Το Environmental Protection Agency γνωστό και σαν EPA της Αμερικής έχει ειδικό πρόγραμμα για το νερό της βροχής με πολύ ενδιαφέρουσες αναφορές.
Το ΕΡΑ αδειοδοτεί όλα τις πολιτείες.

Περισσότερα εδώ: EPA Stormwater Program