Λευκωσία: Καθοδηγούμενη από κάποιο αόρατο χέρι, που δεν κατονομάζεται, ετοιμάστηκε η πρόταση από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, η οποία υποβλήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο που τελικά αποφάσισε όπως εγκριθεί η αναβάθμιση της κινητής μονάδας αφαλάτωσης Πάφου από 20.000 κ.μ./ημέρα σε 30.000 κ.μ./ημέρα.

Σε επιστολή ημερ. 20 Νοεμβρίου 2013 της διεύθυνσης του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων στη Γ.Δ. του Υπουργείου, σημειώνεται ότι η πρόταση «δεν γνωρίζουμε από ποιον και με ποιου τις οδηγίες ετοιμάστηκε, ήταν τροποποιημένη και περιελάμβανε εισήγηση για αναβάθμιση της μονάδας σε 30.000 κ.μ./ημέρα».

Σημειώνεται ότι για την αφαλάτωση της Πάφου βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα που διέταξε ο υπουργός Γεωργίας, Νίκος Κουγιάλης, κατόπιν υποδείξεως της Γενικής Ελέγκτριας, Χρυστάλλας Γιωρκάτζη. Αναμένεται μέσα από την έρευνα που διεξάγει ανώτερος λειτουργός του Υπουργείου να βγουν συμπεράσματα για τις αποφάσεις που οδήγησαν στην εν λόγω απόφαση, που διαπιστώθηκε ότι έμπαζε νερά, από κάθε άποψη, αλλά κυρίως ήταν εναντίον των δημοσίων συμφερόντων και φόρτωσαν τους φορολογούμενους με ένα πρόσθετο κόστος που άγγιξε περίπου τα €25 εκατ. περίπου.

Παράλληλα, στην πρόταση που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 26 Φεβρουαρίου 2009, είχε επισυναφθεί συγκεκριμένο παράρτημα.

«Το παράρτημα αυτό είχε ετοιμασθεί από το Επαρχιακό Γραφείο ΤΑΥ Πάφου, άγνωστο με ποιου τις οδηγίες, και το οποίο δεν φαίνεται στους φακέλους του Τμήματος να είχε αποσταλεί επίσημα», αναφέρεται στην επιστολή που υπογράφει ο Ανδρέας Μανώλη για τον διευθυντή του ΤΑΥ.

Τονίζει πως «είναι φανερό ότι η απόφαση του Υπουργικού λήφθηκε χωρίς την εισήγηση του ΤΑΥ, αλλά όμως με την ανοχή του». Σημειώνει ότι μετά την απόφαση αυτή το ΤΑΥ προχώρησε στη διαπραγμάτευση και ετοιμασία νέου συμβολαίου με την εταιρεία Mesogeios SA για επέκταση της δυναμικότητας της μονάδας σε 30.000 κ.μ./ημέρα, το οποίο υπογράφτηκε στις 21 Μαΐου 2009.

Το συμβόλαιο της κινητής μονάδας αφαλάτωσης της Πάφου τέθηκε σε εφαρμογή στις 22/11/2010 και έληξε στις 22/11/2013 και προνοεί την απομάκρυνση της μονάδας εντός 3 μηνών.

Στην ενημέρωση που έγινε στη διεύθυνση του Υπουργείου Γεωργίας από το ΤΑΥ, σημειώνεται ότι το Τμήμα προχώρησε σε αξιολόγηση και διαπραγμάτευση τριών προσφοροδοτών μετά την έγκριση πρότασης από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 28 Μαΐου 2008.

Η σύμβαση κατακυρώθηκε στην εταιρεία Mesogeios στις 20 Δεκεμβρίου 2008 για ημερήσια παραγωγή 20.000 κ.μ.

Στις 3 Φεβρουαρίου 2009 το ΤΑΥ ετοίμασε και απέστειλε στο Υπουργείο προσχέδιο πρότασης για την υδατική κατάσταση του 2009. Στην πρόταση γινόταν αναφορά ότι για την επαρχία Πάφου οι τότε διαθέσιμες ποσότητες στα φράγματα ήταν 10,7 εκατ. κ.μ. και με τη λειτουργία της μονάδας τον Αύγουστο του 2009, θα προστεθούν άλλα 2,7 εκατ. για 20.000 κ.μ./ημέρα στο υδατικό ισοζύγιο του έτους. Στην πρόταση του ΤΑΥ δεν περιλαμβανόταν καμία πρόνοια για αναβάθμιση της κινητής μονάδας αφαλάτωσης.

Επίσης, στην πρόταση γινόταν αναφορά ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι η πλήρης απεξάρτηση της Υδατοπρομήθειας των αστικών και τουριστικών περιοχών από τη βροχόπτωση και ικανοποίηση της μέγιστης ζήτησης που παρουσιάζεται τη θερινή περίοδο από τις μονάδες αφαλάτωσης.

Δεν χρειάζεται ακόμα

Σήμερα το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων εξετάζει με τεχνοοικονομικούς όρους το θέμα της υδροδότησης της Πάφου, ώστε να καταλήξει στη βέλτιστη λύση. Αυτή η λύση θα προβλέπει ενδεχομένως και τη χρήση υδάτινων πόρων από μονάδα αφαλάτωσης.

Τονίζεται ότι η χρονική στιγμή κατά την οποία θα προκύψει μια τέτοια ανάγκη εξαρτάται από τα συμβατικά αποθέματα νερού, και είναι δυνατόν με βάση τις αναλύσεις και τα στατιστικά μοντέλα να προβλεφθεί έγκαιρα, δίνοντας τον χρόνο στο ΤΑΥ εγκαίρως να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη δημιουργία μιας τέτοια μονάδας.

Εκτιμάται πάντως από το ΤΑΥ πως μια μόνιμη μονάδα για την Πάφο ενδεχομένως να μην χρειαστεί για αρκετά χρόνια ακόμη με βάση τα σημερινά δεδομένα του υδατικού ισοζυγίου.

Γράφει: Άγγελος Νικολάου

- See more at: http://www.philenews.com/el-gr/top-stories/885/182903/poios-edose-odigies-kai-plirosame-epipleon-25-ekat-gia-afalatosi#sthash.QBiVzASK.dpuf