Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.036, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι κατά τις έντονες βροχοπτώσεις της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, στις 13 Ιουνίου 2011, σημειώθηκαν μεγάλες καταστροφές σε ιδιοκτησίες και κατοικίες στο λόφο της Βορόκληνης στην επαρχία Λάρνακας. Φαίνεται ότι στις οικιστικές περιοχές της περιοχής του λόφου της Βορόκληνης δεν υπάρχουν αντιπλημμυρικά έργα ούτε σύστημα αποχετεύσεως των ομβρίων υδάτων. Αντίθετα, η οικιστική ανάπτυξη είναι τόσο άναρχη και απρογραμμάτιστη, που κατέστρεψε τη φυσική κάλυψη και τις φυσικές αντιστάσεις του εδάφους έναντι της διάβρωσης, ενώ παράλληλα έχει ανατρέψει τη φυσική ροή των ομβρίων υδάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εντοπιστεί το πρόβλημα και αν λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπισή του.»

Απάντηση ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2012 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.036, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

        «Αναφέρομαι στην Ερώτηση, με αρ. 23.06.009.05.02.036 και ημερομηνία 24.6.2011, που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη και αποστάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με την επιστολή σας ημερομηνίας 11.7.2011 και επιθυμώ να σας πληροφορήσω για τα ακόλουθα:

(α)    Ενόψει των προβλημάτων, που παρουσιάστηκαν λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, στο οροπέδιο και την περιοχή κάτω από τον Προφήτη Ηλία, στην κοινότητα Ορόκληνης, έγιναν συσκέψεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Ορόκληνης με τα εμπλεκόμενα Τμήματα Πολεοδομίας και Οικήσεως και Δημοσίων Έργων, με τη συμμετοχή και ιδιώτη Μελετητή.

(β)    Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ορόκληνης ανάθεσε σε ιδιώτη Μελετητή την αποτύπωση της περιοχής και των υφιστάμενων συστημάτων αποχέτευσης των νερών της βροχής, την ετοιμασία υδρολογικής μελέτης και υποβολή πρότασης και σχεδίων, ώστε να καταστεί δυνατή η κατασκευή του δρόμου από την κοινότητα προς τον Προφήτη Ηλία, και παράλληλα η λήψη μέτρων για προστασία των ιδιοκτησιών.

(γ)    Η μελέτη αναμένεται να είναι έτοιμη πολύ σύντομα και, αφού εγκριθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, θα μελετηθούν οι τρόποι υλοποίησης των αναγκαίων μέτρων.»

XM/ΗΚ/Ap-23.06.009.05.02.036