Τα συστήματα πιο κάτω επεξεργάζονται όλα τα λύματα περιλαμβανομένων και των αποχωρητηρίων. Η κυβέρνηση επιχορηγεί εγκαταστάσεις που επεξεργάζοντα μόνο τα γκρίζα νερά.
Γκρίζα νερά άποκαλούνται τα λύματα από το μπάνιο, κουζίνα, πλυντήρια, νιπτήρες κλπ δηλαδή όλα εκτός από τα αποχωρητήρια. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε στην εταιρεία τι σύστημα θέλετε.
Επίσης άν η περιοχή σας εξυπηρετείται από κεντρικό σύστημα αποχατεύσεων ειναι καλά να επικοινωνήσετε μαζί τους
Ο κατάλογος