ωστόσο, με την ολοκλήρωση της μελέτης διαφάνηκε ότι το κόστος θα είναι χαμηλότερο κατά €10 εκατ. περίπου.
Η ανάπτυξη των πράσινων σημείων θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής της τοπικής κοινωνίας στο βαθμό που επηρεάζεται από τη συνεχιζόμενη λειτουργία των σκυβαλότοπων, με την ταυτόχρονη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη διαχείριση των οικιακών μη επικίνδυνων αποβλήτων και τη συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άλλωστε αποτελούν μια διεθνή και δοκιμασμένη πρακτική που βασίζεται στη συμμετοχή των πολιτών και σκοπεύει στην ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων υλικών. Σήμερα αποτελούν σημαντικό κομμάτι των συστημάτων ανακύκλωσης που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες τα ΕΕ και σε όλο τον κόσμο.
Κατά τη διάρκεια εκπόνησης στρατηγικού σχεδίου διενεργήθηκαν αυτοψίες σε 156 προτεινόμενα οικόπεδα. Η αρχική πρόταση οικοπέδων από κάθε κοινότητα και δήμο ήταν για κατασκευή 218 πράσινων σημείων. Μετά την εφαρμογή κριτηρίου αποκλεισμού των χώρων που βρίσκονταν σε ζώνες προστασίας του περιβάλλοντος (περιοχές Ramsar, Νatura, γεωτρήσεων και κρατικά δάση) απέμειναν 198 χώροι. Ακολούθως αφαιρέθηκαν 12 ιδιωτικά και 17 τουρκοκυπριακά τεμάχια, με τον αριθμό τους να μειώνεται στους 169, ενώ αποκλείστηκαν άλλα 40 αφού λήφθηκαν υπόψη οι πολεοδομικές ζώνες προστασίας. Αφού λήφθηκαν υπόψη και άλλα κριτήρια προτάθηκαν αρχικά 75 πράσινα σημεία. Στο τέλος, αφού εξετάστηκαν επιπλέον 36 τεμάχια και κατόπιν διαβουλεύσεων, απέμειναν οι 67 χώροι που αποτελούσαν την προκαταρκτική πρόταση.
Τον λόγο έλαβαν όμως οι ειδικοί του Υπουργείου Εσωτερικών και αφού εξέτασαν τόσο τα περιβαλλοντικά όσο και τα οικονομικά δεδομένα διαφάνηκε ότι για να είναι βιώσιμο το έργο θα πρέπει να συμμαζευτούν τα σημεία. Έτσι και έγινε και κατέληξαν στα 38 σημεία συν 4 κινητά. Τα πράσινα σημεία θα κατασκευαστούν σε θέσεις εύκολα προσβάσιμες και το καθένα θα καλύπτει μια περιοχή ακτίνας μερικών χιλιομέτρων, διευκολύνοντας την πρόσβαση των πολιτών. Τα 38 σημεία κατανέμονται ως εξής: 12 Λευκωσία, 9 Λεμεσό, 9 Λάρνακα, 5 Πάφο, 3 Αμμόχωστο. Το κόστος κατασκευής του δικτύου αναμένεται να ανέλθει σε €20 εκατ, - €28 εκατ. Θα καλυφθεί από κοινού έξοδα του κράτους και της ΕΕ που συγχρηματοδοτεί τέτοιες αναπτύξεις.
Όσον αφορά τη διαχείριση και λειτουργία των πράσινων σημείων, θα την αναλάβουν οι τοπικές Αρχές. Αναμένεται να προκύψουν τεράστια έσοδα από τα πράσινα σημεία, δεδομένου ότι όλα τα υλικά είναι ανακυκλώσιμα και με την κατάλληλη διαχείριση από τις τοπικές Αρχές θα καλύπτουν τα λειτουργικά έξοδά τους.


Άρθρα - Απόβλητα

Άρθρα - Απόβλητα

Όλα τα βίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα

Bίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
 • 18-08-2023 17:18:40
 • Hits 153

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 403
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 3907
The Right to Repair

The Right to Repair

The European union has for a long time now been trying to reduce waste as part of the Circular Economy package but also because of its long standing policy to favour practices for waste reduction.In its circular...

 • 08-08-2021 00:12:16
 • Hits 11556
Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Αυτή την εποχή στην περιοχή του Βατί ξεκίνησαν για διάφορους λόγους ανεξέλεγκτες φωτιές, όπως και στο παρελθόν με αποτέλεσμα η ρύπανση και οι μυρωδιές να ξαπλώνονται σε μεγάλη έκταση και σε...

 • 30-11-2020 17:07:28
 • Hits 2480
Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

21 Ιουνίου 2020Κο Σάββα Περδίου,Υφυπουργό Τουρισμού,Θέμα: Διαχείριση φυκιώνΑπό τον καιρό που ασχολούμαι με τα περιβαλλοντικά θέματα το πρόβλημα με τα φύκια στις ανατολικές ακτές και ιδιαίτερα στο παραλιακό...

 • 14-07-2020 12:07:55
 • Hits 4062